Examen 3

Examen 3 - Lintexamen en het CGI
B1-K2-W1
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
B1-K2-W2
Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

1 / 51
next
Slide 1: Slide
ExamenvoorbereidingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Examen 3 - Lintexamen en het CGI
B1-K2-W1
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
B1-K2-W2
Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Begrippen
Lintexamen = een examen dat gedurende een langere periode van je opleiding loopt
CGI = Criterium Gericht Interview

Slide 2 - Slide

This item has no instructions


 • Je weet wat het lintexamen inhoudt. 
 • Je kunt voorbeelden noemen van bewijsstukken.
 • Je weet hoe je het bewijsstuk moet verantwoorden. 
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Het lintexamen
 • Is een examen dat gedurende een langere periode van je opleiding loopt (nu tot aan mei 2024). 
 • Je verzamelt bewijsstukken: min. 2 en max. 5 per werkproces
 • Je maakt bij de bewijsstukken verantwoordingsverslagen: hoe heeft wat je in je bewijsstuk laat zien bijgedragen aan je professionele ontwikkeling of aan kwaliteit? max. 1 A4 per bewijsstuk.
 • Het wordt afgesloten met een interview (CGI) van 45 minuten

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstukken 
 • Bewijsstukken kunnen verschillende vormen hebben: schriftelijk, video, audio.  
 • Gevarieerd, tijdens verschillende situaties verzameld
 • Uniek en van jezelf
 • Actueel en gedurende de opleiding verzameld
 • Elk bewijsstuk dekt 1 of meerdere beoordelingscriteria
 • Denk aan: gespreksverslagen, presentaties, foto's, feedback, vakliteratuur, trainingen, workshops etc. Altijd ondertekend

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Het bewijsstuk bestaat uit 3 onderdelen:
 1. Het bewijs
 2. Een bijbehorende verantwoording in de vorm van een verantwoordingsverslag
 3. Een bewijsformulier voorzien van handtekeningen (volgende dia)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Tip: maak van dit formulier een paar kopietjes. 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Verantwoording

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

De werkprocessen
 • 2e jaar: Werken aan eigen deskundigheid


 • 3e jaar: Werken aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel bewijsstukken verzamel je per werkproces?
A
Min. 1
B
Min. 3
C
Max. 4
D
Max. 5

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Hoe lang duurt het CGI (criterium gericht interview) ongeveer?
A
15 min.
B
20 min.
C
30 min.
D
45 min.

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

In leerjaar 2 rond je het hele lintexamen af
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Je schrijft bij elk bewijsstuk een verantwoordingsverslag
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Deskundigheid (leerjaar 2)

Kwaliteitszorg (leerjaar 3)


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Deskundigheid

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat betekent 'werken aan deskundigheid'?

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Op welke manier(en) kun jij werken aan je eigen deskundigheid?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Criterium 1: Vakinhoudelijke ontwikkelingen en veranderende wet -en regelgeving onderwijs
Onderbouw hoe en waarom je vakliteratuur hebt gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen:
• Welke vakliteratuur (vakblad, boek, website van niveau en recent) heb je gebruikt voor dit examen?
• Waarom heb je voor deze literatuur gekozen?
• Hoe/waarvoor heb je die literatuur gebruikt?
• Wat heb je van deze vakliteratuur geleerd?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstukken vakliteratuur
 • Erkende bron
 • Vermelding van bron en bron weergegeven
 • Bewijs dat bron toegepast is in de praktijk (‘gespreksverslag, verslag gebeurtenis ondertekend door betrokkenen)
 •  in het gesprek moet duidelijk naar voren komen dat de de student de inhoud van de bron kent. Komt dit niet of onvoldoende naar voren? 1 punt.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat is een goed voorbeeld van vakliteratuur?
A
Artikel uit de Volkskrant
B
Hoofdstuk uit een informatief boek
C
Een artikel van "nu.nl"
D
Wikipedia

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Criterium 2: Gebruikte feedback om jezelf verder te ontwikkelen
Onderbouw hoe je ontvangen feedback heeft bijgedragen aan je eigen ontwikkeling:
• Welke positieve en negatieve feedback heb je ontvangen tijdens de opleiding?
• Wat vond je ervan om feedback te krijgen?
• Wat heb je met die feedback gedaan?
• Welke invloed heeft die feedback gehad op jouw ontwikkeling?


