4 mavo Ecologie Paragraaf 3

Welkom
Telefoon in tas of jas
Tas van tafel
Pen, potlood & notitieschrift pakken

1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
Telefoon in tas of jas
Tas van tafel
Pen, potlood & notitieschrift pakken

Slide 1 - Slide

Waar start een voedselketen mee?
A
Vleeseters
B
Alleseters
C
Planten
D
Planteneters

Slide 2 - Quiz

Producent
 Consument
Reducent
Voedingsstoffen maken
Resten afbreken tot mineralen
Voedingsstoffen gebruiken

Slide 3 - Drag question

Hoeveel organismen zitten er in de langste keten
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 4 - Quiz

Afvaleters
Consumenten
Reducenten

Slide 5 - Drag question

De producenten in de voedselketen leggen door fotosynthese zonne-energie vast in energierijke organische stoffen
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

In welke schakel van de voedselketen is de hoeveelheid energierijke stoffen het grootst? Waardoor?
A
1e, doordat het aantal individuen het grootst is
B
1e, doordat uit elke schakel energie verdwijnt uit de voedselketen
C
2e, doordat het aantal individuen het grootst is
D
2e, doordat in elke schakel energie wordt opgenomen

Slide 7 - Quiz

kringloop
voedselketen
voedselweb

Slide 8 - Drag question

Leerdoelen
  • Je kunt de koolstofkringloop beschrijven.
  • Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 9 - Slide

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 10 - Slide

Koolstofkringloop
De koolstofkringloop gaat over het doorgeven van het element koolstof (C)

Koolstof zit onder andere in koolstofdioxide (CO2) en glucose (C6H12O6)

Slide 11 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 12 - Slide

Hoe gaat de koolstofkringloop?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Slide

energierijk
energiearm
organisch
anorganisch
koolstofdioxide
zuurstof
water
glucose
eiwit
vet
koolhydraten

Slide 16 - Drag question

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 17 - Slide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 18 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 19 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 20 - Slide

wortelknolletjes

Slide 21 - Slide

Nijntje en stikstof
https://biologiepagina.nl/Flashfiles/Ispring/nijntjeenhetnitraat.htm Slide 22 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 23 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de koolstofkringloop beschrijven.
  • Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 24 - Slide

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 25 - Quiz

Wat is stikstofkringloop?
A
Een proces waarbij stikstof alleen door planten wordt gebruikt
B
Een proces waarbij stikstof gecreëerd wordt
C
Een proces waarbij stikstof door verschillende organismen wordt omgezet
D
Een proces waarbij stikstof afgebroken wordt

Slide 26 - Quiz

wat neemt de plant op van de stikstofkringloop?
A
nitriet
B
water
C
glucose
D
nitraat

Slide 27 - Quiz

Hoe wordt in de voedselketens stikstof doorgegeven in de stikstofkringloop?
A
alleen als nitraat
B
alleen als ammoniak
C
als energierijke stof
D
alleen als eiwitten

Slide 28 - Quiz

Aan de slag!
Maak van 6.3 opdracht: 1 t/m 3 + 5 t/m 7

Slide 29 - Slide