Μελέτη Περίπτωσης - Επιχείρηση Icefish (Primary)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ICEFISH
1 / 14
next
Slide 1: Slide
GreekHistory+3Primary EducationAge 8-11

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Περιγραφή Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Icefish που στοχεύει στους παράνομους λαθροθήρες μπακαλιάρου που δραστηριοποιούνται στην Ανταρκτική.

Instructions

Οδηγίες
Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία 1 - 3. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Icefish με στόχο τους παράνομους λαθροθήρες μπακαλιάρου που δραστηριοποιούνται στην Ανταρκτική.
 
Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης διαρκεί 20 λεπτά.

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Instructions

Items in this lesson

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ICEFISH

Slide 1 - Slide

 Εισαγωγή

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τη Sea Shepherd. Η Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και είναι ένας οργανισμός προστασίας της θάλασσας που έχει ως στόχο την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Η Sea Shepherd εργάζεται παγκοσμίως για πολλά θέματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς, διεξάγοντας πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. Η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ αλιεία) είναι ένας κλάδος που η Sea Shepherd αντιμετωπίζει για να σταματήσει την παράνομη αλιεία.

Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Κλικάρετε στην εικόνα

Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Slide

Εικονίδια εκμάθησης 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται χρήση των συγκεκριμένων εικονιδίων:
Operation Icefish
Targeting the fleet of Antarctica and Patagonian Toothfish poachers.
Επιχείρηση Icefish - Στοχεύοντας τους λαθροκυνηγούς οδοντόψαρων στην Ανταρκτική και Παταγονία. 

Slide 3 - Slide

Επιχείρηση Icefish (Παγόψαρο)

Με τα χρόνια, κατά τη διάρκεια εκστρατειών της Sea Shepherd κατά της φαλαινοθηρίας στην Ανταρκτική, τα πληρώματα εντόπισαν παράνομα αλιευτικά σκάφη. Μερικά από τα πιο περιβόητα σκάφη αποτελούσαν μέρος ενός στόλου που κυνηγούσε λαθραία οδοντόψαρα της Παταγονίας και της Ανταρκτικής. Αυτά τα είδη υπεραλιεύονται με την πάροδο των ετών και υπόκεινται σε αυστηρές ποσοστώσεις.

Slide 4 - Video

This item has no instructions

CCAMLR
Convention for the Conservation of Antarctic Marine Life Resources.  CCAMLR gives fishing vessels licenses to fish and sets strict limits on the species and amount they are allowed to catch.

In 2014 six poachers were located in this area.

ΣΔΘΕΠΑ
Σύμβαση για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Έμβιων Πόρων της Ανταρκτικής.  Η Σύμβαση αυτή παρέχει άδεια στα αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν σε καθορισμένες περιοχές και θέτει επίσης αυστηρά όρια για το είδος και το ποσοστό που επιτρέπεται να αλιεύουν..

Το 2014 έξι σκάφη λαθροκυνηγών εντοπίστηκαν στην περιοχή.  

Slide 5 - Slide

ΣΔΘΕΠΑ

Γύρω από την Ανταρκτική, υπάρχει μια καθορισμένη περιοχή όπου η αλιεία ελέγχεται από μια σύμβαση που ονομάζεται ΣΔΘΕΠΑ (CCAMLR). Αυτή είναι η Σύμβαση για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Έμβιων Πόρων της Ανταρκτικής. Η ΣΔΘΕΠΑ παρέχει άδεια στα αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν σε καθορισμένες περιοχές και θέτει επίσης αυστηρά όρια για το είδος και το ποσοστό που επιτρέπεται να αλιεύουν.

Το 2014, η Sea Shepherd εντόπισε 6 πλοία που αναζητούσαν οι διεθνείς αρχές για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες σε αυτήν την περιοχή.

The Thunder - notorious toothfish poacher.
Chased from Antarctica to Africa over 110 days
by Sea Shepherd's Bob Barker.
Thunder - περιβόητο σκάφος λαθροκυνηγών οδοντόψαρων.
Κυνηγήθηκε από τον Bob Barker για 110 ημέρες από την Ανταρκτική μέχρι την Αφρική.

Slide 6 - Slide

Το σκάφος Thunder

Το αλιευτικό σκάφος Thunder (Κεραυνός), εντοπίστηκε και κυνηγήθηκε από τον Bob Barker για 110 ημέρες από την Ανταρκτική μέχρι τις ακτές της Αφρικής, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ για τη μακρύτερη θαλάσσια επιδίωξη ενός λαθροκυνηγού. Το κυνήγι τελείωσε όταν ο καπετάνιος του Thunder αποφάσισε τελικά ότι δεν θα μπορούσε να πιάσει λιμάνι με το παράνομο φορτίο του, οπότε βύθισε το ίδιο του το σκάφος.

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructionsΟνομάστε τρία από τα 6 σκάφη λαθροκυνηγών.

Slide 10 - Open question

Ερώτηση

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Ονομάστε τρία από τα 6 σκάφη λαθροκυνηγών.»

Γιατί το πλήρωμα του Thunder βύθισε το σκάφος του;

Slide 11 - Open question

Ερώτηση

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γιατί το πλήρωμα του Thunder βύθισε το σκάφος του;»Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.

Slide 12 - Open question

Τι μάθατε;

Ζητήστε από τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε.»Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.

Slide 13 - Open question

Τι δεν καταλάβατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση χρησιμοποιώντας το www.LessonUp.app ή συζητήστε την στην τάξη.

«Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.»www.seashepherdglobal.org

Slide 14 - Slide

This item has no instructions