סימנים מוסכמים במעגל

חשמל
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Design and technologyPrimary EducationAge 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

חשמל

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

חשמל הוא תנועה של מטענים
בתמיסה - יונים
בחומר מוליך - אלקטרונים

Slide 3 - Slide

זרם חשמלי
הוא תנועה של מטענים בכיוון אחד. מההדק החיובי של להדק השלילי
הפוך מתנועת האלקטרונים

Slide 4 - Slide

מוליכות חשמלית
תלויה בסוג החומר
ככל שיש יותר אלקטרונים חופשיים
המוליכות עולה

מתכות - מוליכים
אל מתכות - מבודדים

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

המעגל בתמונה
A
סגור
B
פתוח

Slide 7 - Quiz

המעגל בתמונה
A
סגור
B
פתוח

Slide 8 - Quiz

המעגל בתמונה
A
סגור
B
פתוח

Slide 9 - Quiz

המעגל בתמונה
A
סגור
B
פתוח

Slide 10 - Quiz

סימנים מוסכמים

על מנת שלא נצטרך לצייר בכל פעם את הרכיבים
וכדי שנוכל לקרוא בקלות מעגלים חשמליים

Slide 11 - Slide

תיל מוליך
התפקיד

לספק אלקטרונים חופשיים למעגל

Slide 12 - Slide

סוללה
התפקיד

לגרום לאלקטרונים לנוע בכיוון אחד

Slide 13 - Slide

מפסק
התפקיד

לפתוח ולסגור את המעגל


 פתוח - אין זרם במעגל
סגור- יש זרם במעגל
פתוח
סגור

Slide 14 - Slide

המפסק במעגל זה
A
פתוח
B
סגור

Slide 15 - Quiz

המפסק במעגל זה
A
פתוח
B
סגור

Slide 16 - Quiz

האם יש זרם במעגל
A
לא הוא פתוח
B
כן הוא פתוח
C
לא הוא סגור
D
כן הוא סגור

Slide 17 - Quiz

האם יש זרם במעגל
A
לא הוא פתוח
B
כן הוא פתוח
C
לא הוא סגור
D
כן הוא סגור

Slide 18 - Quiz

מד זרם - אמפרמטר
התפקיד

למדוד את עצמת הזרם

מספר האלקטרונים העוברים בשטח החתך של התיל

Slide 19 - Slide

מה כיוון הזרם במעגל
A
מההדק החיובי לשלילי
B
מההדק השלילי לחיובי
C
המעגל פתוח ולכן אין זרם
D
לא ניתן לדעת

Slide 20 - Quiz

עצמת הזרם במדי הזרם במעגל המשורטט תהיה
ב
א
A
ב גדול מ - א
B
א גדול מ - ב
C
זהה
D
תלוי בחומר המוליך

Slide 21 - Quiz

נורה
התפקיד

צרכן חשמל

אור

Slide 22 - Slide

נגד
התפקיד

להוריד את עצמת הזרם בלי לפתוח את המעגל

להעלות את הההתנגדות

Slide 23 - Slide

הסימן המוסכם למקור כוח הוא
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 24 - Quiz

הסימן המוסכם לנורה הוא
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 25 - Quiz

הסימן המוסכם למתג פתוח הוא
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 26 - Quiz

הסימן המוסכם לחוט מוליך הוא
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 27 - Quiz


A
המעגל פתוח הנורה לא דולקת
B
המעגל פתוח והנורה דולקת
C
המעגל סגור הנורה דולקת
D
המעגל סגור הנורה לא דולקת

Slide 28 - Quiz


A
המעגל פתוח הנורה לא דולקת
B
המעגל פתוח והנורה דולקת
C
המעגל סגור הנורה דולקת
D
המעגל סגור הנורה לא דולקת

Slide 29 - Quiz


A
המעגל פתוח הנורה לא דולקת
B
המעגל פתוח והנורה דולקת
C
המעגל סגור הנורה דולקת
D
המעגל סגור הנורה לא דולקת

Slide 30 - Quiz


A
המעגל פתוח הנורה לא דולקת
B
המעגל פתוח והנורה דולקת
C
המעגל סגור הנורה דולקת
D
המעגל סגור הנורה לא דולקת

Slide 31 - Quiz


A
המעגל פתוח הנורה לא דולקת
B
המעגל פתוח והנורה דולקת
C
המעגל סגור הנורה דולקת
D
המעגל סגור הנורה לא דולקת

Slide 32 - Quiz

מה מכיל המעגל
A
שתי נורות, חוטים מוליכים, סוללה, מפסק, נגד
B
נורה, חוטים מוליכים, שתי סוללות, מפסק
C
שתי סוללות, נורה, חוטים מוליכים, נגד, מפסק
D
שתי סוללות, שתי נורות, חוטים מוליכים, נגד

Slide 33 - Quiz