Paragraaf 5 en 6

Welkom
Ga rustig zitten en pak je boeken
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
Ga rustig zitten en pak je boeken

Slide 1 - Slide

Deze les
Leer je over luchtvervuiling, broeikaseffect en verzuring. (les 1, paragraaf 5)
Leer je over vermesting, waterbloei, vervuiling en het schoonmaken van ons water. (paragraaf 6)

Slide 2 - Slide

Planning
- uitleg vervuiling en broeikaseffect
- aan het werk
- uitleg oppervlaktewater, drinkwater
- aan het werk

Slide 3 - Slide

Luchtvervuiling
- Smog
- Verzuring
- Broeikasgassen
- Fijnstof

Slide 4 - Slide

Fijnstof: Natuurlijk (sahara, zeezout) en
door de mens (verbranding dieselmotoren)

Slide 5 - Slide

Broeikaseffect: natuurlijk
- Methaan
- koolstofdioxide
- Waterstof

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Versterkt broeikaseffect door:
Extra uitstoot koolstofdioxide door verbranding fossiele brandstoffen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Verzuring
- stikstofoxide
- zwaveloxide
- ammoniak (ook stikstofverbinding)

Slide 12 - Slide

verzuring
Wortelharen beschadigen
kalktekort
afname biodiversiteit: zeldzame soorten sterven uit

Slide 13 - Slide

Aan de slag!

paragraaf 5 eigen maken.
- Begrippenlijst of samenvattingen
- werkboek 28, 29, 30, 32, 33, 34, 

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Paragraaf 6

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Overbemesting en uitspoeling
Mineralen uit meststoffen spoelen mee naar oppervlaktewater of komen in het grondwater terecht

Slide 18 - Slide

Vermesting
Veel mineralen in water.
Voedselrijk , maar soortenarm

Slide 19 - Slide

1. toename algen en kroos
2. water troebel.  Licht wordt tegengehouden. Bodemplanten sterven 
3. roofvissen kunnen prooi niet meer zien en sterven
4. toename witvis, afname watervlo, toename algen
 5. algen leven kort en sterven.  Veel reducenten. Weinig zuurstof, veel CO2. Geen leven mogelijk

Slide 20 - Slide

Waterzuivering
- filteren door rooster
- voorbezinken
- beluchtingstank: biologische zuivering
- nabezinktank
- rioolslib na drogen verbrand

Schoon water in oppervlaktewater

Slide 21 - Slide

Aan de slag
-Maken samenvatting/begrippenlijst
- oefenen biologiepagina
- maken werkboek: 36, 37, 38

Slide 22 - Slide