1.1 De Industriële Revolutie

1.1 De Industriële Revolutie
1 / 17
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

1.1 De Industriële Revolutie

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Industriële Revolutie begon

Slide 3 - Slide


Engeland
rond 1700 • Enorm groot rijk.
 • Hogere landbouwproductie
 • De bevolking van Engeland groeit.

Het Britse Rijk omstreeks 1700

Slide 4 - Slide

1750

Slide 5 - Slide

Oorzaken
De vraag naar textiel stijgt.

De bodem is rijk aan steenkool en ijzererts.

Moderne transportmiddelen voor vervoer grondstoffen:
- Kanalen worden gegraven.
- Spoorwegen worden aangelegd.

Door nieuwe uitvindingen werd de productie verbeterd.

Slide 6 - Slide

Stoommachine

Slide 7 - Slide

Urbanisatie
 • 1769 Verbeterde stoommachine --> minder gevaarlijk,  duur, efficiënter.

 • Machines pasten niet in een woonhuis --> fabrieken ontstaan.

Slide 8 - Slide

van kleinschalige handmatige productie in de huisnijverheid...
... naar grootschalige machinale productie in fabrieken

Slide 9 - Slide

Ruwe katoen
Textiel
Luxe producten, Thee, Geld voor investeringen
Schema waarin je ziet dat de V.S., G-B en Brits Indië met elkaar verbonden zijn d.m.v goederen- en geldstromen

Slide 10 - Slide

Ook een verkeersrevolutie

Slide 11 - Slide

Industriële samenleving
 • de meeste mensen wonen in de stad
 • de meeste mensen werken in de industrie


Slide 12 - Slide

Werkomstandigheden
 • Saaaaaaaai (door arbeidsdeling/lopende band)

 • Lange werkdagen (14 uur per dag)
 • Gevaarlijk

 • Geen enkel recht

 • Lage lonen (bij fouten: loon inhouden)

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Kinderarbeid
 • Goedkope arbeidskrachten

 • Ze zijn nog jong: je hebt er nog lang wat aan

 • Ze zijn goedkoper

 • Hun kleine handen kunnen beter op plekken tussen machines

Slide 15 - Slide

Woonomstandigheden
 • Slechte woningen (snel gebouwd dus: haastige spoed...)

 • Panden die niet als woning zijn bedoeld (zoals kelderwoningen)

 • Dichtbij fabrieken

 • Slechte hygiëne, riolering en watervoorzieining

Slide 16 - Slide

De sociale kwestie

 • Het probleem van de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders.

Slide 17 - Slide