11.1 Elektronenoverdracht

11.1 Elektronenoverdracht
1 / 16
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

11.1 Elektronenoverdracht

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Weten wat een reductor is
 • Weten wat een oxidator is
 • Herkennen van redoxreacties

Slide 2 - Slide

Terugblik zuur/base
 • Zuur/base is overdracht van H+ 
 • Een zuur is een deeltje dat een H+ afgeeft
 • Een base is een deeltje dat een H+ opneemt

Slide 3 - Slide

Is CH3COOH een zuur, een base of geen van beide?
A
Zuur
B
Base
C
Geen van beide

Slide 4 - Quiz

Is de volgende reactie een zuur-base reactie?
Mg(s) + 2 H+ -> Mg2+ + H2(g)
A
Ja, Mg (s) is het zuur
B
Ja, H+ is het zuur
C
Nee
D
Ja, Mg (s) is de base

Slide 5 - Quiz

Redoxreactie
 • Een redoxreactie is een reactie waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt
 • Vergelijkbaar met zuur/base
 • Reductor is een deeltje dat elektronen afstaat 
 • Oxidator is een deeltje dat elektronen opneemt 
 • (Ox neemt Op!)
 • RedOx 

Slide 6 - Slide

Reductor
 • Staat elektronen af, dus elektronen na de pijl
 • Vaak een metaal
 • Zn(s) -> Zn2+ + 2e-
 • Halfreactie

Slide 7 - Slide

Oxidator
 • Neemt elektronen op, dus voor de pijl
 • Vaak halogenen of metaal-ionen
 • Cu2+ + 2e- -> Cu(s)
 • Halfreactie

Slide 8 - Slide

Halfreactie
 • Reactie van oxidator of reductor is een halfreactie
 • Totaalreactie is halfreactie van oxidator en halfreactie van reductor opgeteld
 • Halfreactie reductor: Zn(s) -> Zn2+ + 2e-
 • Halfreactie oxidator: Cu2+ + 2e- -> Cu(s)
 • Totaalreactie: Zn(s) + Cu2+ -> Zn2+ + Cu(s)

Slide 9 - Slide

Totaalreactie
 • In totaalreactie staan NOOIT elektronen 

Slide 10 - Slide

Herkennen redoxreactie
 • Elektronenoverdracht
 • Kijken of deeltjes voor en na de pijl van lading veranderen

Slide 11 - Slide

Is NaCl(s) -> Na+(aq) + Cl-(aq) een redoxreactie?
A
Ja
B
Nee

Slide 12 - Quiz

Herkennen redoxreactie
 • NaCl(s) -> Na+ (aq) + Cl- (aq)
 • NaCl is een zout, opgebouwd uit de ionen Na+ en Cl-
 • Lading Na voor de pijl: +
 • Lading Na na de pijl: +
 • Lading Cl voor de pijl: -
 • Lading Cl na de pijl: -
 • Conclusie: Geen redoxreactie (maar een oplosvergelijking)

Slide 13 - Slide

Is 2 Na(s) + Cl2 (g) -> 2 NaCl (s) een redoxreactie?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quiz

Herkennen redoxreactie
 • 2 Na(s) + Cl2 (g) -> 2 NaCl (s)
 • NaCl is een zout, opgebouwd uit de ionen Na+ en Cl-
 • Lading Na voor de pijl: 0
 • Lading Na na de pijl: +
 • Lading Cl voor de pijl: 0
 • Lading Cl na de pijl: -
 • Conclusie: Wel een redoxreactie (Na is reductor, Cl2 is oxidator)

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
 • Weten wat een reductor is
 • Weten wat een oxidator is
 • Herkennen van redoxreacties

Chemie Overal: Opg 1 t/m 6  
blz.121

Slide 16 - Slide