שפת הכימיה

שפת הכימיה
1 / 33
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

שפת הכימיה

Slide 1 - Slide

שפת הכימיה
היסודות הם חומרי הבניין של כל החומרים המוכרים לאדם

 כל היסודות מיוצגים בטבלה המכונה הטבלה המחזורית של היסודות

Slide 2 - Slide

רמת הסמל
 בשפה הכימית, לכל יסוד סימול משלו

כל יסוד מסומן באות גדולה אחת בלבד, ולרוב זו האות הראשונה בשמו

Slide 3 - Slide

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד יוד

Slide 4 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד פלואור

Slide 5 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד ונדיום

Slide 6 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד מימן

Slide 7 - Open question

סימול יסודות
מספר היסודות גדול ממספר האותיות באנגלית

לכן סימול היסוד כולל לעיתים אות אחת גדולה ובצמוד לה אות קטנה נוספת משם היסוד

Slide 8 - Slide

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד כרום

Slide 9 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד פחמן

Slide 10 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד כלור

Slide 11 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד צזיום

Slide 12 - Open question

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד נחושת

Slide 13 - Open question

סימול כימי של יסודות נרשם באמצעות אות גדולה או באמצעות אות גדולה ולצדה אות קטנה
A
לא נכון
B
נכון

Slide 14 - Quiz

האות הגדולה מציינת את האות הראשונה בשמו הלועזי של היסוד
A
לא נכון
B
נכון

Slide 15 - Quiz

האות הקטנה מציינת אות נוספת בשמו הלועזי של היסוד
A
לא נכון
B
נכון

Slide 16 - Quiz

סימול תקין
סימול שגוי
Fe
be
FE
co
i
FG
Co
Kr
Zn
Am

Slide 17 - Drag question

נמצא יסוד חדש ושמו נקרא
Michal
סימול אפשרי לשם היסוד יהיה
A
Mi
B
MI
C
mi
D
MC

Slide 18 - Quiz

סימול מולקולה של יסוד
כאשר יסוד מורכב מכמה אטומים המחוברים ביניהם בקשר כימי, מתקבלת מולקולה של יסוד

כדי לציין את מספר האטומים בכל מולקולה רושמים ספרה מצדו הימני התחתון של היסוד
מולקולה דו אטומית של מימן

Slide 19 - Slide

מולקולה דו-אטומית של פלואור נרשמת

Slide 20 - Open question

מולקולה תלת-אטומית של חמצן נרשמת

Slide 21 - Open question

מולקולה דו-אטומית של ברום נרשמת

Slide 22 - Open question

מולקולה דו-אטומית של ברום נרשמת

Slide 23 - Open question

אטום של ניאון נרשם

Slide 24 - Open question

האם יסוד הוא חומר
A
כן יש לו מסה ונפח
B
לא

Slide 25 - Quiz

האם ליסוד יש מצב צבירה
A
לא
B
כן כי הוא חומר

Slide 26 - Quiz

נוסחה כימית של חומר

כאשר כותבים נוסחה של חומר יש להוסיף את מצב הצבירה
  בסוגריים מצד ימין של הנוסחה

Slide 27 - Slide

טמפרטורת החדר
מצב הצבירה של החומרים השונים תלוי בטמפרטורה שלהם


כדי שאפשר יהיה להשוות בין חומרים - הוגדרה טמפרטורה  של 25 מעלות צלזיוס

Slide 28 - Slide

דוגמאות

S8(s)
Br2(l)
O2(g)

  Gas          עבור מצב צבירה גז (g)
Liquid      עבור מצב צבירה נוזל (l)
Solid     עבור מצב צבירה מוצק (s)

Slide 29 - Slide

החומר מימן
H2(g)
הוא
A
בנוי מאטום אחד במצב צבירה נוזל
B
בנוי משני אטומים במצב צבירה נוזל
C
בנוי מאטום אחד במצב צבירה גז
D
בנוי משני אטומים במצב צבירה גז

Slide 30 - Quiz

החומר כספית
Hg(l)
הוא
A
בנוי מאטומים במצב צבירה נוזל
B
בנוי ממולקולות במצב צבירה נוזל
C
בנוי מאטומים במצב צבירה גז
D
בנוי ממולקולות במצב צבירה גז

Slide 31 - Quiz

היסוד ניאון הוא גז בטמפרטורת החדר. מהי נוסחת החומר
A
Ne(S)
B
NE(g)
C
Ne(g)
D
Ne(l)

Slide 32 - Quiz

הליום He
הוא גז בטמפרטורת החדר, מורכב מאטומים בודדים
?מהי נוסחת החומר

Slide 33 - Open question