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk feedback
 • Kopie van de ontvangen feedback (situatie 0). Denk daarbij aan de naam van de feedbackgever + datum + handtekening
 • Bewijsstuk wat je met deze feedback op school/stage gedaan hebt. Denk aan:
 1. Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen.
 2. Verslag gebeurtenis, ondertekend door betrokkenen.
 3. Feedback van betrokkenen nadat je met de feedback aan de slag bent gegaan (situatie 1). Denk daarbij aan de naam van de feedbackgever + datum + handtekening 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Is dit bruikbare feedback? Je ontvangt van jouw stagebegeleider een geschreven blaadje met tips en tops van jouw lesuitvoering/uitgevoerde activiteit.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt een studiecontract waarin staat dat jouw studiehouding verbeterd moet zijn aan het einde van de periode + een evaluatie waaruit duidelijk naar voren komt hoe je gedrag verbeterd is.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Criterium 3: uitdagende en meetbare verbeterdoelen voor je werkzaamheden formuleren en behalen
 • Hoe heb je jouw verbeterdoelen opgesteld? (bv SMART?)
 • Waarom koos je deze doelen?
 • Waarom zijn ze uitdagend?
 • Hoe dragen de doelen bij aan het verbeteren van jouw werkzaamheden en deskundigheid?
 • Welke criteria heb je gesteld voor het behalen?
 • Hoe evalueer je het behalen ervan?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk verbeterdoelen
 • Bedenk min. 2 verbeterdoelen. Deze kun je SMART formuleren.
 • Evalueer je doelen, bijvoorbeeld middels STARR of STRAK
 • Verantwoord hoe de gestelde doelen jouw deskundigheid hebben vergroot

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Criterium 4: hoe heb je je eigen kennis en expertise met anderen gedeeld?
• Welke deskundigheid/informatie heb je gedeeld in de klas of op stage?
• Op welke wijze heb je jouw deskundigheid gedeeld?
• Met wie?
• Welke reacties kreeg je hierop?
• Waarom heb je dit gedeeld/wat wilde je hiermee bereiken?
• Wat was het effect van het delen met anderen?
Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk delen expertise
 • Er moet een link zijn met de opleiding
 • Een uitgebreide beschrijving van de deskundigheid die jij gedeeld hebt + vermelding van de bronnen.
 •  Bewijsstuk wat je met deze deskundigheid op school/stage gedaan hebt. Denk aan:
 • Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen.
 • Verslag gebeurtenis, ondertekend door betrokkenen.
 • Foto’s, presentatie + ondertekend verslag betrokkenen.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions


Je hebt een klasgenoot en een collega verteld wat een goed boek is m.b.t de omgang van kinderen die zich lastig kunnen concentreren.
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Je hebt met ouders een gesprek gevoerd over wat zij kunnen doen om het kind te helpen zijn/haar woordenschat te vergroten
A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Kwaliteitszorg 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Criterium 5: doelgerichte inzet eigen deskundigheid voor verbeteren van kwaliteit
 • inventariseer je eigen kwaliteiten en expertise, waar ben je goed in? (POP)
 • hoe kun je deze kwaliteit inzetten in je dagelijkse werk (stage)?
 • hoe verbetert de inzet van jouw expertise  de kwaliteit van jouw stageklas/school
 • koppel je expertise aan een verbeterdoel, bv. met behulp van SMART

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstukken
 • POP
 • verbeterdoelen helder, bv. met SMART
 •  licht toe in een verantwoordingsverslag hoe de inzet van jouw expertise de kwaliteit op jouw stageschool/klas heeft verbeterd

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Criterium 6: inzet protocollen, procedures wet -en regelgevingen
Onderbouw hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg:

• Welke protocollen/richtlijnen heb jij in een bewijsstuk verwerkt?
• Wat is de invloed van dit protocol op kwaliteitszorg in het po?
• Wat is voor jou de waarde van een protocol/richtlijn binnen het po?


Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk inzet protocollen
 • Maak een foto van het protocol, de procedure of de richtlijn.
 • Bedenk wat jij met dit protocol op stage gedaan hebt en hoe je dit kunt bewijzen.
 • Foto’s
 • Gespreksverslag
 • Verslag gebeurtenis
 • Onderdeel uit een leereenheid
 • Voeg feedback toe van jouw praktijkbegeleider of andere betrokkenen.

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Een ouder vraagt aan jou welke richtlijnen er zijn met betrekking tot uitdelen. Jij gaat opzoek naar de richtlijnen en communiceert deze aan de ouder.

