Passive Voice

PASSIVE VOICE
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

PASSIVE VOICE

Slide 1 - Slide

What is the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins ).

Slide 3 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 4 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 5 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 6 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 7 - Open question

Hulpwerkwoorden in de passive
Penguins are attacking my sister. 

In deze zin staat al een vorm van "to be". 

1. Lijdend voorwerp komt vooraan in de zin. 
2. Hulpwerkwoord to be herhalen. Let op! vorm kan veranderen!
3. Gebruik being om de passive te maken. 
4. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Slide 8 - Slide

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 9 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

The mechanic has not repaired the car.

Slide 12 - Open question

I will not write the essay.

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Link

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

Slide 17 - Link