4.3 Kan het sneller en beter? deel 2

Vak: Economie 
Hoofdstuk: 4.3 Kan het sneller en beter?
1.
Lesopening
2.
Lesdoel + Leergebiedoverstijgende doelen
3. 
Mini-check + arrangementen
4. 
Instructie 
5.
Begeleid inoefenen
6. 
Zelfstandig werken
7.
Evaluatie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Vak: Economie 
Hoofdstuk: 4.3 Kan het sneller en beter?
1.
Lesopening
2.
Lesdoel + Leergebiedoverstijgende doelen
3. 
Mini-check + arrangementen
4. 
Instructie 
5.
Begeleid inoefenen
6. 
Zelfstandig werken
7.
Evaluatie

Slide 1 - Slide

1. Lesopening
Pak je boek van economie en je schrift van economie. 
Laat je boek nog even dicht op tafel liggen. 


Huiswerkcontrole.
Slide 2 - Slide

2. Lesdoel +Leergebiedoverstijgende doelen
Aan het eind van deze les:
- weet je wat de arbeidsproductiviteit is
- weet je wat afschrijving is
- Kun je de afschrijving berekenen.

Leergebiedoverstijgende doelen:
Denkvermogen:
- Realiseer een oplossing volgens plan
- Formuleer criteria voor de oplossing
Samenwerkend leren:
- Pas je gedrag aan na terechte kritiek van een medeleerling
- Kan het groepsbelang voor het eigen belang zetten

Slide 3 - Slide

3. Mini-check + arrangementen
Verdiept (8 of hoger) --> Willem
Je maakt opdracht 42 t/m 49 op blz 108/109.


De rest doet mee met de mini-check.

Slide 4 - Slide

Wat is waar?
A
Hoe hoger de arbeidsproductiviteit, hoe lager de productiekosten
B
Hoe lager de arbeidsproductiviteit, hoe lager de productiekosten

Slide 5 - Quiz

Hoe noem je de jaarlijkse waardevermindering van een kapitaalgoed?

Slide 6 - Open question

Noa koopt voor 35.100 een nieuwe bedrijfsauto. De auto gaat negen jaar mee. Hoeveel is de afschrijving per jaar?

Slide 7 - Open question

Wie maakt wat?
Had je de vragen goed, dan mag je zelfstandig aan de slag. Je maakt opdracht 42 t/m 49 op blz 108/109.


De rest doet mee met de instructie. 

Slide 8 - Slide

Arbeidsproductiviteit (apt)
De gemiddelde productie per werknemer in een bepaalde tijd. 
Hoe hoger deze apt, hoe lager de kostprijs van het product. 

 

Slide 9 - Slide

Voorbeeld 
Een schoenmaker kan 20 paar schoenen maken op een dag. Hij koopt een nieuwe machine, waardoor hij nu 35 paar schoenen kan maken op een dag. Zijn apt is dus met 15 paar schoenen per dag gestegen.

Slide 10 - Slide

Afschrijving
Machines slijten, er komen moderne machines , waardoor de machine die jij hebt minder waard  wordt. 
Deze waardevermindering van een kapitaalgoed (bijvoorbeeld de machine van de schoenmaker)., noem je afschrijvingen. 

Ieder jaar schrijf je een gedeeltevan de waarde af. 

Slide 11 - Slide

Afschrijving berekenen
Afschrijving per jaar = aanschafprijs ÷ aantal gebruiksjaren
Voorbeeld: 
  • Noa koopt voor € 35.100 een nieuwe bedrijfsauto. 
  • De auto gaat negen jaar mee. 
  • Per jaar is de afschrijving
    € 35.100 ÷ 9 = € 3.900 

Slide 12 - Slide

5. Begeleid inoefenen
We maken klassikaal opdracht 42 en 47.

Slide 13 - Slide

6. Zelfstandig werken
Je maakt zelfstandig paragraaf 4.3 opdracht 42 t/m 49 op blz 108/109


Ben je klaar?
Dan kijk je de opdrachten na en verbeter je.
Daarna maak je de rekenopgaven 19 t/m 23 op blz 125.
timer
1:00

Slide 14 - Slide

7. Evaluatie
Hoe ging de les?
Zijn er nog opdrachten waar je moeite mee hebt?

- weet je wat de arbeidsproductiviteit is?
- weet je wat afschrijving is?
- Kun je de afschrijving berekenen?Slide 15 - Slide

Huiswerk en toetsen
Huiswerk: 
Vrijdag 10 maart
4.3 opdracht 42 t/m 49
Toetsen: 
Geen

Slide 16 - Slide