1.4. Waar blijft alle grind, zand en klei?

Dit is een V-dal. Wat is verantwoordelijk voor een dal als dit?
A
Rivier
B
Gletsjer
1 / 44
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dit is een V-dal. Wat is verantwoordelijk voor een dal als dit?
A
Rivier
B
Gletsjer

Slide 1 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de juiste volgorde?
A
Sedimentatie-erosie-verwering
B
Erosie-verwering-sedimentatie
C
Verwering-erosie-sedimentatie
D
Erosie-sedimentatie-verwering

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Leg in eigen woorden uit: wat is het verschil tussen verwering, erosie en sedimentatie?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Bij welke letter vindt de meeste verwering plaat?
A
A
B
B
C
C

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

1.4. WAAR BLIJFT ALLE GRIND, ZAND EN KLEI?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Dit moet je weten na afloop van de paragraaf
 • Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
 • Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
 • Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.
Begrippen: benedenloop, laagvlakte, middenloop, sedimentatie, delta, estuarium, zandbanken, strand, aanslibbingskusten, duinen, sedimentgesteente, zandsteen, schalie.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Europa bij een zeespiegelstijging van 60 meter (niet realistisch op korte termijn)

Slide 8 - Slide

Europa bij een zeespiegelstijging van 65m

Bij 5m stijging (wel realistisch)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Ga in Google Earth/Maps op zoek naar de rivieren die het laagland in Europa hebben gecreëerd. Bedenk voor minstens  twee Europese landen een rivier en benoem in welk land de bron van de rivier te vinden is. 

Bijv: de Maas in Nederland, bron in Frankrijk. 
Laat Google Earth nog even open staan...

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bedenk voor minstens drie Europese landen een rivier en benoem in welk land de bron van de rivier te vinden is.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

De geboorte van rivier de Po
Haar eerste meters

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

Wandelaars volgen de Po stroomafwaarts

Slide 15 - Slide

Via een aantal watervallen stroomt de rivier het gebied van de gemeente Crissolo binnen. De Po heeft dan sinds de bron een hoogteverschil van 700 meter overbrugt. Op zonnige dagen is het hier langs beide oevers goed vertoeven. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Map

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Fasen van erosie en sedimentatie

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Ontstaanswijze delta
 1. Transport van zand en klei (verweringsmateriaal)
 2. Stroomsnelheid neemt af
 3. Zand en klei bezinkt (sedimentatie)
 4. Rivierbedding raakt verstopt
 5.  Rivier maakt nieuw doorgang naar de zee.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 27 - Slide

This item has no instructionsDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Google Earth ll
Bij de vorige opdracht heb je drie rivieren opgezocht. Zoek nu op waar de rivieren in de zee uitmonden. Is dat een delta of een estuarium? Hoe kun je dat zien? 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Zoek nu op waar de rivieren in de zee uitmonden. Is dat een delta of een estuarium? Hoe kun je dat zien?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Video

This item has no instructions

Tekenopdracht
We gaan weer een striptekening maken. Dit keer over het ontstaan van duinen. Laat in 4 beelden zien hoe jij denkt dat duinen ontstaan. Succes!

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Welke letter geeft de laagvlakte aan?
A
A
B
B
C
C

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

middenloop
bovenloop
benedenloop
zand 
klei
rotsen
grind
erosie
verwering
sedimentatie

Slide 36 - Drag question

This item has no instructions

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Schalie 
Kalksteen 
Zandsteen 
Schelpen 
Klei
Zand 

Slide 38 - Drag question

This item has no instructions

Waaraan herken je sedimentgesteente?
A
Laagjes
B
Stolling
C
Fossielen
D
Los materiaal

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen
- Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
- Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
- Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie
In hoeverre begrijp je nu de stof uit 1.4 en heb je de leerdoelen behaald?
010

Slide 41 - Poll

This item has no instructions

Heb je de leerdoelen behaald?
😒🙁😐🙂😃

Slide 42 - Poll

This item has no instructions

Slide 43 - Video

This item has no instructions

Slide 44 - Video

This item has no instructions