H1 P2 Fasen en Faseovergangen

Fasen en faseveranderingen 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Fasen en faseveranderingen 

Slide 1 - Slide

leerdoelen
 • Ik kan de drie fases en de zes fase-overgangen van stoffen
 • ik kan de temperatuur omrekenen van oC naar K en andersom

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Sleutelbegrippen
 • Vaste stof
 • Vloeistof
 • Gas
 • Fase
 • Fase overgang
 • Smelten / stollen
 • Verdampen / condenseren
 • Rijpen / sublimeren
 • Kookpunt / smeltpunt

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Hoe noem je de faseovergang van vast naar gas?
A
Condenseren
B
Verdampen
C
Rijpen
D
Sublimeren

Slide 6 - Quiz

Hoe noem je de faseovergang van gas naar vast?
A
Condenseren
B
Verdampen
C
Rijpen
D
Sublimeren

Slide 7 - Quiz

in welke fase is water als het -20 graden Celsius is?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas
D
Aqua

Slide 8 - Quiz

als je een andere vaste stof dan water gaat smelten, gebeurd dat bij......
A
0 C
B
100 C
C
20 C
D
elke stof heeft een ander smeltpunt

Slide 9 - Quiz

alcohol heeft een smeltpunt van -114 C en een kookpunt van 78 C.
In welke fase zit alcohol bij 120 C?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas
D
Aqua

Slide 10 - Quiz

Temperatuurschalen
 • graden Celsius  (oC)
 • Kelvin (K)
 • omrekenen van Kelvin naar oC en terug
 • Waar in BINAS staat de omrekening?

Slide 11 - Slide

Omrekenen

Slide 12 - Slide

20 graden Celsius is ....... Kelvin

Slide 13 - Open question

150 Kelvin is ....... graden Celsius

Slide 14 - Open question

Afronding
Maak de opdrachten van paragraaf 2 

Slide 15 - Slide