Voorbereiding PW Thema 6

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

Elke basisstof heeft een eigen kleur

Succes!
1 / 45
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6 Ecologie en duurzaamheid

Elke basisstof heeft een eigen kleur

Succes!

Slide 1 - Slide

Abiotische factoren
Biotische factoren
Wind
Prooidieren
Nestgelegenheid (plek om te wonen)
Temperatuur
Grondsoort
Parasieten
Sneeuw
Gras
Lucht

Slide 2 - Drag question

Noteer van klein naar groot:
Ecosysteem, individu, leefgemeenschap, populatie, biosfeer

Slide 3 - Open question

Wat is een levensgemeenschap?

Slide 4 - Open question

In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel kleiner. Hoe komt dat?

Slide 5 - Open question

Bs. 2 Hoe heet de eerste schakel van een voedselketen?

Slide 6 - Open question

Hoe heten de volgende schakels in een voedselketen?

Slide 7 - Open question

Hoe werkt fotosynthese?

Slide 8 - Open question

Wat is de functie van reducenten?

Slide 9 - Open question

Welke twee stoffen heeft een plant nodig om de stoffen te maken waaruit hij zelf bestaat?

Slide 10 - Open question

Wat zijn afvaleters? Consument, producent of reducent?

Slide 11 - Open question

In plastic zit koolstof, leg uit dat plastic toch geen deel uitmaakt van de koolstofkringloop.

Slide 12 - Open question

Bs. 3 Waardoor wordt de populatiegrootte beïnvloed? Bijvoorbeeld voor een populatie herten

Slide 13 - Open question

Welke term wordt gebruikt voor relaties tussen soorten? En noem de namen van de 3 soorten relaties.

Slide 14 - Open question

Commensalisme: Leg uit en noem een voorbeeld

Slide 15 - Open question

Mutualisme: leg uit en zoek een voorbeeld op

Slide 16 - Open question

Parasitisme: Leg uit en zoek een voorbeeld op

Slide 17 - Open question

Bs. 4 Waar gebruiken wij (de mens) de natuur voor?

Slide 18 - Open question

Wat is een cultuurlandschap?

Slide 19 - Open question

Wat is biodiversiteit en noem een oorzaak waarom het afneemt?

Slide 20 - Open question

Leg de term herintroductie uit en zoek een voorbeeld op

Slide 21 - Open question

Herintroductie is een vorm van natuurbeheer. Noem nog 2 vormen van natuurbeheer.

Slide 22 - Open question

Bs. 5 Op welke 2 manieren zorgen mensen voor milieu problemen?

Slide 23 - Open question

Monocultuur; zorgt dat voor vervuiling of voor uitputting van het milieu? Leg uit

Slide 24 - Open question

Leg uit hoe overbemesting vervuiling veroorzaakt

Slide 25 - Open question

Leg uit hoe het natuurlijk broeikaseffect werkt

Slide 26 - Open question

Bs. 6 Wat is de ecologische voetafdruk?

Slide 27 - Open question

Wat betekent duurzaamheid?

Slide 28 - Open question

Waarom zijn bioplastics duurzaam?
Noem 2 redenen

Slide 29 - Open question

Noem 2 manieren hoe je op een duurzame manier grondstoffen kan gebruiken

Slide 30 - Open question

Noem 2 manieren van duurzame landbouw en hun kenmerken

Slide 31 - Open question

Noem vormen van duurzame energie

Slide 32 - Open question

Bs. 7 Planten zijn autotroof, wat betekent dat?

Slide 33 - Open question

Hoe noem je de plaats van een organisme in een voedselketen?

Slide 34 - Open question

Organismen van het eerste trofische niveau zijn altijd producenten. Leg uit

Slide 35 - Open question

Hoe komt het dat de biomassa (energie) per trofisch niveau af neemt?

Slide 36 - Open question

De resten van organismen en dode organismen worden door reducenten afgebroken. Wie zijn de reducenten?

Slide 37 - Open question

Welke energierijke stoffen breken reducenten af?

Slide 38 - Open question

Bs. 8 Welke 3 soorten landbouw zijn er? En noem van elk 1 voorbeeld

Slide 39 - Open question

Wat zijn voedingsgewassen?

Slide 40 - Open question

Wat zijn nadelen van akkerbouw gebruik?

Slide 41 - Open question

Wat is een voordeel van chemische gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden)?

Slide 42 - Open question

Noem 3 nadelen van chemische gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden)

Slide 43 - Open question

Biologische landbouw probeert het milieu te sparen en toch voldoende voedsel te produceren. Noem 3 manieren hoe je dat kan doen

Slide 44 - Open question

Klaar

Slide 45 - Slide