14.3 Vervuiling (2021)


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
vervuiling
1 / 20
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
vervuiling

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

les inhoud
  • terugblik vorige les
  • bespreken behandeling H14
  • uitleg 14.3 vervuiling
  • huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

terugblik vorige les
  • vragen H14.1 / 14.2

opdracht H14, vragen?Slide 3 - Slide

This item has no instructions

behandelen H14
  • uitleg theorie
  • volgende les: uitdelen opdracht, inleveren 21 juni
  • geen theoretische toets

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

14.3 Vervuiling 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Luchtvervuiling
- Smog
- Verzuring
- Broeikasgassen
- Fijnstof

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Fijnstof: Natuurlijk (sahara, zeezout) en
door de mens (verbranding dieselmotoren)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 9 - Video

0.57 min
effect verbranding op broeikaseffect

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Broeikaseffect: natuurlijk
o.a.
- Methaan
- koolstofdioxide

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Versterkt broeikaseffect door:
Extra uitstoot koolstofdioxide door verbranding fossiele brandstoffen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 15 - Video

6.36 min
effect brandgansen voedsel
Verzuring
- stikstofoxide
- zwaveloxide
- ammoniak (ook stikstofverbinding)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

verzuring
Wortelharen beschadigen
kalktekort
afname biodiversiteit: zeldzame soorten sterven uit

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

tolerentie-
grenzen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel gehaald?
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

terugblik vorige les
  • vragen H14.1 / 14.2

opdracht H14, vragen?Slide 20 - Slide

This item has no instructions