NM 2.1 rivieren in CHina

Hst 2: Water China

Lezen lesboek blz. 20 en 21

Paragraaf 2.1 
timer
7:00
1 / 46
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

Hst 2: Water China

Lezen lesboek blz. 20 en 21

Paragraaf 2.1 
timer
7:00

Slide 1 - Slide

Hst 2: Water China
China kent natte en droge gebieden, hoe gaan zij er mee om?

Slide 2 - Slide

*herhaling:
Waardoor hebben polders in West-Nederland veel last van verzilting?
A
door bemaling van de polders
B
door de infiltratie van oppervlaktewater in de duinen
C
door de toenemende neerslag
D
door opwaartse stroming van zoet water

Slide 3 - Quiz

China?

Slide 4 - Mind map

Hoeveel mensen wonen er in China?
A
1.300.000
B
1.400.000.000
C
1.500.000
D
1.500.000.000

Slide 5 - Quiz

2.1 Rivieren in China

Welke kenmerken heeft China en hoe werkt de waterkringloop?
leerdoelen
Oorzaken ongelijke bevolkingsspreiding in China
Trapsgewijze opbouw van het reliëf in China
Verschil tussen de korte en lange kringloop
De rol van rivieren in de lange kringloop
Begrippen
afstromen, benedenloop, bovenloop, condenseren, grondwaterpeil, hoogvlakte, infiltratie, korte krinloop, lange kringloop, middenloop, regenwater, reliëf, smeltwater, verdamping, waterkrinloop, evotranspiratie.

Slide 6 - Slide

De loop van een rivier
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta
Sediment

Slide 7 - Slide

v.b. Nederland
Loop van de Rijn
1. Welke kleur geeft de benendenloop?
2. Welk sediment vinden we in de bovenloop?
3. Welk sediment vinden we in Nederland?

Slide 8 - Slide

Kleine en grote waterkringloop

Slide 9 - Slide

Let op:
Evaporatie

Boven land verdampt ook veel water. Grote boom 'drinkt' 200 L water per dag.

=EVATRANSPIRATIE


Ook verdamping via meren, rivieren etc (oppervlakte water)

= Evaporatie

Slide 10 - Slide

In het westen hoogvlakte dus ontstaan van rivieren.
Oosten is de laagvlakte en riviermonding
Yanghze (blauwe rivier); veel water/ overstromingen/ drieklovendam/ slechte kwaliteit
Huang He / Gelerivier: gebied van waterschaarste / sterke vervuiling / sedimentatie in de benedenloop

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Neerslag

Gemiddeld valt er 600 mm neerslag. Echter grote verschillen in het enorme land.Slide 13 - Slide

Neerslag

Gemiddeld valt er 600 mm neerslag. Echter grote verschillen in het enorme land.Slide 14 - Slide

Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Reliëf; Veel hoogteverschillen in China
Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Slide 15 - Slide

Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Reliëf; Veel hoogteverschillen in China
Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Slide 16 - Slide

Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Reliëf; Veel hoogteverschillen in China
Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Slide 17 - Slide

Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Reliëf; Veel hoogteverschillen in China
Waarom is het in het noorden en westen van China droog?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Hoogvlakte --> Plateau
 = gebied met weinig reliëf boven 500m NAP

Slide 20 - Slide

Yangtze (blauwe rivier)

Slide 21 - Slide

Yangtze (blauwe rivier)

Slide 22 - Slide

Stroomgebied
gebied dat afwaterd op een rivier
Waterscheiding =
grens tussen stroomgebieden
De Yangtze: te veel water
 • Langste rivier van Azie = 6300 km
 • stroomrichting = west —> oost
 • mondt uit in zee bij: Shanghai
 • gemengde rivier 
     (start als gletsjerrivier)
 • Hoog regiem in voorjaar en zomer
 • debiet = 31.900 km3/sec
 • probleem = teveel water
 • Drieklovendam

problemen : zie andere slide

Slide 23 - Slide

van een rivier?
Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
Debiet =
Hoeveelheid water, die op een bepaald punt de rivier passeert (m3/s)
Regiem =
Schommeling in de waterafvoer in een rivier

Slide 24 - Slide

0

Slide 25 - Video

0

Slide 26 - Video

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 natuurlijke oorzaak
       piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater.

