Prognoseloop

Prognoseloop
derde graad meisjes                                                                                                 GVL
1 / 14
next
Slide 1: Slide
L.O.Secundair onderwijs

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Prognoseloop
derde graad meisjes                                                                                                 GVL

Slide 1 - Slide

                                                                                                   Bottequin
LPD :


3LO:23    nemen leiding over en aanvaarden leiding van medeleerlingen in bewegingssituaties
19    (*)    ondernemen spontaan acties om de eigen mogelijkheden en talenten in bewegingssituaties verder te ontwikkelen.
21    3 LO 25    duiden aan in welke bewegingssituaties ze zich goed voelen en welke bewegingsactiviteiten het best aansluiten bij hun fysieke en relationele mogelijkheden (T).
28    3LO:16    leggen het verband tussen bewegen, gezondheid en samenleving (T).
30    3LO:22*    zien het belang in van een goede fysieke conditie.
54    3LO:2    schatten vaardigheden en beperkingen van anderen in en handelen hier naar .
63    3LO:6    gaan volgens vooropgestelde criteria bij zichzelf na of ze vorderingen maken bij het uitvoeren van bewegingsopdrachten.
74    3LO:12    voeren gekende motorische vaardigheden op basis van lopen op een hoger beheersingsniveau uit.

Slide 2 - Slide

DOEL VAN DE LES

•    Het kunnen maken van een schatting van de tijdsduur die je hebt gelopen

•    Het kunnen kiezen en uitvoeren van een eigen tempo

•    Het kunnen maken van een schatting van je hartslagfrequentie door middel van handmatige telling

•    Het kunnen verwerken in een tabel van de opgemeten waarden van de loopopdrachten.

Slide 3 - Slide

Tijdens deze les(sen) werken we in groepjes van drie.
Jullie werken aan 3 opdrachten.
Per opdracht ben je twee keer coach en vier keer loper. Je loopt steeds met 2 en 1 iemand is coach/timer
Bekijk alvast de tabellen goed zodat je weet wat waar moet worden aangevuld

Taken van de coach:
- noteer de geplande tijden van de lopers (wat denken ze te halen?) 
- noteer de effectief gelopen tijden
- noteer de Hartslagfrequentie (HF)

Taken van de loper:
- probeer de geplande tijd zo dicht mogelijk te benaderen 
- meet je hartslag na elke loopbeurt 

Slide 4 - Slide

ORGANISATIE 
We plaatsen kegels in een achthoek. (8X25m)
-->Dit is een ronde van 200 meter.

- De leerlingen maken willekeurige groepjes van 3
- Elk trio gebruikt het prognoseformulier van 1 leerling uit de groep. Hier worden de aantekeningen op gemaakt. 
- Elk ll heeft een GSM en schrijfgerief mee

Slide 5 - Slide

25 m tussen elke kegel !!!

Slide 6 - Slide

Opdrachten
Tijd schatten: Planning A en planning B
A/ loop een vooraf gestelde tijdsduur ( 2 minuten). Stop als je denkt dat het tijd is. Als coach neem je de hartslag in rust EN de HS na inspanning. 

B/ zie opdracht A, maar dan 4 minuten. In ieder geval de dubbele tijd van opdracht A.

COACH: rustpols; HS na inspanning + Timen!!!

Slide 7 - Slide

Tempo schatten:

A) de coach bepaalt hoeveel ronden je moet lopen en in welke tijd je die moet lopen. Dit moet in een gelijkmatig tempo; minimaal 200 meter en maximaal 400 meter.
B) zie opdracht A, maar tussen de 400 – 800 meter. In ieder geval de dubbele afstand van opdracht 1

Slide 8 - Slide

Tempo en tijd schatten:

A) de coach bepaalt hoeveel ronden je moet lopen. De tijd die je denkt nodig te hebben moet je nu zelf voorspellen; minimaal 200 meter en maximaal 400 meter.
B) zie opdracht 1 maar dan tussen de 400 – 800 meter. In ieder geval de dubbele afstand van opdracht 1

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide