H1.3 zuivere stoffen en mengsels

H 1.3
Fasen en faseveranderingen Zuivere stoffen en mengsels
1 / 29
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

H 1.3
Fasen en faseveranderingen Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

leerdoelen
 • Ik kan de drie fases en de zes fase-overgangen van stoffen
 • ik kan de temperatuur omrekenen van oC naar K en andersom
 • Ik kan beschrijven wat het verschil is tussen een (scheikundig) zuivere stof en een mengsel 
 • Ik kan aan het temperatuurverloop zien of een stof zuiver is of een mengsel

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Sleutelbegrippen
Vaste stof
Vloeistof
Gas
Fase
Fase overgang
Smelten / stollen
Verdampen / condenseren
Rijpen / sublimeren
Kookpunt / smeltpunt

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Toestandsaanduidingen
(g) = gasvormig
( l) = vloeibaar
(s)= vast 
(aq)= opgelost in water

Slide 6 - Slide

Hoe noem je de faseovergang van vast naar vloeistof?

Slide 7 - Open question

Hoe noem je de faseovergang van gas naar vloeistof?

Slide 8 - Open question

in welke fase is water als het -20 graden Celsius is?

Slide 9 - Open question

als je een andere vaste stof dan water gaat smelten, gebeurd dat bij......
A
0 C
B
100 C
C
20 C
D
elke stof heeft een ander smeltpunt

Slide 10 - Quiz

alcohol heeft een smeltpunt van -114 C en een kookpunt van 78 C.
In welke fase zit alcohol bij 120 C?

Slide 11 - Open question

opdracht
wat: lees H1.3 blz 16 t/m 18
          maak opgave 69 t/m 77
Hoe: zelfstandig (fluisteren)
Hulp: boek, medeleerling en docent
uitkomst: leerdoelen kunnen beantwoorden
klaar:lees het stukje over temperatuurschalen

Slide 12 - Slide

Temperatuurschalen
 • graden Celsius  (oC)
 • Kelvin (K)
 • omrekenen van Kelvin naar oC en terug
 • Waar in BINAS staat de omrekening?

Slide 13 - Slide

Omrekenen

Slide 14 - Slide

20 graden Celsius is ....... Kelvin

Slide 15 - Open question

150 Kelvin is ....... graden Celsius

Slide 16 - Open question

opdracht
wat: lees H1.3 blz 16 t/m 18
          maak opgave 78 t/m 85
Hoe: zelfstandig (fluisteren)
Hulp: boek, medeleerling en docent
uitkomst: leerdoelen kunnen beantwoorden
klaar:lees het stukje over zuivere stoffen en mengsels

Slide 17 - Slide

Zuivere stof en mengsels
 • Zuivere stof: 
 • is één stof en bestaat uit dezelfde moleculen

 • Mengsel:
 • meerdere soorten moleculen door elkaar

Slide 18 - Slide

voorbeelden
zuivere stof: suiker / alcohol (100%) / gedestileerd water

mengsel: medicijn / lucht / drinkwater / 

Slide 19 - Slide

hoe bepaal je of het een mengsel of zuivere stof is?

 • .
 • laat de stof smelten, stollen of koken
 • als het een zuivere stof is dan: ...........................
 • blijft de temperatuur hetzelfde bij een faseverandering
 • als het een mengsel is dan:.................
 • dan verandert de temperatuur tijdens de faseverandering

Slide 20 - Slide

bij een zuivere stof heet dit: smeltpunt, stolpunt of kookpunt

bij een mengsel heet dit: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

opdracht
wat: lees H1.3 blz 16 t/m 18
          maak opgave 86 t/m 92
Hoe: zelfstandig (fluisteren)
Hulp: boek, medeleerling en docent
uitkomst: leerdoelen kunnen beantwoorden
klaar:lees H1.4

Slide 24 - Slide

Als een vloeistof begint te koken en je ziet de temperatuur langzaam verder stijgen, dan heb je een .....
A
zuivere stof
B
mengsel

Slide 25 - Quiz

Wat geeft deze grafiek aan?
A
kookpunt
B
smelttraject
C
kooktraject
D
smeltpunt

Slide 26 - Quiz

Wat laat deze grafiek zien?
A
smelttraject
B
stolpunt
C
stoltraject
D
smeltpunt

Slide 27 - Quiz

Wat is het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel?

Slide 28 - Open question

faseovergangen
faseovergang schematisch weergeven:
bv:  het smelten van ijs:            water(s)--> water (l) 
 • de fase van een stof is een stofeigenschap
  ( bv. water is bij kamertemperatuur vloeibaar, lucht gasvormig en ijzer vast.
 • voor rode faseovergangen is warmte nodig bij blauwe faseovergangen komt warmte vrij 

Slide 29 - Slide