Биологи

Эсийн бүтэц
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologyPrimary Education

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 5 min

Items in this lesson

Эсийн бүтэц

Slide 1 - Slide

 Эс бол амьдралын хамгийн жижиг нэгж. Эсийг ихэвчлэн "амьдралын тоосго" гэж нэрлэдэг. Эсийн талаар судалдаг биологийн салбарыг эсийн биологи буюу цитологи гэж нэрлэдэг.Эсийг 1665 онд Роберт Гук нээсэн бөгөөд үүний дараагаар 1839 онд анх Матиас Якоб Шлейден, Теодор Шван нар эсийн онолыг боловсруулсан.
 Ихэнх ургамал, амьтны эсүүд нь зөвхөн дуранбайгаар (микроскоп) л харагддаг ба хэмжээ нь 1-100 микрометрийн хооронд байдаг. Эсийн онол нь бүх амьд бие махбодь нэг буюу хэд хэдэн эсээс бүрддэг, эсүүд нь бүх амьд бие дэх бүтэц, үйл ажиллагааны үндсэн нэгж бөгөөд бүх эсүүд эсүүдээсээ үүсдэг гэж мэдэгджээ.

Slide 2 - Slide

Эсийг хоёр төрөл болгон үздэг:

   
  Жинхэнэ бөөмтөн эс(Эукариот )- Бөөм нь бамбайтай. Нэг ба олон эстэн
    Язгуур бөөмөрхөг эс (Прокариот)- Бөөмийн бамбайгүй. Ихэнх нь нэг эстэн. 

Slide 3 - Slide

Прокариот эс нь хамгийн энгийн бүтэцтэй эс бөгөөд бактери, архейн төрлийн организмууд ийм эстэй байдаг. Энэ эсэд ДНХ нь нуклеоид гэгдэх мембран бүрхүүл байхгүй мужид төвлөрсөн байна. Эс доторх тодорхой үүрэг бүхий бүтцийг эрхтэнцэр гэх ба прокариот эсэд мембран бүрхүүл бүхий бүх эрхтэнцэр байдаггүй.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Дээрх мэдээллийг уншиж,бичлэгийг үзэж тестийг ажиллана уу?

Slide 6 - Slide

Зарим амьд биес амьдралын бүхий л үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг зөвхөн нэг эсээс
тогтсон байдаг. Эдгээр амьд биесийг _________ гэж нэрлэдэг.
Зарим амьд биес амьдралын бүхий л үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг зөвхөн нэг эсээс
тогтсон байдаг. Эдгээр амьд биесийг _________ гэж нэрлэдэг.
A
Нэг эстэн
B
Олон эстэн
C
Эст бүтэцгүй
D
Амьгүй

Slide 7 - Quiz

Зарим амьд биес олон төрлийн эсүүдээс бүрддэг. Амьд биесийг _________ гэж
нэрлэдэг.
A
Нэг эстэн
B
Олон эстэн
C
Эст бүтэцгүй
D
Амьгүй

Slide 8 - Quiz

Бактери
Амёб
Хулгана
Эвглен
Аалз
Баавгай
Хөх ногоон замаг
Хүн
Прокариот эсүүдийг бич

Slide 9 - Mind map


Эсийг юу гэж 2 ангилдаг вэ?

Slide 10 - Open question

Өнөөдрийн хичээлийг хэдэн %-тай ойлгосон бэ?
0100

Slide 11 - Poll

Өнөөдрийн хичээл хэр их таалагдсан бэ?
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll

Идэвхитэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа

Slide 13 - Slide