14.3 Vervuiling


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Begrippenlijst
-recycling-compost-hergebruik
-restafval-vuilverbrandingsinstallatie-vuilstort-zwerfafval
-fossiele brandstoffen-afvalgassen-uitstoot-luchtvervuiling-fijnstof-smog-verzuring-zure neerslag
-koolstofkringloop-natuurlijke broeikaseffect-versterkte broeikaseffect

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

14.3 Vervuiling 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Luchtvervuiling
- Smog
- Verzuring
- Broeikasgassen
- Fijnstof

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Fijnstof: Natuurlijk (sahara, zeezout) en
door de mens (verbranding dieselmotoren)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Hoe heet het proces waardoor
bomen en planten CO2 uit de lucht halen

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Fotosynthese

                   +                      -->                       +
______________________________________________________
timer
0:30
Koolstofdioxide
Koolstofdioxide
Zuurstof
Zuurstof
Water
Water
Glucose
Glucose

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

noem een vorm van duurzame energie

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Fossiele Brandstoffen
Duurzame energie
Kern energie
Goed voor het milieu
CO2
wind energie
Uitlaatgassen
6 procent van onze energie is?
waterkrachtcentrale
Verbranden
Raakt op
Onuitputtelijk

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Broeikaseffect: natuurlijk
o.a.
- Methaan
- koolstofdioxide

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Versterkt broeikaseffect door:
Extra uitstoot koolstofdioxide door verbranding fossiele brandstoffen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 19 - Video

6.36 min
effect brandgansen voedsel
Verzuring
- stikstofoxide
- zwaveloxide
- ammoniak (ook stikstofverbinding)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

verzuring
Wortelharen beschadigen
kalktekort
afname biodiversiteit: zeldzame soorten sterven uit

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

tolerentie-
grenzen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Waar is de biodiversiteit het grootst
A
in een maisveld
B
in de betegelde achtertuin
C
in het bos

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Deze vorm van aantasting van het milieu noemen we
A
uitputting
B
vervuiling

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk
Maken online vragen 14.3

Slide 25 - Slide

This item has no instructions