Baseball/softball: lessenreeks derde graad meisjes

Wat voorafging....vierkantsloop


passen & vangen
afstand inschatten
coördinatie 


met klittenband
arm-->hoek 90°

R gooien-->L voet voor
bekken draaien
1 / 31
next
Slide 1: Slide
biologie en lichamelijke opvoedingSecundair onderwijs

This lesson contains 31 slides, with text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Wat voorafging....vierkantsloop


passen & vangen
afstand inschatten
coördinatie 


met klittenband
arm-->hoek 90°

R gooien-->L voet voor
bekken draaien

Slide 1 - Slide

LP Doelen lessenreeks baseball
Bewegingsdoelen:
-ervaart duurzame bewegingsvreugde op basis van competente deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten.(LPD 40/13)
-helpt medeleerlingen wanneer de bewegingssituatie dit vereist (via coaching).(LPD53/17)
-schat vaardigheden en beperkingen van anderen in en handelt hier naar.(LPD54/18)
-stuurt zijn leerproces bij (via groepsopdrachten/rollen) ).(LPD 64/24)
-geeft aan, zowel bij zichzelf als bij anderen, waarom een bewegingsopdracht wel of niet lukt en biedt eenvoudige oplossingen aan op basis van een beperkt aantal afgesproken criteria.(LPD70/26)
-past in nieuwe bewegingssituaties gezamenlijk afgesproken spelregels toe. (LPD 49/16).
-geeft over bewegingssituaties zijn mening, wisselt bew.ervaringen uit en trekt hieruit conclusies voor eigen uitvoering (LPD 63/23 & 67/25)
-voert geleerde vaardigheden (werpen en vangen, slaan, lopen, stoten) uit met anderen. Voert gekende motorische vaardigheden (werpen en vangen, slaan, lopen, stoten) op basis van lopen op een hoger beheersingsniveau uit (LPD 74/27&110/34)

Slide 2 - Slide

LP Doelen lessenreeks baseball
Persoonsgebonden doelstellingen:
-neemt leiding over en aanvaardt leiding van medeleerlingen in bewegingssituaties (LPD 5/1).
-bepaalt zelfstandig en in overleg met anderen oefen- en spelregels. LPD9/3)
-onderneemt spontaan acties om de eigen mogelijkheden en talenten in bewegingssituaties verder te ontwikkelen. LPD 19/4)
-duidt aan in welke bewegingssituaties hij zich goed voelt en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij zijn fysieke en relationele mogelijkheden.(LPD 21/5)

Slide 3 - Slide

Evaluatiecriteria via rubric

Slide 4 - Slide

'The fundamentals'
                                                              slaan......
de essentie van de slagpositie:
-sta dwars ten opzichte van gooier
-benen goed gespreid
-rechtshandig-->rechterhand boven op de bat
-linkshandig-->linkerhand boven op de bat

Slide 5 - Slide

focus: greep en positie

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

we werken in groepen
Groep A: herhalen grip en positie met een coach + herhalen werpen en vangen
Groep B: aanwerpen en slaan + vangen en snel passen geven

Denk aan de doelstellingen van deze lessenreeks....
-helpt medeleerlingen wanneer de bewegingssituatie dit vereist (via coaching).(LPD53/17)
-schat vaardigheden en beperkingen van anderen in en handelt hier naar.(LPD54/18)
-stuurt zijn leerproces bij (via groepsopdrachten/rollen) ).(LPD 64/24)
-geeft aan, zowel bij zichzelf als bij anderen, waarom een bewegingsopdracht wel of niet lukt en biedt eenvoudige oplossingen aan op basis van een beperkt aantal afgesproken criteria.

Slide 8 - Slide

GROEP A

Slide 9 - Slide

organisatie groep A
-1 coach en 1 uitvoerder 
-coach heeft de taakkaart
-coach observeert uitvoering 5 keer en geeft FB
-wisselen van taak
Materiaal: 1 bat per 2+ taakkaart
extra: voeg een swing toe indien de grip ok is

Slide 10 - Slide

Groep B

Slide 11 - Slide

Groep B

Slide 12 - Slide

organisatie groep B
-1 'werpt aan' - 1 'slaat' - 1 coach  - overige 'veldspelers'
-coach heeft de kijkwijzer 'slag baseball' +  de taakkaart
-coach observeert uitvoering 5 keer en geeft FB
-wisselen van taak: volgens plan doorschuiven
Materiaal: 1 bat, 5 tennisballen, 2 kegels + taakkaart & kijkwijzer
extra: na de slag loop je heen en weer tot het balletje bij de werper is. Hoeveel keer liep je heen en weer? 

