Thema 5 Planten B2 Transport in planten

Thema 5 Planten
B2
Transport in planten


1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Thema 5 Planten
B2
Transport in planten


Slide 1 - Slide

Leerdoelen en begrippen B2
 • Je kunt beschrijven hoe planten water en mineralen opnemen, transporteren en afgeven
 • Je weet hoe huidmondjes de gaswisseling van planten reguleren en dat de opname  van koolstofdioxide in relatie staat met de afgifte van water

Begrippenhoutvaten, bastvaten, wortelharen, centrale cilinder, endodermis, worteldruk, waterpotentiaal, cohesiekrachten, adhesiekrachten, huidmondjes, verdampingsstroom, sluitcellen,


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Sapstroom
 • Anorganisch: houtvaten (xyleem)
 • Organisch: bastvaten (floeem)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Capillaire werking

Slide 8 - Slide

Capillaire werking

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 11 - Slide

Waterpotentiaal
 • Osmotisch potentiaal wordt negatiever met meer opgeloste stoffen
 • Drukpotentiaal wordt positiever met hogere turgordruk
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 12 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verdamping, capillaire werking en waterpotentiaal
 • Sapstroom van beneden naar boven
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 13 - Slide

Huidmondjes
 • Regelen verdamping
 • Afname turgor sluitcellen door watertekort zorgt voor vormverandering waardoor huidmondje dicht gaat
 • Kan ook onder invloed van licht en CO2

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Hoeveel procent score had je?

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Link

Hoeveel procent score had je?

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Link

Hoeveel procent score had je?

Slide 22 - Open question

Nog een andere video nodig?

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Link

Maak opdracht 9 t/m 18

Neem daarna Leefwereldcontext 'Weerbaar tegen droogte' door en maak opdracht 19 en 20 + Olympiade opdracht 9

Oefen de flitskaarten en controleer je leerdoelen met Test Jezelf

Slide 25 - Slide