BBL- Ontwikkelingspsychologie 1 en 2

Ontwikkeling                psychologie 1,2,3
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkBeroepsopleiding

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Ontwikkeling                psychologie 1,2,3

Slide 1 - Slide

Eisen aan afronding 
- Alle lesopdrachten, praktijkopdrachten en  projecten  moeten voldaan zijn. 

Slide 2 - Slide

Wat verwacht ik van jullie? 
- Optijd komen !! 
- Actief meedoen
- Planning en deadline 
- Individueel en groepswerk. 

Slide 3 - Slide

Indeling van de dag..
28 februari & 7 maart 
tijd 13.45- 17.00 

13.45- 15.00
15.00-15.30 pauze
15.30-16.45
16.45- Afronden

Slide 4 - Slide

Wat gaan we doen? 
- Kennismaken
- Planning van de komende 2 weken bespreken 
- Opdrachtenblad 

- De 3 belangrijke leertheorieën
- De 5 ontwikkelingsgebieden
- Presentatie( 7 maart)

Slide 5 - Slide

Inleiding 
Als pm'er is kennis van de ontwikkelingsfasen en de ontwikkelingsgebieden belangrijk. 

Hierdoor weet je welke activiteiten aansluiten bij de ontwikkeling waarin het kind zich op dat moment bevindt, en hoe het kind gestimuleerd kan worden tot verdere ontwikkeling.

Slide 6 - Slide

Leerdoelen 
 • Je kent de drie belangrijke leertheorieën van de ontwikkelingspsychologie.
 • Je kent de vijf ontwikkelingsgebieden.
 • Je kent de factoren en de voorwaarden voor ontwikkeling, vooral bij baby’s en dreumesen.
 • Je kunt de ontwikkeling van de baby en dreumes herkennen. Slide 7 - Slide

Wat gaan we behandelen? 
 • Ontwikkelingspsychologie: TB 12
 • De ontwikkelingsgebieden TB 13
 • Invloeden op de ontwikkeling TB 14
 • Voorwaarden om te kunnen ontwikkelen TB 15
 • Het belang van een goede hechting TB 16
 • De baby en de dreumes in ontwikkeling TB 17
 • Taalstimulering bij de baby en de dreumes TB 18 & TB 19

Slide 8 - Slide

Ontwikkelingspsychologie

Slide 9 - Mind map

Ontwikkelingspsychologie 
 Psychologie is de wetenschap die zich richt op het menselijk gedrag. 
 
Ontwikkelingspsychologie is onderdeel van de psychologie en houdt zich bezig met de ontwikkeling van de mens, van baby naar volwassene.

Ontwikkelingspsychologie is een wetenschap. 
Wetenschap: het verzamelen van kennis over een onderwerp volgens vaste methodes en regels. 

Slide 10 - Slide

De 3 belangrijke leertheorieën van de ontwikkelingspsychologie.
Leertheorie: een verzameling van gegevens uit onderzoeken over de manier waarop mensen leren.

Drie stromingen:
Het behaviorisme
Het cognitivisme
Het constructivisme
  

Slide 11 - Slide

Behaviorisme

Slide 12 - Mind map

Het Behaviorisme 
Van 1920 tot 1950 was het behaviorisme (gedragskunde) een belangrijke stroming in de psychologie. 
 Bij het behaviorisme kijkt men alleen naar gedrag dat van buitenaf te zien is. (waarneembaar gedrag)

Pavlov reactie- Gedrag van honden 
Edward Thorndike- proeven met dieren oa katten. 
Slide 13 - Slide

Het Behaviorisme 
Elk kind komt als onbeschreven blad op de wereld.(Tabula rasa) Het behaviorisme kent drie belangrijke principes:

 • Gedrag is aan te leren.
 • Gedrag leer je door te kijken naar voorbeelden van mensen en die na te doen.
 • Je kunt kinderen conditioneren (gewenst gedrag aanleren) door te straffen en te belonen.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Beloning 
Kopieer gedrag 

Slide 16 - Slide

Behaviorisme staat voor;
A
Omgangskunde
B
Gedragskunde
C
Herhaling
D
Kwijlgedrag

Slide 17 - Quiz

Het Cognitivisme 
Vanaf 1960 kwam het cognitivisme op als een reactie op het behaviorisme. De Zwitserse psycholoog Piaget is grondlegger van deze theorie.

De cognitieve theorie - de theorie van het leren
Deze leertheorie richt zich op de werking van het menselijk brein.

