Mensenrechtendilemma • Wat is het machtsdilemma?
 • Welke waarden staan hierin tegenover elkaar?
Wat hebben we de vorige les geleerd?
1 / 21
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson • Wat is het machtsdilemma?
 • Welke waarden staan hierin tegenover elkaar?
Wat hebben we de vorige les geleerd?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Machtsdilemma


         Midden
Links
Rechts
Inspraak
Daadkracht
Kiesrecht

Slide 2 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht 3
 • 1. Oostenrijk wordt linkser omdat meer mensen mogen stemmen. Hierdoor mogen meer mensen meebeslissen en dus neemt de inspraak toe.

 • 2. Inspraak past beter bij 2005 omdat er meer mensen mochten meebeslissen door het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd. 

 • 3. Landen zijn wereldwijd meer rechts omdat jongeren meestal nog niet mogen stemmen, dus  dit duidt meer op daadkracht dan op inspraak.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 3
 • 4. Bijv.: Het is niet logisch omdat het bij verkiezingen gaat om de belangen van jongeren.

 • 5. Als je vindt dat de stemgerechtigde leeftijd verlaagd moet worden, betrek dan Inspraak in jouw antwoord.

  Vind je dat het mag blijven zoals het nu is, betrek dan Daadkracht (of kiesrecht)  in jouw antwoord. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 4
 • 1. Een verkleining van de Tweede Kamer past bij daadkracht omdat de regering dan sneller en efficiënter beslissingen kan nemen. 

 • 2. Het is wel logisch dat de VVD voor zo'n verkleining was omdat zij rechts zijn en dus voor daadkracht. Bovendien zijn zij een van de grootste partijen. Dit betekent dat zij bij een verkleining sowieso vertegenwoordigd zullen blijven in de Tweede Kamer.

 • 3. De kloof tussen burger en politiek betekent dat burgers stemmen op een politieke partij maar hier vervolgens weinig van terug zien. Dit komt o.a. omdat partijen altijd moeten samenwerken. Gevolg: "Politici beloven veel maar maken niks waar".

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 4
 • 4. Door de Tweede Kamer te verkleinen, kunnen de grote politieke partijen meer hun eigen wil laten gelden, hierdoor kunnen zij meer van hun beloftes waarmaken. Echter, de kleinere partijen zullen minder vertegenwoordigd worden en dus vervaagd de stem van de burger die het met deze partijen eens is.

 • 5. Als je het een goed plan vindt betrek dan daadkracht in jouw antwoord. Als je het een slecht plan vindt betrek dan inspraak of kiesrecht in jouw antwoord. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Samenlevingsdilemma’s
Mensenrechtendilemma

Slide 7 - Slide

This item has no instructions


 • Welke waarden staan er tegenover elkaar in het mensenrechtendilemma?
 • Waar zien wij dit dilemma terug in de maatschappij?
 • Wat is het verschil tussen Repressie en Preventie?
Wat gaan we vandaag leren?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Maak nu zelf een schema waarin je het mensenrechtendilemma uitlegt.

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Mensenrechtendilemma 
In een schema:
Orde
Orde
Vrijheid

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Hoe kunnen we het mensenrechten dilemma linken aan deze video?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Na maatregelen zoals het gebruik van camera’s en gezichtsherkenning tot het in huis plaatsen van Chinese agenten, ( is een groot deel van de Oeigoeren in kampen geplaatst.)
Zo staat in plannen die de Chinese overheid online heeft gezet dat de Oeigoeren en andere etnische minderheden uit de regio heropgevoed moeten worden tot gedisciplineerde arbeiders die trouw zijn aan hun bazen en aan de Communistische Partij.
“De training zal hen veranderen van ‘nomaden’ in geschoolde wonderen”, schreef de staatskrant Xinjiang Daily vorige maand. “Opleiding en training zullen van hen moderne mensen maken, die nuttig zijn voor de maatschappij.”
Arbeiders hebben geen keuze in het werk dat ze uitvoeren of waar ze dat doen, zegt Darren Byler van de Universiteit van Washington, die Xinjiang bestudeert en de regio eerder dit jaar bezocht.
Machtsdilemma
Mensenrechtendilemma

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

Hoe houden we Nederland veilig en vrij?
 • Preventieve maatregelen: bedoeld om crimineel gedrag of herhaling te voorkomen (Preventie = Voorkomen)


 • Repressieve maatregelen: straffen die na het criminele gedrag worden opgelegd (Repressie = Bestraffing)

Slide 15 - Slide

This item has no instructionsPreventie of repressie?
Ilse moet een bonnetje halen bij de conciërge
omdat ze te laat in de les was.
Preventie of repressie? 
Ilse moet een uur inhalen omdat ze te laat in de les was.
A
Repressie
B
Preventie

Slide 16 - Quiz

Uit het boek: pagina 166


Preventie of repressie?
Langs sommige wegen hangen snelheidsmeters
waarop je je eigen snelheid kan zien in
een rode of groene kleur.
Preventie of repressie? 
Langs sommige wegen hangen snelheidsmeters waarop je je eigen snelheid kan zien in een rode of groene kleur.
A
Repressie
B
Preventie

Slide 17 - Quiz

This item has no instructionsPreventie of repressie?
Ilse moet een bonnetje halen bij de conciërge
omdat ze te laat in de les was.
In de gevangenis moeten criminelen de mogelijkheid hebben om een opleiding te volgen?
A
Repressie
B
Preventie

Slide 18 - Quiz

Uit het boek: pagina 166


 • Het mensenrechtendilemma en de waarden die hier tegenover elkaar staan.

 • Het verschil tussen Repressie en Preventie.
Wat hebben we vandaag geleerd?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

PTA Opdracht!!

Slide 21 - Slide

This item has no instructions