Herhaling blok 7 en 8

Herhaling 
Blok 7 en 8
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Herhaling 
Blok 7 en 8

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

0

Slide 3 - Video

Soorten handicaps
 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • sociale beperking

Slide 4 - Slide

Lichamelijke beperking

 • Motorisch
 • zintuigelijke
 • iets aan de organen hebbenSlide 5 - Slide

Verstandelijke beperking

 • Licht = ongeveer 12 jaar IQ 50-70
 • matig = ongeveer 7 jaar IQ 35-50
 • Ernstig  = ongeveer 3 jaar IQ 20-35

Slide 6 - Slide

Sociale beperking

 • Autisme
 • Autisme verwante stoornis.

Slide 7 - Slide

Beroepen in de gehandicaptenzorg

Helpende niveau 2

medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

persoonlijk gebeleider niveau 4

Slide 8 - Slide

0

Slide 9 - Video

Dagbesteding

1. bieden van structuur en ritme

2. het gevoel dat je erbij hoort

3. opdoen sociale ervaring

4. goed voor de psuchische en lichamelijke stabiliteit

5. moiveren voor het leveren van kwaliteit

Slide 10 - Slide

Dagbesteding

Arbeidsmatig werk:

 • groenvoorziening
 • ambachtelijk werk
 • diensverlenende werkzaamheden

Belevingsgerichte dagbesteding

prikkelen van zintuigen (snoezelen)

Slide 11 - Slide

Snoezelen
Wat is snoezelen? 
 • Kalmerende activiteit
 • Belevingsgericht
 • Prikkelt de zintuigen

En voor wie? 
 • Verstandelijke beperking of ouderen met dementie

Slide 12 - Slide

Waarom Snoezelen?
Waarom snoezelen?
 • Ontspanning
 • Tegen verveling
 • Bevorderen van contactleggen
 • Prikkelen van alle zintuigen

Slide 13 - Slide

0

Slide 14 - Video

0

Slide 15 - Video

Smetten = rode huiduitslag

Slide 16 - Slide

0

Slide 17 - Video

0

Slide 18 - Video

0

Slide 19 - Video

Vergrijzing
 • Het aandeel ouderen (65+) in de bevolking wordt steeds groter;
 • Oorzaken: 

Slide 20 - Slide

0

Slide 21 - Video

Lesdoelen blok 8

Slide 22 - Slide

woonzorgcentrum
 • ookwel bejaardentehuis, verzorgingshuis of rustoord genoemd
 • ouderen wonen hier tijdelijk of definitief vanwege de zorg/ verpleging die thuis niet gegeven kan worden
 • verschillende diensten zoals kapper, winkel, restaurant, fysiotherapeut, activiteiten etc.

Slide 23 - Slide

Verpleeghuis
 • Mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog wel veel verpleging of verzorging nodig hebben.
 • Mensen die komen revalideren na een ongeluk, of na een operatie.
 • zware zorg
 • verschillende leeftijden

Slide 24 - Slide

Intramurale zorg
Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling of zorgcentrum. 24uur zorg.

Bedoeld voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen. 

Slide 25 - Slide

Extramurale zorg
- De zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven.
- Het is zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.


Het doel:
 Zelfstandig wonende ouderen, zorg bieden zodat verhuizing naar een intramurale omgeving kan worden uitgesteld of worden voorkomen.

Slide 26 - Slide

blz 217

Slide 27 - Slide

blz 218

Slide 28 - Slide

0

Slide 29 - Video