Didactiek Periode 3 week ?

Didactiek
Periode 3
Week 2
Paragraaf 9.1
1 / 20
next
Slide 1: Slide
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactiek
Periode 3
Week 2
Paragraaf 9.1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning periode 3
Week 1
Sociaal emotionele ontw.
4.1 + 4.4
Week 2
Creativiteit stimuleren
4.2
Week 3
Bewegingsonderwijs
4.3
Week 4
Taal stimuleren
3.2
Week 5
Reflecteren
7.2
Week 6
Communicatie
7.1
Week 7
Feedback
7.3

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les:
• Je weet dat een kind veiligheid nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen
• Je kent het belang van voorspelbaarheid en van ritme in vertrouwde gebeurtenissen
• Je kan grenzen aangeven
• Je kent het belang van ‘onverdeelde aandacht geven’ en weet wat ‘sensitief-responsief’ inhoudt
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Voorkennis ophalen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Geef eens een voorbeeld van een groep waarin jij je veilig voelt.

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Wat maakt dat jij je veilig voelt in deze groep?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Je veilig voelen
Een kind kan de wereld om zich heen ontdekken als hij zich veilig voelt. Hoe kunnen wij daarbij helpen:
- grenzen stellen
- probeer warm en belangstellend te zijn
- geef het kind het gevoel welkom te zijn
- herkenbaar gedrag laten zien
- vaste volgorde bij activiteiten (structuur)
- vertrouwen tonen (bv oogcontact, aanmoediging)
- sensitief-responsief reageren (bv troosten, aanmoedigen, compliment..)

Slide 7 - Slide

Een kind heeft houvast nodig. Je biedt structuur door grenzen aan te geven en een duidelijk dagritme met regels en rituelen aan te bieden. Het kind mag zelf een keuze maken in zijn activiteiten, maar de duidelijkheid en structuur die jij aanbiedt vormen de basis voor een kind om zijn eigen gedrag te kiezen. 
Je hebt zelf tijdens je stage of in een andere situatie vast ook wel eens sensitief-responsief moeten reageren. Beschrijf deze situatie eens.

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Onverdeelde aandacht
Een kind kan meer vertrouwen in je krijgen als je het regelmatig onverdeelde aandacht geeft: aandacht die alleen op hem gericht is. 

bv. samen een boekje lezen of een spelletje spelen of een compliment geven.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Complimenten geven
Binnen je leerteam geef je elkaar een compliment. Het compliment kan goedgekeurd of afgekeurd worden  op basis van het meenemen van de in het filmpje genoemde tips. Een compliment is:
• gemeend
• beschrijvend
• gericht op het gedrag, niet de persoon
• gericht op het proces, niet op het resultaat
• gericht op kleine stappen
• niet met iets of iemand anders vergelijkend

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Hoe is het gegaan?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Vertrouwen tonen geeft een veilig gevoel. Geef eens een voorbeeld van hoe je een kind zonder woorden kunt aangeven dat je erop vertrouwt dat hij het kan.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Welke uitspraken zijn juist?
A
Negatieve feedback is veel gemakkelijker te formuleren dan positieve feedback
B
Jongeren van ongeveer 12 jaar gebruiken vooral positieve feedback om van hun fouten te leren.
C
Belonen werkt bij jonge kinderen beter dan straffen .
D
Bij een jong kind tot ongeveer 8 jaar reageren de hersenen bijna niet op negatieve feedback.

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Aan de slag
Lezen + maken paragraaf 9.1 uit het ontwikkelings- en opvoedingsboek.

Eindopdracht:
Het is belangrijk dat je als pedagogisch werker sensitief-responsief reageert op kinderen. Lees de casussen in je werkboek op bladzijde 162 en beschrijf hoe een sensitief-responsieve reactie eruit ziet in deze gevallen.

+ een samenvatting van de begrippen: vertrouwensfiguur, onverdeelde aandacht, grenzen ervaren veiligheid. voorspelbaarheid, eenkennig, hechting, hechtingsrelatie, veerkrachtig, grenzen, belonen & straffen. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Evalueren op de doelen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Je weet dat een kind veiligheid nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen
😒🙁😐🙂😃

Slide 17 - Poll

This item has no instructions

Je kent het belang van voorspelbaarheid en van ritme in vertrouwde gebeurtenissen
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Je kent het belang van ‘onverdeelde aandacht geven’
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

This item has no instructions

Je weet wat ‘sensitief-responsief’ inhoudt
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

This item has no instructions