Les 1 W7

1 / 12
next
Slide 1: Slide
MBO

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les weet de student waar het vak W7 over gaat.
 • Aan het eind van de les kan de student benoemen wat evalueren is
 • Aan het eind van de student de stappen van de PDCA cirkel benoemen.
 • Aan het einde van de les weet de student de stappen van de methodische cyclus te benoemen.

Slide 2 - Slide

Programma
 • Inhoud van het vak bespreken
 • Nulmeting - wat weet je al over evalueren?
 • Theorie - PDCA & Methodische cyclus
 • Leerdoelen check

Slide 3 - Slide

Hoe sluit je het vak af:
 • Met een kennistoets aan het einde van semester 2
 • Met een afsluiten de opdracht: Ommetje
 1. Je gaat vormt samen met een klasgenoot een team.
 2. Jullie downloaden de app Ommetje: https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
 3. Samen stippel je zorgvuldig een route uit die goed te lopen is van minimaal 4 en maximaal 6 kilometer.
 4. Voor deze activiteit voer je een activiteitenplan uit (theorie volgt)
 5. Je stelt vooraf 1 product vraag en 5 procesvragen op (theorie volgt)
 6. Je kiest met elkaar een moment om deze in rust te beantwoorden.
 7. Je verwerkt al je stappen in een verslag. Dit bevat minimaal: de route, het activiteitenplan, de uitwerking van de beantwoorde vragen en een conclusie.

Slide 4 - Slide

Evalueren

Slide 6 - Mind map

Theorie les
Pak je aantekeningen/ notities erbij!

Slide 7 - Slide

Wat is evalueren?
 • Evalueren doe je vooral om te beoordelen. 
 • Je kijkt of de acties die je hebt uitgevoerd effect hebben gehad op het project dat je had bedacht. 
 • Met het evalueren kun je ook vragen beantwoorden zoals ‘Is het beoogde doel bereikt?’ of ‘Heeft het project enige verandering gebracht?’. 
 • Door te evalueren kun je inventariseren wat het resultaat of het effect van jouw project is geweest. 

Slide 8 - Slide

Evalueren = Cyclisch proces
 • Evalueren kan je in elke fasen van een proces doen.
 • Bij elke fase van methodisch werken doorloop je opnieuw de cirkel: Plan do check act (PDCA, volgende dia)
 • Het is dus niet zo dat je alleen achteraf evalueert. 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Leerdoelen check
 • Wie kan mij vertellen waar het vak W7 over gaat?
 • Wat is evalueren?
 • Wie kan mij de stappen van de PDCA cirkel benoemen?
 • Wie kan mij per stap vertellen wat er gebeurt?
 • Wie kan mij de stappen van de methodische cyclus benoemen?

Slide 12 - Slide