Herhaling H1, H3 en H5

Herhaling H1, H3, H5
1 / 47
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Herhaling H1, H3, H5

Slide 1 - Slide

H1
 • Rekenen met procenten
  - Hoeveel is 8% van 290?
  - Een hoeveelheid neemt van 560 tot 760 toe, wat is de procentuele toename?
 • Rekenen met afstand tijd snelheid 
  - Hoeveel m/s is 80 km/uur?
  - Hoeveel km/uur loop je als je 6km in 23 min aflegt?

Slide 2 - Slide

H3
 • Balansmethode 
 • Formules opstellen
 • Snijpunt berekenen
 • Lineaire vergelijking met 2 variabelen

Slide 3 - Slide

Balansmethode
5 - x = 2(8 - x)

Slide 4 - Slide

Formules opstellen
Geef de formule die hoort bij:
 • De lijn met rc = 4 door punt (5, 8)
 • De lijn door (3, 7) en (23; 9,5)
 • De hoogte van een parachutist, wanneer hij van 600m hoogte springt en met 18 km/uur naar beneden valt.

Slide 5 - Slide

Snijpunt berekenen
Bereken het snijpunt van de lijnen y = 1,34x - 8 en y = -6 + x
(Gebruik je GR hiervoor)

Slide 6 - Slide

Lineaire vergelijking 2 variabelen
 • Bereken x en y als geldt dat:
  x + y = 45
  3x - 8y = 320


Slide 7 - Slide

H5
 • Intervallen 
 • Verschillende soorten stijgen en dalen herkennen
 • Grafiek kunnen maken bij toenamediagram en andersom
 • Toenamediagram kunnen maken bij formule

Slide 8 - Slide

Intervallen
 • Schrijf x < 4 met de intervalnotatie
 • Teken [3, 5] op een getallenlijn 

Slide 9 - Slide

Stijgen/dalen
Welke vormen van stijgen
en dalen herken je in de 
grafiek? Noteer ook de 
bijbehorende intervallen.

Slide 10 - Slide

Teken een grafiek bij dit toename-diagram, die door het punt (3, 6) gaat.
Teken het toenamediagram bij de grafiek met Δx = 1 op interval [0, 7]

Slide 11 - Slide

Toenamediagram bij formule
Teken het toenamediagram bij de formule N = 0,7t³ -6t² + 8 met Δt = 2 op interval [0, 8]

Slide 12 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 13 - Poll

Bereken de procentuele toename als een hoeveelheid stijgt van 520 naar 605

Slide 14 - Open question

Bereken de procentuele toename als een hoeveelheid stijgt van 520 naar 605

Slide 15 - Slide

260 is 54% van de totale hoeveelheid, hoeveel is het totaal?

Slide 16 - Open question

260 is 54% van de totale hoeveelheid, hoeveel is het totaal?

Slide 17 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 18 - Poll

Hoeveel km/uur is 18 m/s?
A
3
B
5
C
64,8
D
108

Slide 19 - Quiz

Bram loopt 15 km in 1 uur en 12 minuten. Hoe hard loopt hij in km/uur?

Slide 20 - Open question

Bram loopt 15 km in 1 uur en 12 minuten. Hoe hard loopt hij in km/uur?

Slide 21 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 22 - Poll

Los op: 8(x + 6) + 7 = 13x - 2

Slide 23 - Open question

Los op: 8(x + 6) + 7 = 13x - 2

Slide 24 - Slide

Los op: -(x - 1) = 2 + 7(x - 7)

Slide 25 - Open question

Los op: -(x - 1) = 2 + 7(x - 7)

Slide 26 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 27 - Poll

Stel de formule op met rc = 3,5 door het punt P(2, 9)

Slide 28 - Open question

Stel de formule op met rc = 3,5 door het punt P(2, 9)

Slide 29 - Slide

Stel de formule op door de punten
A(23, 46) en B(48, -4)

Slide 30 - Open question

Stel de formule op door de punten 
A(23, 46) en B(48, -4)

Slide 31 - Slide

Een parachutist springt van 600m en valt met 18 km/uur naar beneden. Geef de formule voor de hoogte h van een parachutist in meters na een bepaalde tijd t in seconden,

Slide 32 - Open question

Een parachutist springt van 600m en valt met 18 km/uur naar beneden. Geef de formule voor de hoogte h van een parachutist in meters na een bepaalde tijd t in seconden, 

Slide 33 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 34 - Poll

Een meubelzaak verkoopt in een actieweek in totaal 52 tafels en stoelen. Een tafel kost 750 euro en een stoel 350 euro. De winst is 24.600 euro. Bereken hoeveel tafels en stoelen werden verkocht.

Slide 35 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 36 - Poll


A
⟨←, 2]
B
⟨←, 2⟩
C
[2,→⟩
D
⟨2,→⟩

Slide 37 - Quiz

Welke notatie hoort bij 3 < x ≤ 6,5
A
⟨3; 6,5⟩
B
⟨3; 6,5]
C
[3; 6,5⟩
D
[3; 6,5]

Slide 38 - Quiz

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 39 - Poll

Noteer de verschillende soorten stijgen/dalen die je herkent. Noem ook het bijbehorende interval

Slide 40 - Slide

Noteer de verschillende soorten stijgen/dalen die je herkent. Noem ook het bijbehorende interval

Slide 41 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 42 - Poll

Teken een grafiek bij dit toename-diagram, die door het punt (3, 6) gaat.

Slide 43 - Slide

Teken het toenamediagram bij de grafiek met Δx = 1 op interval [0, 7]

Slide 44 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 45 - Poll

Teken het toenamediagram bij de formule N = 0,7t³ -6t² + 8 met Δt = 2 op interval [0, 8]

Slide 46 - Slide

Wat willen jullie herhalen
Procent- rekenen
Rekenen met snelheid
Balansmethode
Formules opstellen
Snijpunt berekenen
Lineaire vergelijking 2 variabelen
Intervallen
Stijgen / dalen
Toename-diagram bij grafiek
Toename-diagram bij formule

Slide 47 - Poll