Les 2 Kwaliteitszorg

Les onderzoeksvaardigheden
1 / 30
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Les onderzoeksvaardigheden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de drie aspecten die invloed hebben op je houding?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

wat betekend zelfreflectie?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Kwaliteit?

Slide 4 - Mind map

10 minuten
Ik heb weleens last van collega's die geen kwaliteit leveren
Ja
nee
soms

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

Hoe ga jij daar professioneel mee om?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

kwaliteitszorg
Het is het zorgen voor kwaliteit in je werkveld en in je organisatie en op je afdeling (macro, meso, micro).
het gaat hierbij om alle inspanningen die een organisatie, instelling of beroepskracht levert. 
Het heeft als doel dat de client tevreden is en dat jij als beroepskracht je prettig en veilig voelt in je werk. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitszorg
Inspectie gezondheidszorg:

"Alle systematische en geplande activiteiten die gericht zijn op continue beheersing, bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg."

Slide 8 - Slide

5 minuten

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Wat is HKZ?
HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. 
Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt aan verbetering.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
 • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
 • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
 • Doelgericht werken
 • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
 • Risicobeheersing
 • Omgaan met feedback

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Welke norm hoort NIET bij de HKZ-norm uit het rijtje?
A
Risicobeheersing
B
Omgaan met feedback
C
uitbreiden innovaties
D
doelgericht werken

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

les opdracht
lees het boekje door.
ga in de rest van de tijd bezig met opdracht 1.
Zorg dat je opdracht 2 deze week bespreekt met je begeleider en een planning maakt om het te gaan uitvoeren.


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Einde

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

kwaliteitszorg

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

termen die je moet kennen
methodiek
methodisch handelen
micro
meso
macro
wmo
indicatie

Slide 17 - Slide

vaktaal beheersen is goed omdat denken aan taal gekoppeld is wat weer aan handelen is gekoppeld.
vorige keer behandelt:
Kwaliteitszorg is het zorgen voor kwaliteit in je werkveld en in je organisatie en op je afdeling( macro, meso, micro)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

planning vandaag:

 • eindproduct keuze
 • kwaliteitszorg
 • PDCA
 • Kwaliteitsplan 
 • Kwaliteitsbeleid 
 • kwaliteitskader

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

keuze voor eind product
het eindproduct presenteren aan je een groepje van je klas of een verslag inleveren wat wil je?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

kwaliteitszorg
wat vaak gebeurt is dat er wel nagedacht wordt over het primaire proces maar dat dit:
 • ad hoc gebeurt (specifiek probleem wordt opgelost)
 • onbewust is (je praat gewoon over je werk toch)
 • onsystematisch gebeurt (veel aandacht voor makkelijke zaken en niet voor ingewikkelde)
 • persoonsgebonden is (ingegeven door wat leidinggevende interessant vind)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat is PDCA?
Het Plan-Do-Check-Act-cyclus is eenvoudig, maar krachtig. Het raamwerk dient voor het oplossen van problemen op alle niveaus van het bedrijf. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

kwaliteitsplan
In een kwaliteitsplan beschrijft een zorgaanbieder hoe hij de kwaliteit van zorg wil verbeteren. In dit plan staat beschreven hoe de kwaliteit van het werk systematisch wordt georganiseerd, getoetst en bewaakt.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

vragen die hierbij horen:
 • doe ik de goede dingen
 • doe ik de dingen goed 
maar ook de vraag:
 • Hoe kan het beter?
maar er wordt vooral ook doorgevraagd:
 • hoe weet ik dit?
 • vinden anderen het ook?
 • wat doe ik met die kennis?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Met als doel!

Met zijn allen de goede dingen, goed doen!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

kwaliteitskader
 • deze is op macro niveau opgesteld per branche
 • er staat in wat de cliënt mag verwachten van de zorg die hem/haar geboden wordt. 
 • het is bedoeld om je houvast te geven in je werk als persoonlijk begeleider. 
 • er staan normen in beschreven die als stimulans dienen voor de hulpverleners om de hulp blijvend te verbeteren.  

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Van kwaliteitskader naar kwaliteitskompas

Slide 28 - Slide

Met de keuze voor een nieuwe naam, namelijk kwaliteitskompas in plaats van kwaliteitskader, spreekt de Stuurgroep een ambitie uit: kwaliteit is de richting. Een kader kan als beperkend worden ervaren, terwijl een kompas richting geeft; sturing in een tijd waarin de gehandicaptenzorg te maken heeft met urgente vraagstukken, en waarin er meer dan ooit een beroep gedaan wordt op de creativiteit en de veerkracht van zorgaanbieders, professionals, mensen met een beperking, hun verwanten en sociaal netwerk, maar ook van de maatschappij. Een kompas biedt bovendien ruimte voor eigen inkleuring op basis van de ervaringen van mensen met een beperking en hun verwanten en sociaal netwerk, zorgprofessionals en externe partners. Werken aan kwaliteit is nooit af. Het is een zoekproces dat gevoed wordt door geleerde lessen en veranderende omstandigheden.
kwaliteitskader opdracht
 • zoek voor jou branche het kwaliteitskader op.
 • lees de normen door.
 • zoek een norm welke volgens jou niet goed op je werk wordt gevolgd. 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Feedback
Vandaag behandeld:
HKZ 
PDCA


Slide 30 - Slide

This item has no instructions