natuurlijke en versterkte broeikaseffect

een broeikas/serre
1 / 27
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

een broeikas/serre

Slide 1 - Slide

een serre/broeikas
  • Wie is er al eens in een serre of een broeikas geweest?
  • Hoe is de temperatuur in zo’n serre? Koud of juist warm?
  • Hoe zou dit komen? Waar zetten ze meestal een serre en wat staat er in een serre?

Slide 2 - Slide

natuurlijke en versterkte broeikaseffect

Slide 3 - Slide

Onderzoeksvraag: Wat is het verschil tussen het natuurlijke en het versterkte broeikaseffect?

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Waar ging het filmpje over?

Slide 6 - Open question

Door welke stralen warmt de aarde op?
A
lichtstralen
B
radioactieve stralen
C
warmtestralen
D
planeetstralen

Slide 7 - Quiz

Hoe noemt de laag die rond de aarde zit?
A
de aardlaag
B
de gaslaag
C
de atmosfeer
D
de luchtlaag

Slide 8 - Quiz

Hoe warm zou het op aarde zijn zonder het natuurlijke broeikaseffect?
A
-10 °C
B
-5 °C
C
10 °C
D
-18 °C

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Wat is het versterkte broeikaseffect?

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat is het versterkte broeikaseffect?

Slide 13 - Mind map

Welke broeikasgassen kwamen er aanbod in het filmpje?

Slide 14 - Open question

Hoe ontstaat het versterkte broeikaseffect?

Slide 15 - Open question

Hoe ontstaat het versterkte broeikaseffect?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Wat kunnen wij doen om het
versterkte broeikaseffect tegen te gaan?

Slide 19 - Mind map

Stelling 1:
Bij het versterkte broeikaseffect zijn er minder broeikasgassen aanwezig in de atmosfeer.

A
juist
B
fout

Slide 20 - Quiz

Stelling 2:
Door minder CO2 uit te stoten, kan je het versterkte broeikaseffect tegengaan.


A
juist
B
fout

Slide 21 - Quiz

Stelling 3:
Het natuurlijke broeikaseffect is belangrijk voor leven op aarde.


A
juist
B
fout

Slide 22 - Quiz

Stelling 4:
De aarde warmt op door de warmtestralen van de zon.

A
juist
B
fout

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Link

 taak

Slide 25 - Slide

vragen bij de taak

Slide 26 - Slide

Ben je eerder klaar?
Kijk dan de documentaire "Kiss the ground".
https://bigpictureranch.vids.io/videos/119ddcb71c12e9ce98/kiss-the-ground-for-schools

Slide 27 - Slide