1.3 Socialisatie

1.3 Socialisatie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MAWMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

1.3 Socialisatie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vandaag 
- Bespreken analyseopdracht 
- Socialisatie 
- Vormen van socialisatie 
- Uitleg Generatie en identiteit opdracht 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Link

This item has no instructions

leerdoelen
- Gebruik van hoofd - en kernconcepten/begrippen/theorieen in je antwoord bij een opdracht of toetsvraag
- weten wat socialisatie is en welke vormen er zijn
- weten wat je moet doen bij de opdracht generatie en identiteit

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Algemene opmerkingen nav nakijken analyse opdracht
- Geef aan met wie je hebt samengewerkt!
- niet af = niet gemaakt
- Geef altijd definitie van het hoofd of kernconcept. Daarna beargumenteer je waarom een citaat/stuk erbij hoort. Dat doe je door de signaalwoorden uit de definitie te koppelen aan de tekst/citaat/voorbeeld.
- Theorieen uit het boek. Geef de hele theorie en koppel deze aan de bron.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

kernconcept Macht
Het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelen te bereiken en handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of vergroten.

Vb docent

Wat zijn de signaalwoorden in deze zin?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de signaalwoorden?
MACHT = Het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelen te bereiken en handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of vergroten.

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Macht
Het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelen te bereiken en handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of vergroten.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

analyse opdracht
Neem een kernconcept van je analyse opdracht en verbeter die op deze manier:
- geef definitie van het kernconcept
- bepaal de signaalwoorden
- zoek in je bron wat bij elk signaalwoord hoort.
- formuleer je volledige antwoorden met definitie en het verband tussen signaalwoorden en het voorbeeld uit de bron.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

uitleg opdracht generatie en identiteit.

Groepsgrootte: 3 personen
inleveren: 25 september in classroom

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Socialisatie
Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen.


Heeft dus niet te maken met leren sociaal te doen/ zijn 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Wat heb jij aangeleerd van je ouders/vrienden/school/enz.?

Slide 14 - Mind map

Het proces van overdracht
Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren.
Bijzondere vormen van socialisatie
Het aanleren en verwerven van de cultuur waarin iemand is opgegroeid.
Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit dan waarin iemand is opgegroeid.
Politieke socialisatie
Enculturatie
Acculturatie

Slide 15 - Slide

This item has no instructions