📌 menselijke oorzaken
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop.
❓gevolg = geen parapluwerking -> modderstromen -> wortels houden bodem niet meer vast.
❓gevolg = teveel zand in benedenloop.               
   ! Let op ! : erosie wordt sediment in de benedenloop

2 . dijken
❓ gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 27 - Slide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  Werelds grootste waterkrachtcentrale en dam.
 •  gebouwd van 1994 tot 200
Voordelen drieklovendam:

✅ Hydro-electriciteit.  

✅ Verbetering binnenvaart

✅ Verminderd risico overstromingen

✅ Drinkwater


Slide 28 - Slide

Nadelen Drieklovendam:
⛔️ 1,1 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam

⛔️ Veel natuurschoon verloren

⛔️ Slibafzetting in bovenloop 

⛔️ Minder vissen in benedenloop  -> afname visstand

⛔️ Enorme vervuiling water, door grote steden in Rode Bekken

⛔️ Droogte in de benedenloop

⛔️ geen vruchtbaar slib in benedenloop
Slide 29 - Slide

meeste 
verval en erosie

Slide 30 - Slide

Erosie 
en 
Sedimentatie

Slide 31 - Slide

Veel sedimentatie

Slide 32 - Slide

0

Slide 33 - Video

Waterkringloop: de voortdurende verplaatsing van water op aarde

Slide 34 - Slide

lange kringloop
 1. Water uit zee (gas - verdamping)
 2. Neerslag op land ( vloeibaar of sneeuw)
 3.  Of via grondwater of via oppervlakte water

Slide 35 - Slide

korte kringloop
 1. Water uit zee (gas - verdamping)
 2. Neerslag op zee ( vloeibaar of sneeuw)

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

3 soorten rivieren:
1- Regenrivier: krijgt alleen water via regen.
▪️In NL zijn alle rivieren regenrivieren, behalve de Rijn! 
2- Gletsjerrivier: voert alleen smeltwater van gletsjers af, 
    hoog in de bergen.
3- Gemengde rivier: voert regenwater + smeltwater gletsjers af.

Slide 38 - Slide

0

Slide 39 - Video

Stel neerslag valt in de duinen, is er sprake van de korte- of lange kringloop?
A
de korte kringloop
B
de lange kringloop
C
geen van beide
D
duinen tellen niet

Slide 40 - Quiz

Waar staat de letter Q voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 41 - Quiz

Waar staat de letter R voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 42 - Quiz

Waar staat de letter S voor?
A
Verdampen
B
Infiltreren
C
condenseren
D
Afstromen

Slide 43 - Quiz

Aan de slag!
Teken alleen of samen de lange en korte waterkringloop
Alle onderstaande begrippen en vormen komen terug in de tekening
afstromen, benedenloop, bovenloop, condenseren, grondwaterpeil, hoogvlakte, infiltratie, korte krinloop, lange kringloop, middenloop, regenwater, reliëf, smeltwater, verdamping, waterkrinloop, evotranspiratie
Of 
Maken paragraaf 2.1  Opdracht 1 t/m 6
Klaar? Kijk in de studiewijzer wat je nog meer kan doen.

Slide 44 - Slide

0

Slide 45 - Video

Leerdoelen behaald?

Welke kenmerken heeft China en hoe werkt de waterkringloop?
leerdoelen
Oorzaken ongelijke bevolkingsspreiding in China
Trapsgewijze opbouw van het reliëf in China
Verschil tussen de korte en lange kringloop
De rol van rivieren in de lange kringloop
Begrippen
afstromen, benedenloop, bovenloop, condenseren, grondwaterpeil, hoogvlakte, infiltratie, korte krinloop, lange kringloop, middenloop, regenwater, reliëf, smeltwater, verdamping, waterkrinloop, evotranspiratie.

Slide 46 - Slide