Paragraaf 1.3 (3VE)

Paragraaf 3

hoofdstuk 1 
Wat ga je doen?-> Lezen § 3.3

-> Aan de slag

-> Afronding


 
Ontwikkeling in verschillende snelheden
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Paragraaf 3

hoofdstuk 1 
Wat ga je doen?-> Lezen § 3.3

-> Aan de slag

-> Afronding


 
Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 1 - Slide

Paragraaf 3

hoofdstuk 1 
Wat ga je doen?-> Lezen § 3.3

-> Aan de slag

-> Afronding


 
Ontwikkeling in verschillende snelheden

Slide 2 - Slide

Opdracht

-> Heb je de tekst van 
     § 1.3 goed gelezen?

-> Beantwoord dan de
     vragen op de
     volgende dia's.
 

Slide 3 - Slide

Wat is de titel van § 1.3

Slide 4 - Open question

Wat ga ik volgens de intro-tekst leren in deze paragraaf?

Slide 5 - Open question

Wanneer zijn de ontwikkelingskansen van een land groter als je let op de natuurlijke omstandigheden in een land?

Slide 6 - Open question

Wanneer heeft een land qua ligging veel of weinig ontwikkelingskansen? Gebruik in je antwoord het begrip 'landlocked'.

Slide 7 - Open question

Geef aan hoe de politieke situatie in een land de ontwikkelingskansen van een land kan (1)bevorderen of (2) belemmeren.

Slide 8 - Open question

Geef aan hoe bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw de ontwikkelkansen van een land kunnen remmen.

Slide 9 - Open question

Geef aan hoe bevolkingsgroei en leeftijdsopbouw de ontwikkelkansen van een land kunnen stimuleren.

Slide 10 - Open question

Leg uit dat sociale ongelijkheid de ontwikkeling van een land in de weg kan staan.

Slide 11 - Open question

Geef de beschrijving van het begrip 'gini-coëfficiënt.'

Slide 12 - Open question

Soms let men op externe factoren die de ontwikkeling van een land in de weg kunnen staan. Waar wordt de reden dan vaak gezocht?

Slide 13 - Open question

Hoe heeft het koloniale verleden sommige gebieden in de wereld de ontwikkelingskansen ontnomen?

Slide 14 - Open question

Hoe heeft het koloniale verleden voor sommige gebieden in de wereld de ontwikkelingskansen juist vergroot?

Slide 15 - Open question

MNO's dragen bij aan de ontwikkeling van een land. Welke kenmerken heeft een land dat voor mno's aantrekkelijk is?

Slide 16 - Open question

     Je hebt § 1.3 gelezen
     Je hebt de studievragen
     van § 1.3 beantwoord. Ga nu verder aan de slag met: 
-> Maken van opdr. 6 (§ 1.3)
-> Maken van opdr. 1 t/m 5 
 

Slide 17 - Slide

           Je bent nu klaar met de les 'paragraaf 1.3' 

Slide 18 - Slide