Slide 13 - Slide

Groep B

Slide 14 - Slide

het (aangepaste) spel & terrein
1:binnenveld


2:buitenveld
4 Kegels/matjes: honken

Slide 15 - Slide

posities
bal=OUT
bal=out

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

de basis: het veld
-Het binnenveld: 27,5 X 27,5 m met op elke hoek een honk (kegel, matje)
-plaats slagman = thuishonk (we laten wat afstand)
-op de diagonaal naar honk 2 ligt werpplaat (kegel)
-bal is in het veld als hij binnen de 'foutlijnen' valt (=verlengde zijden honk 1 & 3)


Slide 18 - Slide

doel van het 'schoolspel'
-->meer 'runs scoren' dan de tegenstander
RUN= via 1, 2, 3de honk 'thuisplaat' bereiken (homebase)
-->2 ploegen van 5-10 spelers
-->'veldploeg' staat verspreid over het veld opgesteld
-->'slagploeg' : elke speler slaat om beurt

Slide 19 - Slide

Regels +doel spel
Goede slag van de batter na een goede worp van de pitcher:
-->werper ('pitcher') gooit de bal onderhands naar de slagman ('batter')
-->als bal in 'fair territory' wordt geslaan dan gooit de batter zijn bat voorzichtig opzij en loopt zo snel mogelijk naar de 1ste honk
-->de veldploeg probeert de loper 'uit' te 'branden' door als eerste de honk te tikken met de bal of de bal te vangen terwijl je met een voet op de honk staat (tegen de kegel/op de mat)
-->kan  de veldploeg de bal niet snel terugbrengen, dan mag de loper doorlopen naar 2de, 3de of home base. Dat laatste heet dan een 'home run' maar telt ook maar voor 1 punt. 

Slide 20 - Slide

Regels: slagman...
Slagman raakt bal niet:
-->Werper gooit binnen de 'slagzone' (bekken-schouders) = SLAG /'STRIKE'
4 X STRIKE= slagman out


-->Werper gooit buiten de 'slagzone' = WIJD/'BALL'
4 X WIJD= slagman mag naar 1ste honk lopen

Slide 21 - Slide

Regels - slagman
Slagman raakt bal:
-->bal botst buiten het veld = foutslag , telt NIET als poging
-->bal wordt gevangen=vangbal; slagman=OUT
-->bal gaat buiten veld maar wordt gevangen= vangbal; slagman=OUT

3 spelers  OUT = wisselen van ploegen

Slide 22 - Slide

wanneer is slagspeler 'OUT'
-->slagman mist 4x een goede bal (Strike)
-->veldploeg vangt de bal= vangbal
OPGELET:
bij een vangbal dienen alle lopers naar hun vertrekhonk terug te lopen. Ze kunnen immers uitgebrand worden door het veldteam als de bal sneller naar de honk wordt gebracht. 

-->'gedwongen' loop: 1ste honk is getikt vooraleer slagman er is. De slagman moet steeds lopen. Als de 1ste honk bezet is dan is de slagman ook uit (geen 2 aan zelfde honk)
-->'niet-gedwongen loop': lopers tussen de honken aantikken met de bal in de handen
-->een loper die een ploegmaat voorbijsteekt is out
-->2 lopers op dezelfde honk: loper die laatst bijkomt is out of wie de 'fout' maakt

Slide 23 - Slide

officiële regels softball
bekijk de video om de basisregels van het officiële spel te begrijpen

Slide 24 - Slide

'First -second - third Base'
taak veldploeg: bal zo snel mogelijk op base 'uitbranden'
-->speler die aan slag was is dan uit (1st base)
-->speler die naar jouw base loopt is uit of moet terug naar vorige honk
taak ploeg aan slag: slaan waar geen veldspelers zijn + zo snel mogelijke de honken lopen
(zie volgende video voor uitgebreide tactieken & technieken bij prof. spel)

Slide 25 - Slide

'uitbranden' honken oefenen

brengt bal in het veld (werpen/slaan)                                           
LK roept honk die zo snel mogelijk  moet worden uitgebrand door de veldploeg (via passen en lopen)
1
2
3
4

Slide 26 - Slide

opbouw rol als scheidsrechter
-leerkracht als scheidsrechter
-leerkracht en leerling als scheidsrechter
-leerling van elk team als scheidsrechter met overleg waar nodig
-1 leerling scheidsrechter
Iedereen kent de regels - Fair play - beslissing van scheidrechter wordt aanvaard op ELK moment

Slide 27 - Slide

gekwetste leerling
-neemt taak scheidsrechter op
-telt de STRIKES (4 max) en BALLS (4 max)
-is coach aan 1 van de honken

Slide 28 - Slide

leerling & leerkracht evalueren

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video