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 36 - Quiz

Niet geschikt -> Je bewaakt met het opzoeken van deze richtlijn niet actief de kwaliteit
Je merkt dat ouders vaak ongezonde traktaties meegeven, iets dat in strijd is met het beleid. Je zoekt de richtlijnen op en communiceert deze aan ouders vlak voordat een kind jarig is. Je helpt ouders met gezonde traktatie-ideeën wanneer zij daarom vragen.

A
Geschikt
B
Ongeschikt

Slide 37 - Quiz

Geschikt -> Je hebt nu dit protocol actief gebruikt om de kwaliteitszorg te bewaken.

Criterium 7: knelpunten bespreken
Onderbouw hoe je gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken hebt met de juiste persoon:
• Welke knelpunten (in werkwijze) heb jij gesignaleerd m.b.t. kwaliteitszorg?
• Met wie heb jij knelpunten/tekortkomingen besproken?
• Hoe heb je dit besproken?
• Wat was de reactie hierop?

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk knelpunten bespreken
De bewijsstukken moeten minimaal bestaan uit:
 • Bewijsstuk van het gesignaleerde knelpunt.
 • Foto's
 • Deel uit leereenheid
 • Bewijsstuk dat je dit knelpunt met de juiste persoon hebt besproken:
 • Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen met datum/naam/handtekening
 • Feedback van de persoon/personen met wie je het knelpunt besproken hebt. Hoe is de bespreking gegaan? Denk aan naam/datum/handtekening!
 Let op! Nadruk moet liggen op ‘de juiste persoon’ ipv op het knelpunt -> waarom is juist die persoon ‘de juiste’ persoon.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Criterium 8: actief bijdragen aan overleggen
Je onderbouwt op welke manieren je actief hebt bijgedragen aan overleggen
 • je bent bij vergaderingen en brengt ook bevindingen in
 • je doet mee aan studiedagen en deelt je ideeën

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Criterium 9: mogelijkheden zien voor verbeteren kwaliteit binnen de organisatie
 • gespreksverslag met handtekening
 • foto/kopie etc. van eigen inbreng, bv. een powerpoint
 • notulen van de vergadering met handtekening 

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Criterium 10: anderen motiveren om kwaliteitsvoorschriften correct te hanteren
Onderbouw aan de hand van een voorbeeld hoe je anderen gemotiveerd hebt om protocollen/procedures rondom kwaliteitsverbetering op de juiste wijze te hanteren:
 • Wat is jouw actie geweest tot verbetering van de kwaliteit binnen je stage?
 • Waarom koos je hiervoor?
 • Hoe heb je collega's gemotiveerd om er ook mee aan de slag te gaan?Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk
 • verantwoordingsverslag
 • verbetervoorstel
 • hoe heb je bij je collega's de aandacht gevraagd voor en je kennis gedeeld over je gekozen kwaliteitsvoorschrift? bv. een powerpoint


Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Criterium 11: Verbetervoorstellen
• Hoe heb je je verbetervoorstel vormgegeven?
• Hoe heb je dit verbetervoorstel gedeeld binnen je stage?
• Wat is het resultaat van jouw verbeteractie geweest?

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Eisen bewijsstuk verbetervoorstellen
 • Foto's​
 • Deel uit leereenheid​ waaruit naar voren komt dat je een verbetervoorstel uitgevoerd hebt + resultaat beschrijving.
 • Bewijsstuk dat je dit echt hebt uitgevoerd:​
 • Gespreksverslag, ondertekend door betrokkenen met datum/naam/handtekening​

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

CGI: De beoordeling

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

Het CGi Criterium Gericht Interview
 • Alle 7 beoordelingscriteria komen minimaal 1x aan bod tijdens het gesprek
 • Het is toegestaan dat je voor jezelf per bewijsstuk max. 5 steekwoorden noteert als notitie
 • De startvraag bij de CGI luidt:
Op welk bewijsstuk ben je het meest trots?
 • De afsluitende vraag bij het CGI luidt:
Wil je tot slot nog iets toevoegen wat van belang kan zijn bij het beoordelen van de beoordelingscriteria? 

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

De beoordeling
Een twee is oke!!!
Ja mag 1x een 1 en geen 0 scoren

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

Wat als.....
Indien niet voldoende dan heb je recht op 1 herkansing

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Maar...
We gaan voor succes!

Slide 51 - Slide

This item has no instructions