5VWO Globalisering H1 herhaling

Hoofdstuk 1
5 HAVO Globalisering/ Wereld
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Hoofdstuk 1
5 HAVO Globalisering/ Wereld

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Door de globalisering is de internationale arbeidsverdeling complexer geworden. Wat is daar de belangrijkste reden voor?
A
Bedrijven delen het productieproces van goederen en diensten op over steeds meer gebieden
B
De centrumlanden verliezen hun dominante positie in de wereldeconomie aan de semiperiferie
C
De maakindustrie verdwijnt naar de lage lonenlanden
D
Gebieden worden steeds beter bereikbaar

Slide 3 - Quiz

Dit kun je alleen verklaren als je weet dat hier natte rijstbouw mogelijk is
Deze gebieden worden al eeuwenlang gebruikt als leverancier van grondstoffen
Een deel van de maakindustrie verdwijnt naar de (semi) periferie
In China is een grote regionale ongelijkheid
Cijfers op nationale schaal verhullen ruimtelijke en sociale verschillen
Bevolkingsdichtheid wordt mede bepaald door de natuurlijke mogelijkheden
Er is een verband tussen het centrum-periferiemodel en het koloniale verleden
Veranderingen in de internationale arbeidsverdeling veranderen ook het centrum-periferiemodel

Slide 4 - Drag question


Welk begrip past bij: Hiermee toon je aan dat absolute afstand nog steeds telt

Slide 5 - Open question

Leg uit waarom Nigeria een lingua Franca heeft en waarom dit het engels is

Slide 6 - Open questionWat is neo-kolonialisme?
A
centrumlanden domineren zelfstandige landen
B
centrumlanden domineren kolonies
C
periferielanden worden steeds machtiger
D
periferielanden domineren centrumlanden

Slide 7 - Quiz

Welvaart
Welzijn
BNP/hoofd
Koploper
centrumlanden
Volgers
BRIC-landen
Achterblijvers
Levensverwachting
alfabetiseringsgraad
koopkracht

Slide 8 - Drag question

Welke uitspraak past bij een exploitatiekolonie?
A
Uitbreiding van het woongebied van een moederland.
B
Levert grondstoffen aan het moederland.
C
Hierdoor kon europeanisering ontstaan.
D
De transport-mogelijkheden namen hierdoor toe.

Slide 9 - Quiz

Welk begrip past niet in het rijtje en waarom niet?

Container-Mainport-Transportnetwerk-Schiphol

Slide 10 - Open question

Wat gebeurde na 1989?

Slide 11 - Mind map

Sleep de ruimtelijke gevolgen van globalisering naar de juiste plaats
Nieuwe afzetmarkten
Verplaatsen van de maakindustrie
MNO's zijn steeds weer op zoek naar de goedkoopste mogelijkheden.
MNO's doen alleen wat een ander niet kan.
Slow world en fast world
Uitschuiving
Klanten in opkomende landen
Doorschuiven
Core business
Verbrokkeling

Slide 12 - Drag question

Backwash en Spread
Backwash effecten: negatieve spiraal die ontstaat door globalisering, vaak in de periferie.
Spread effecten: positieve kanten van globalisering in landen in de periferie. 

Slide 13 - Slide

Zoek een foto van een backwash effect van globalisering

Slide 14 - Open question