Slide 18 - Slide

Het Cognitivisme 
Een belangrijk uitgangspunt is dat ieder mens volgens dezelfde fasen leert, namelijk:

 • sensomotorische fase 0-2 jaar
 • pre-operationele fase 2-6 jaar
 • concreet-operationele fase 6-11 jaar
 • formeel-operationele fase 11 jaar-volwassenheid.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Het cognitivisme hanteert vier principes:
 • Het menselijk brein werkt als een computer.
 • De informatiestroom gaat langs verschillende geheugens.
 • De hersenen worden actief als ze nieuwe kennis en ervaringen krijgen.
 • Goede instructie en het oefenen en herhalen van de leerstof zijn leervoorwaarden.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

De grondlegger van het cognitivisme is;
A
Albert Einstein
B
Piaget
C
Edward Thorndike
D
Pavlov

Slide 23 - Quiz

Het Constructivisme 
De constructietheorie – een denkbouwwerk

Psycholoog Vygotski benadrukt dat er een actieve rol nodig is van de mens is om kennis te verwerken .

Taal is heel belangrijk, hiermee structureert het kind kennis en slaat het op.

Slide 24 - Slide

Bij het constructivisme staan drie ideeën centraal:

 • De zone van de naaste ontwikkeling.
Een kind leert het beste als nieuwe informatie aansluit op de bekende informatie en net iets verder gaat.
 • Het leren gaat in wisselwerking met de omgeving.
 • Het kind denkt zelfstandig na over de opgeslagen kennis.
Het kind is actief bezig met verwerken van kennis. Daarmee bouwt het kind actief aan zijn eigen ‘denkbouwwerk’. De opvoeder sluit aan bij hoe het kind leert en de dingen onthoudt.

Slide 25 - Slide

Noem een ander woord voor de constructie theorie

Slide 26 - Open question

Opdrachtenblad
Opdrachten; 
 1. Overeenkomsten en verschillen. 
 2. Wat vindt jij ervan?
 3. Wat zou ik doen?


Slide 27 - Slide

De 5 ontwikkelingsgebieden 

Slide 28 - Slide

Ontwikkelen 
Ontwikkelen: een langzame en duurzame verandering.

 Mensen ontwikkelen door:
 1. Te groeien (gaat vanzelf)
 2. Rijping (als de hersenen voldoende ontwikkeld zijn, kun je wat nieuws leren, bijv. leren lezen)
 3. Te leren (afkijken, nadoen, oefenen)

Slide 29 - Slide

De 5 ontwikkelingsgebieden 

 • de lichamelijke ontwikkeling
 • de cognitieve en taalontwikkeling
 • de sociale en emotionele ontwikkeling
 • de morele ontwikkeling.
 • de expressie- en spelontwikkeling

Slide 30 - Slide

Ontwikkelingsfasen- Ontwikkelingstaken 
De ontwikkelingsfasen(baby, dreumes, peuter, kleuter, jonge schoolkind) verlopen in een vaste volgorde. Bij elke fase horen ontwikkelingstaken.

Ontwikkelingstaken- Vaardigheden die horen bij een bepaalde levensfase  

Slide 31 - Slide

De lichamelijke ontwikkeling 
Het gaat hier om alles wat met de lichamelijk groei of achteruitgang te maken heeft:

Grove motoriek (grote bewegingen)
Fijne motoriek (fijne bewegingen)
Ontwikkeling van je zintuigen 
Seksuele ontwikkeling 

Slide 32 - Slide

Cognitieve ontwikkeling 
Staat voor de verstandelijke ontwikkeling van de mens.


 Het gaat om de ontwikkeling van je denken, je concentratie en je geheugen. 

Slide 33 - Slide

De sociaal emotionele ontwikkeling 
De sociale ontwikkeling gaat over het omgaan met andere mensen.


De emotionele ontwikkeling gaat over de ontwikkeling van gevoelens, (basis)vertrouwen en veiligheid en het omgaan met emoties zoals angst, jaloezie, liefde, teleurstelling en boosheid.

Slide 34 - Slide

De morele ontwikkeling 

De morele ontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van het geweten: het besef van goed en kwaad, schuld of onschuld.

Slide 35 - Slide

De expressie- en spelontwikkeling (1)
Via spel ontwikkelt het kind al zijn ontwikkelingsgebieden.


Er zijn drie spelsituaties te onderscheiden:
 1. vrij spel (eigen keuze)
 2. begeleid spel (begeleider speelt mee)
 3. geleid spel (begeleider bepaalt)

Slide 36 - Slide

Vijf vormen van spel (2)
 • sensomotorisch spel: onderzoeken van de omgeving met alle zintuigen
 • bewegingsspel: klimmen, rennen, evenwichtsspel, sporten ect
 • exploratief en constructiespel: bouwen met bakjes, blokken, lego ect
 • fantasie en rollenspel: vadertje en moedertje, doktertje ect.
 • bordspelen/kaartspelen met regels: kleurentoren, mens-erger-je-niet ect

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Opdrachten 
Opdrachtenblad. 
4. Maak een mindmap/poster/brochure
(groeps opdracht) 

Slide 39 - Slide