Herhaling 2.7-2.12 en daarna heel H2

1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat heb jij de afgelopen 3 weken gedaan aan aardrijkskunde?

Slide 3 - Open question

In de studiewijzer kon je ook uitlegfilmpjes vinden over de luchtcirculatie.
A
Niet gezien.
B
Wél gezien, niets mee gedaan.
C
Gezien, tja, ...
D
Gezien, handig.

Slide 4 - Quiz

Planning
Deze week: 
  • een blokuur online les (nu), te beginnen met wat weet je al.

Volgende week: 
  • Op dinsdag: laatste herhalingsles associëren en oefenen
  • Tijdens het blokuur: presentaties en laatste vragen
    Opdracht > neem per groep een laptop mee!

Slide 5 - Slide

Schrijf een oorzaak op van
hedendaagse klimaatverandering

Slide 6 - Mind map

De ontdooiing van permafrost is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 7 - Quiz

Oorzaken klimaatverandering
1. Broeikasgassen
a. CO2: verbranding fossiele brandstoffen 
(bijv. fabrieken en auto's)
b. Methaan: koeien + permafrost
c. Waterdamp: meer verdamping

Slide 8 - Slide

De toename van toename van de verdamping is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 9 - Quiz

Wolken
d. Meer verdamping -> meer wolken

Wolken weerkaatsen en absorberen zonlicht aan boven en onderkant. 
Gevolg lijkt te zijn dat de verwarming van de atmosfeer vermindert

Slide 10 - Slide

2. Veranderend landgebruik
a. Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 

Slide 11 - Slide

Waarom is het verbranden van het regenwoud een bron van CO2 uitstoot?
A
Rook zorgt voor meer wolken en dus meer absorptie van warmte
B
Het verbranden zorgt voor hitte die bijdraagt aan het broeikaseffect
C
Bij het verbranden van bos komt CO2 vrij
D
De opname van CO2 stopt door de verbranding

Slide 12 - Quiz

2. Veranderend landgebruik
a. Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot 
b. Toename akkers en weilanden: 
          weerkaatsen zonlicht -> afkoeling  
          houden minder vocht vast -> verdroging -> 
c. Toename aerosolen:

Slide 13 - Slide

Aerosolen
Losliggende bodemdeeltjes waaien op (stof)
+
fijnstof uit (lucht)verkeer en industrie

Weerkaatsen zonlicht + absorberen warmte
Condensatie water + verkleining druppels (vallen niet)

Dus: opwarming of afkoeling, verdroging of vernatting
-> Afhankelijk van omstandigheden -> mondiaal gezien afkoeling

Slide 14 - Slide

3. Andere oorzaken
Beïnvloeding tussen oceaan en atmosfeer:
a. interne variabiliteit - bijv. El Niño
b. externe variabiliteit - bijv. vulkaanuitbarstingen of zonnevlekken

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Hiernaast zie een cyclus van het NH van CO2 concentratie in de atmosfeer. Waarom is er in september een dal?
A
De begroeiing ten zuiden van de evenaar zorgt in de zomer voor extra CO2 opname
B
De begroeiing ten noorden van de evenaar zorgt in de zomer voor CO2 opname
C
Door de verschuiving van de ITCZ staat de zon dan loodrecht op de evenaar.
D
De vulkaan Mauna Loa op Hawaii barst vaak in september uit.

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Video

In groepen aan de slag.
Groep 1: Jinte, Jaiden, Kay-leigh, Muskaan
Groep 2: Julius, Antonio, David, Carlijn
Groep 3: Koen, Yara, Ruben, Luke
Groep 4: Tycho, Len, Sarah, Esmée
Groep 5: Vera, Maaike, Mack, Lotte
Groep 6: Lisette, Snow, Sydney
Groep 7: Mats, Jasmijn, Owen

Als je in de groep bent, vind je onder "Bestanden" de opdrachten die je gaat maken.
In totaal twee keer 3 vragen. Die maak je met elkaar. Noteer de antwoorden in je schrift.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Opdracht 1.
Welk antwoord is juist:
A
Grafiek 1 = Aw, Grafiek 2 = BS, Grafiek 3 = Cf, Grafiek 4 = Cw
B
Grafiek 1 = Aw, Grafiek 2 = BW, Grafiek 3 = Cf, Grafiek 4 = Cw
C
Grafiek 1 = Aw, Grafiek 2 = BW, Grafiek 3 = Af, Grafiek 4 = Aw
D
Grafiek 1 = Aw, Grafiek 2 = BW, Grafiek 3 = Cf, Grafiek 4 = BS

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Slide

Opdracht 2.
Wat is de juiste volgorde van N > Z?
A
1, 3, 4, 2
B
1, 4, 3, 2
C
4, 3, 2, 1
D
1, 4, 2, 3

Slide 23 - Quiz

Geef een verklaring voor de verdeling van de neerslag gedurende het jaar in grafiek 1.

Slide 24 - Open question

Slide 25 - Video

Tekst
Tropische zone
Aride zone
Subtropische zone
Boreale zone
Polaire zone
Gematigde zone

Slide 26 - Drag question

Welke klimaten horen
bij deze foto's?
A
Links: tropisch regenwoudklimaat Rechts: steppeklimaat
B
Links: tropisch regenwoudklimaat Rechts: toendraklimaat
C
Links: tropisch regenwoudklimaat Rechts: savanneklimaat
D
Links: savanneklimaat Rechts: toendraklimaat

Slide 27 - Quiz

Welke klimaten horen
bij deze foto's?
A
Links: steppeklimaat Rechts: tropisch regenwoudklimaat
B
Links: steppeklimaat Rechts: landklimaat
C
Links: toendraklimaat Rechts: landklimaat
D
Links: toendraklimaat Rechts: tropisch regenwoudklimaat

Slide 28 - Quiz

Van welke foto weet je zeker dat deze niet genomen kan zijn op het zuidelijk halfrond.
Licht je antwoord toe.

Slide 29 - Open question

Welke vragen
heb je nu nog?

Slide 30 - Mind map

Slide 31 - Video