Les 1:intro enzymen + 6.2 +6.4

1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

enzymen

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Enzymen
 • Brengt chemische reactie teweeg in een biologische systeem.

 • Gaat niet ten koste van zichzelf.

 • Verlaagt de energie  drempel v.d. reactie 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

De Bouw
Werkzame enzym: Holoenzym  bestaat uit: 
Apoenzym => eiwit

Co-enzym
=>organisch 
     o.a. vitamine
Co-factor => anorganisch metaalionen (Mg2+, Cu2+)  

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

5

Slide 8 - Video

This item has no instructions

00:10
Hoe heet ook alweer de bindingen tussen twee aminozuren?
A
glycosidische binding
B
ester
C
peptidebinding
D
fosfaatbinding

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

01:06
Leg uit wat substraat betekend en noem een voorbeeld

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

01:55
hoe noem je stoffen, die reacties kunnen versnellen?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

02:18
Hoe heet het proces dat twee monosachariden aan elkaar worden gekoppeld?
A
hydrolysatie
B
condensatie

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

04:26
Waar kan de werking van een enzym afhankelijk van zijn?
A
temperatuur
B
afstand
C
pH

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Werking
 • actieve plaats => deel van het enzym dat een (tijdelijke) reactie aangaat met het substraat.
 • Substraatspecifiek => een enzym kan slechts één substraat omzetten.
 • Reactie specifiek => een stof kan door meerdere enzymen worden gebruikt als substraat.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

eigenschappen van enzymen

Werking is afhankelijk van   
 • Temperatuur
 • Sterk afwijkende pH
 • Aanwezigheid van remstoffen
 • Concentratie van het substraat
  

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Gevoeligheid voor temperatuur

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Temperatuur verloop
Minimum (00C)
inactiviteit t.g.v. ongunstige temperatuur; als de temp. oploopt worden de enzymen actief
Proces is omkeerbaar
Optimum (gebruik enzymen uit lichaam: 370-400C)
Vorm van het enzym is optimaal waardoor maximale activiteit
Maximum (>45) -> ruimtelijke structuur van een enzym is kapot -> Denaturatie onomkeerbaar

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Gevoelig voor variatie in de zuurgraad
 • Optimum pH: vorm van het enzym is optimaal waardoor maximale activiteit
 • Als de pH sterk afwijkt van het optimum, dan zal het eiwit blijvend de functie (vorm) verliezen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

trypsine bevindt zich in de dunne darm
pepsine in de maag
amylase in het speeksel (Hoe ziet hier de optimumcurve ervan uit)