3.4 Achterstandswijken verbeteren

3.4 Achterstandswijken verbeteren
1 / 13
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

3.4 Achterstandswijken verbeteren

Slide 1 - Slide

Achterstandswijk
Woonwijk met slechte leefomstandigheden en sociale problemen. Denk aan structurele werkloosheid, veel criminaliteit. Ook wel aandachtswijken genoemd

Slide 2 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk  -> bestemmingsplan

Slide 3 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 4 - Slide

Verbeteren leefbaarheid met armoedebeleid
Armoedebeleid = Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij burgers.
 - Helpen mensen zonder werk, mensen met schulden, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die eenzaam zijn.
 - Problemen gaan vaak samen.

Woningbouwcorporaties
Het is voor hulpverleners lastig om deze mensen op te sporen.
 - Woningcorporaties gaan langs bij mensen met huurachterstand en helpen bij het vinden van een oplossing → minder mensen uit huis gezet.

Gemeente
  • Betrekken bewoners achterstandswijken bij oplossen van problemen door wijkraad.
  • Buurtcontracten met betrokkenen (woningcorporatie, bedrijfjes en vrijwilligers).
 - Wie doet wat om de leefbaarheid te vergroten.

Slide 5 - Slide

Renoveren
Saneren

Slide 6 - Slide

Voor wie is het bestemmingsplan bedoeld?
A
Voor de politiek
B
Voor iedereen in de gemeente
C
Voor mensen die in de gemeente komen wonen
D
Voor de grote groep ouderen

Slide 7 - Quiz

Saneren is...
A
Het opknappen van huizen
B
Het afbreken van wijken en vervangen voor nieuwbouw
C
Het bouwen van een nieuw stadsdeel aan de rand van de stad
D
Huizen en gebouwen terugbrengen naar oorspronkelijke staat

Slide 8 - Quiz

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
  • Armoedebeleid voeren 
  • wijk problemen samen oplossen (met bewoners)
  • activiteiten mét mensen organiseren

Slide 9 - Slide

stedelijke vernieuwing

Het verhogen van leefbaarheid in aandachtswijken door verbeteren van woningen en woonomgeving spreek je van Stedelijke vernieuwing

Slide 10 - Slide


Gemeenten proberen door middel van het armoedebeleid de leefbaarheid te verbeteren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Welke vorm van stadsvernieuwing zie je op de afbeelding?
A
Renoveren
B
Saneren
C
Nieuwbouw
D
Vinex

Slide 12 - Quiz

Huiswerk aardrijkskunde

Lezen 3.4
Maken opdrachten: 1, 2, 5, 6

Slide 13 - Slide