4h-Present Perfect/ Simple Past

De verleden tijd

1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De verleden tijd

Slide 1 - Slide

Past Simple   

Slide 2 - Slide


Singaalwoorden voor de Past Simple 

Yesterday 

Last month 

l
ast week 

this morning 

two weeks ago 
last night 
last year 

during World War II 
on Sunday 
back then 
vervoeging van de werkwoorden
ww + ed bij regelmatige werkwoorden uitzondering = onregelmatige werkwoorden - die moet je LEREN ,

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Na een vorm van 'to do' (do, does, did, don't, doesn't, didn't) gebruik je ALTIJD het HELE werkwoord!
Let Op!
  • I didn't called call him.

  • Did you saw see the kids?

  • She didn't did do her homework.
Examples

Slide 5 - Slide

Time to Practice.
In the next two slides you find two forms with questions that you need to answer and submit.

Slide 6 - Slide

Time to Practice 1
Click here 
Don't forget to send and submit your answers so that I receive your answers.

Slide 7 - Slide

            Time to practice 2


Click here 

 Don't forget to send and submit your answers so that I receive your answers.

Slide 8 - Slide

Need more practice?

Here is a video you can watch.

Slide 9 - Slide

Present Perfect
voltooid tegenwoordige tijd 

Slide 10 - Slide

Present Perfect
Present Perfect 
1. Iets zeggen over het verleden waar de nadruk ligt op het resultaat nú en je ziet het gevolg van de actie

The squirrel HAS EATEN a lego block.

Slide 11 - Slide

I HAVE HAD this mobile phone since I was 15.
2 .De actie begint in verleden en nog steeds voortduurt NÚ:
Present Perfect 

Slide 12 - Slide

Present Perfect 
3-  wanneer je ‘t hebt over ervaringen (in iemands leven) tot nu toe. Je gebruikt dan ook vaak ever en never of once, twice three times.


He has never been to Spain.

I have travelled to Ireland once.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

De signaalwoorden komen ALTIJD na have /has
Let Op!
  • I have never seen the Taj Mahal.


Examples
  • Annet has already done the dishes.
Yet wordt gebruikt in vragen en in negatieve zinnen Het wordt aan het eind van de zin geplaatst.
Uitzondering

I haven't seen him yet.

Slide 15 - Slide

Het vormen van de Present Perfect

Slide 16 - Slide

Time to Practice with Present Perfect
In the next two slides you find links to forms to practice.
Send and submit your answers.

Slide 17 - Slide

Time to practice 1

Click Here

Slide 18 - Slide

Time to practice 2

                  clic k here!

Slide 19 - Slide

Present Perfect or Past Simple?
In the next slides you'll see how to knwo when to use the Present Perfect and when the Past Simple.

Slide 20 - Slide

volgende
Methode 1 - Stel de volgende vragen:
Vraag 1: Is het nu nog aan de gang?     


Vraag 2: Gaat het over ervaring tot nu toe? 

 
Vraag 3: Is het resultaat van de actie NU merkbaar? 
 Ja?             Nee?
Present Perfect
volgende...

Present Perfect
volgende...

Present Perfect
Past Simple

Slide 21 - Slide

volgende
Methode 2 - SIGNAALwoorden
Staat er een signaalwoord in de zin
Dan moet je de Present Perfect gebruiken.
click here

Slide 22 - Slide

Need more help with Present Perfect?

Slide 23 - Slide

In the next 5 slides you can find really helpful exercises.

Slide 24 - Slide

Practice with Past Simple / present perfect
1

Slide 25 - Slide

Practice with Past Simple / present perfect
2

Slide 26 - Slide

Practice with Past Simple / present perfect
3

Slide 27 - Slide

Practice with Past Simple / present perfect
4

Slide 28 - Slide

Practice with Past Simple / present perfect
5

Slide 29 - Slide

Samengevat
Here is a 
3-minute video

Slide 30 - Slide