Bs. 4 Natuurbeheer

Bs. 4 Natuurbeheer
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bs. 4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Deze les
Terugblik
Leerdoelen
Bs. 4 Natuurbeheer
Zelf aan de slag

Slide 2 - Slide

Terugblik

Slide 3 - Slide

Hoe heet deze vorm van symbiose?

Slide 4 - Open question

Hoe heet deze vorm van symbiose?

Slide 5 - Open question

Geef een voorbeeld van een biotische en abiotische factor waardoor een populatiegrootte kan veranderen

Slide 6 - Open question

Leerdoelen
Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens

Je kunt manieren noemen waarom mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 7 - Slide

Natuurbeheer

Slide 8 - Mind map

Natuurbeheerder

Slide 9 - Slide

Waarvoor gebruiken wij (de mens) de natuur?

Slide 10 - Mind map


Mobieltjes in de tas

Slide 11 - Slide

De mens en zijn omgeving

Slide 12 - Slide

Google maps

Slide 13 - Slide

Cultuurlandschap

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Invloed van de mens

Slide 16 - Slide

Natuurbeheer
Alle maatregelen om natuur te behouden, beschermen en te herstellen

Herintroductie:
Terugbrengen van dier-of plantensoort


Slide 17 - Slide

Ecoduct

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Zelf aan de slag!


Bs. 4  opdrachten 1 t/m 10

Slide 21 - Slide