les 3 Uitscheiding

les 3
1 / 39
next
Slide 1: Slide
anatomieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

les 3

Slide 1 - Slide

Vandaag
Uitscheiding
Opdrachten

Slide 2 - Slide

Wat hoort bij het
urinestelsel?

Slide 3 - Mind map

Urinewegen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Ligging van de nieren
  • Hoog in de buikholte.
  • Tegen achterste buikwand.

  • Weerszijden van wervelkolom 1 nier.
  • Holle kant naar elkaar toe.
  • Nieren zijn buikorganen.
  • Worden beschermd door de borstkas.

Slide 6 - Slide

Urinewegen en functie

verwijderen afvalstoffen uit je lichaam in de vorm van urine.

+
vervoeren van urine.


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

De nieren 3 delen en functies
Nierschors: verwijdert afvalstoffen, 
overtollig water, overtollige zouten en
schadelijke stoffen--> zuiveren bloed.
Niermerg: wint water en belangrijke 
stoffen terug
Nierbekken: verzamelt de urine
NIEREN REINIGEN HET BLOED!!

Slide 10 - Slide

Overzicht doorsnee nier 

Nierkapsel

Nierschors

Niermerg

Nierbekken: Verzamelen van urine 


Urinebuis : 20 tot 30 cm lang 

Urineblaas

 


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Urine
Bestaat uit: 

- Afvalstoffen ( Uream, creatinine, urinezuur)
- Water
- Zouten
- Schadelijke stoffen

Slide 13 - Slide

Filteren

Bij vocht te kort heb je donkere urine

Bij veel drinken is je urine licht van kleur


Bekijk je ochtendurine, hoe ruikt urine soms?

Slide 14 - Slide

Urinelozing

Ander woord voor urinelozing is mictie.

Mictie gebeurt ongeveer 3 tot 6 keer per etmaal.


Als de blaas ongeveer 250 ml urine bevat rekt blaas uit --> zenuw sein ruggemerg --> hersenen-->  reflex aandrang plassen


* aanspannen uitwendige sluitspier  --> plassen 

Bij een blaasvulling van 500 ml moet je plassen! --> anders te vol 

Slide 15 - Slide

Verwijderen van urine uit het lichaam
- van het nierbekken gaat de
urine via de urineleider naar
de blaas
- in de blaas wordt de urine 
tijdelijk opgeslagen
- via de urinebuis verlaat de
urine het lichaam

Slide 16 - Slide

Blaas spant aan tijdens plassen -->  urineleiders worden dichtgedrukt 
zodat:
 de urine niet terugstroomt naar de nieren.

Slide 17 - Slide

Maar......wat is nog meer uitscheiding??????
Ontlasting ( defecatie )

Endeldarm --> Rectum --> Anus --> Sluitspier 
 Rekking wand endeldarm -->  defecatiereflex

Vraag:
Hoe vaak ga jij? Vaste tijd? 

Slide 18 - Slide

QUIZ!

Slide 19 - Slide

lichtgele urine is normaal maar kan ook duiden op:
A
ontsteking
B
niet behandelde diabetes
C
bloed in de urine
D
te weinig drinken

Slide 20 - Quiz

Bevinden de nieren zich onder of boven het middenrif ?
A
onder
B
boven

Slide 21 - Quiz

Een volwassene zou minstens ......... ml moet drinken
A
1800
B
1000
C
2000
D
1300

Slide 22 - Quiz

Schuimende urine kan duiden op
A
teveel bier gedronken hebben
B
nierstenen
C
diabetes
D
mogelijke ontsteking

Slide 23 - Quiz

Wanneer iemands nieren niet goed werken, dan moet deze persoon worden
A
gedottert
B
gedialiseerd
C
gereanimeerd
D
gesteriliseerd

Slide 24 - Quiz

Welke 2 onderdelen zijn de laatste 2 als je moet plassen?
A
Blaas en urinebuis
B
Urineleiders en urinebuis
C
Nieren en blaas
D
Blaas en urineleiders

Slide 25 - Quiz

Hoe vaak op een dag passeert je bloed je nieren?
A
100x
B
150x
C
200x
D
250x

Slide 26 - Quiz

Met 1 nier kan je leven
A
Ja
B
Nee
C
Uiterlijk een half jaar

Slide 27 - Quiz

Je moet minimaal 1 x per dag ontlasting hebben
A
Ja
B
Nee

Slide 28 - Quiz

Slide 29 - Video

Plassen
Waar let jij op als helpende?

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

De nieren horen bij het
A
Verteringstelsel
B
Uitscheidingstelsel
C
Ademhalingsstelsel
D
Voortplantingsstelsel

Slide 34 - Quiz

Je nieren maken urine.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 35 - Quiz

De juiste volgorde van het uitscheidingsstelsel is...
A
Nieren - Blaas - Urineleider
B
Nieren - Urineleider - Blaas
C
Urineleider - Nieren - Blaas
D
Urineleider - Blaas - Nieren

Slide 36 - Quiz

Nierschors
Niermerg
Nierbekken
Nierader
Nierslagader

Slide 37 - Drag question

Vervoert de urine vanuit de nieren naar de (urine)blaas.
Slaat de urine tijdelijk op
Via deze buis verlaat urine het lichaam
Hier worden afvalstoffen uit het bloed gehaald.
Niermerg en nierschors
Urineleider
Urineblaas
Urinebuis

Slide 38 - Drag question

Slide 39 - Video