1.3 Ontwikkeling in verschillende snelheden

1 / 20
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 1. Het verschil tussen interne en externe oorzaken uitleggen
 2. Interne en externe oorzaken gebruiken om verschillen in welvaart te verklaren
 3. Het begrip landlocked omschrijven en uitleggen wat dit betekent voor de ontwikkelingskansen van een land
 4. Omschrijven wat de Gini-coëfficiënt is
 5. Het verschil tussen een vestigingskolonie en een exploitatiekolonie uitleggen
 6. Uitleggen welke drie factoren meespelen bij de keuze van MNO’s om in een land te investeren

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Hoe kan de natuur een land rijk maken?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Het geboortecijfer neemt wereldwijd
A
Toe
B
Af

Slide 8 - Quiz

In arme landen neemt het geboortecijfer
A
Toe
B
Af

Slide 9 - Quiz

In rijke landen neemt de vergrijzing
A
Toe
B
Af

Slide 10 - Quiz

Welke leeftijdsopbouw is ideaal voor een land?

Slide 11 - Open question

Wat is een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling in een land?

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

In welke landen worden hoogwaardige producten geproduceerd?
A
Arme landen
B
Rijke landen

Slide 16 - Quiz

Stel, je bent een CEO en je mag kiezen in welk land je een hoofdkantoor neerzet. Waar let je dan op?

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

Lesdoelen
 1. Het verschil tussen interne en externe oorzaken uitleggen
 2. Interne en externe oorzaken gebruiken om verschillen in welvaart te verklaren
 3. Het begrip landlocked omschrijven en uitleggen wat dit betekent voor de ontwikkelingskansen van een land
 4. Omschrijven wat de Gini-coëfficiënt is
 5. Het verschil tussen een vestigingskolonie en een exploitatiekolonie uitleggen
 6. Uitleggen welke drie factoren meespelen bij de keuze van MNO’s om in een land te investeren

Slide 19 - Slide

Huiswerk
Opdrachten 1 t/m 3 van paragraaf 1.3

Slide 20 - Slide