Mens en activiteit Oro

Mens en Activiteit
Verstandelijk gehandicaptenzorg
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Mens en Activiteit
Verstandelijk gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

Les doelen

Slide 2 - Slide

Waar denk jij aan bij het woord handicap?

Slide 3 - Mind map

Soorten handicaps
 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • sociale beperking

Slide 4 - Slide

Lichamelijke beperking

 • Motorisch
 • zintuigelijke
 • iets aan de organen hebbenSlide 5 - Slide

Verstandelijke (geestelijk) beperking

 • Licht = ongeveer 12 jaar IQ 50-70
 • matig = ongeveer 7 jaar IQ 35-50
 • Ernstig  = ongeveer 3 jaar IQ 20-35

Slide 6 - Slide

Sociale beperking

 • Autisme
 • Autisme verwante stoornis.

Slide 7 - Slide

Iemand die verlamd is heeft de volgende handicap
A
motorisch
B
sociale handicap
C
zintuigelijk
D
Autisme

Slide 8 - Quiz

Iemand met een niveau van een 12 jarige is
A
Ernstig gehandicapt
B
Matig gehandicapt
C
Licht gehandicapt
D
Motorisch gehandicapt

Slide 9 - Quiz

Over wat voor soort handicap gaat het? "Iemand kan moeilijk contact maken met andere"
A
Zintuigelijk
B
Autisme
C
Verstandelijke beperking
D
functionele bewerking

Slide 10 - Quiz

Wat houdt meervoudig gehandicapt in?

Slide 11 - Open question

Beroepen in de gehandicaptenzorg

 • Helpende niveau 2
 • medewerker maatschappelijke zorg niveau 3
 • persoonlijk begeleider niveau 4
Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Waarom is een dagbesteding voor mensen met een beperking zo belangrijk?

Slide 14 - Open question

Dagbesteding

Arbeidsmatig werk:

 • groenvoorziening
 • ambachtelijk werk
 • diensverlenende werkzaamheden

Belevingsgerichte dagbesteding

prikkelen van zintuigen (snoezelen)

Slide 15 - Slide

Dagbesteding

1. bieden van structuur en ritme

2. het gevoel dat je erbij hoort

3. opdoen sociale ervaring

4. goed voor de psychische en lichamelijke stabiliteit

5. motiveren voor het leveren van kwaliteit


Slide 16 - Slide

Dagbesteding wordt gegeven aan diverse doelgroepen:

- Cliënten met een beperking
- Niet aangeboren hersen-
   lestsel
- Psychische problemen
- Ouderen

Slide 17 - Slide

Afhankelijk van de behoefte en  niveau cliënt:

- sociale werkplaats
- dagcentrum
- activiteiten gericht op 
  beleving
- of dagbesteding op 
   locatie 

Slide 18 - Slide

Snoezelen
Wat is snoezelen? 
 • Kalmerende activiteit
 • Belevingsgericht
 • Prikkelt de zintuigen

En voor wie? 
 • Verstandelijke beperking of ouderen met dementie

Slide 19 - Slide

Waarom Snoezelen?
Waarom snoezelen?
 • Ontspanning
 • Tegen verveling
 • Bevorderen van contactleggen
 • Prikkelen van alle zintuigen

Slide 20 - Slide

0

Slide 21 - Video

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben geen dagbesteding nodig
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Dagbesteding heeft o.a. de volgende doelen
A
prikkelen van zintuigen en geven van een ritme
B
motiveren en inkomsten krijgen
C
zintuiglijke beleving en gevoel erbij te horen
D
structuur en ritme geven

Slide 23 - Quiz

Zou jij in de gehandicapte zorg kunnen werken, waarom wel of niet?

Slide 24 - Open question