Module 8 Onderkent de gezondheidstoestand... Preventie en risicosignalering


Hoe zit je erbij vandaag?

1 / 45
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson


Hoe zit je erbij vandaag?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied​ 
Voorlichting, advies en instructie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Kwalificatiedossier
De beginnend beroepsbeoefenaar geeft vraaggericht advies ten behoeve van het versterkenvan de eigen kracht en het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager(s). 
Zij geeft onder andere voorlichting en advies over een gezonde leefstijl, veiligheid en hygiëne en het gebruik van (technologische) hulpmiddelen. 
Zij geeft zo nodig instructies aan de zorgvrager(s) en eventueel het sociale netwerk voor het uitvoeren van een handeling of het gebruik van een hulpmiddel. Indien nodig schakelt ze de hulp in van collega's.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is preventief/preventie?
A
Ergonomisch werken
B
Voorkomen van ...
C
Een beroepsziekte
D
Een behandeling achteraf

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

8.2 De VIG als gezondheidsbevorderaar 

Preventie: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

secundaire preventie is
A
opsporen van ziekten en stoornissen
B
het vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen
C
het verergeren van een bestaan gzh probleem voorkomen
D
a b en c

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Aandachtspunten advies
  • Sluit aan bij het zorgplan
  • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
  • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
  • Betrek de familie bij het advies

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Hoe geef je VAI?
  • Situatie beschrijven
  • Gedragsfactoren bepalen
  • Doel bepalen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Aandachtspunten instructie
Hoe leert een zorgvrager?
Bv met een voorbeeld zien, zelf oplossingen zoekt, direct iets uitproberen, eerst begrijpen voordat hij begint. 
Als je instructie geeft, houd je daar rekening mee. 
Je sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vervolgstappen
Aan wie ga je voorlichting geven
Waarom je voorlichting wil gaan geven
Wat je wil gaan vertellen
Op welke wijze je iets wil gaan vertellen
Waar ga je de voorlichting geven
Wanneer je voorlichting gaat geven
Wie gaat de voorlichting geven

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Welke communicatie
methodieken ken je?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Communicatie methodieken
Luisteren, samenvatten, doorvragen
Pictogrammen, tekeningen
Open vragen, gesloten vragen stellen
Motiverende gespreksvoering
Oplossingsgerichte gespreksvoering
Zorgdossier
En.....

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Examen adviseert en instrueert over preventie

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wanneer kies je voor het gebruik van pictogrammen?
A
Mensen die moeite hebben met lezen
B
Mensen die moeite hebben met schrijven
C
Mensen die moete hebben met begrijpen
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Stel een gesloten vraag

Slide 20 - Mind map

This item has no instructions

Wanneer zou het stellen van gesloten vragen een goede methode zijn?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

wat betekent advies?
A
vormen van een mening
B
tip geven of iets aanraden
C
gerichte informatie geven.
D
gericht sturen op gedrag veranderen

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer gebruik je motiverende gespreksvoering
A
Voorlichting over gezond eten
B
Advies over beste kaas om te eten bij dieet
C
Instructie over het gebruik van de weegschaal
D
Geen van allen

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer gebruik je oplossingsgerichte gespreksvoering?
A
Voorlichting over gebruik insuline
B
Advies over gebruik insuline tijdens vakantie
C
Instructie over hoe de pen te gebruiken
D
Geen van allen

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wat zegt jouw organisatie over V.A.I.?
Zoek het op!

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

mesoniveau
GVO geven aan:

A
basisscholen over beleid gezonde voeding.
B
bedrijven over regels en wetten en richtlijnen
C
les programma CAD om middelbare school jongeren alcohol inname te verminderen
D
A B en C zijn goed

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

gezondheid gaat over:
het lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden van de mens
A
waar
B
nier waar

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

mesoniveau...
je richt je op de individuele zorgvrager en zijn omgeving
A
waar
B
niet waar

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

tertiaire preventie
is niet
A
stervensbegeleiding
B
aanpassen van levensstijl bij diabetes
C
informatie folder over, leven na een beroerte
D
praten over veilig vrijen

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

voorlichting is bedoeld om te voorkomen dat iemand ziek wordt?
A
waar
B
niet waar

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

wat hoort niet bij instructie geven
A
een geschreven handleiding
B
onderdeel van een werkinstructie
C
ontwikkelen van gewenst gedrag
D
computer of cd/ dvd, digitaal

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

vitaal en krachtig zijn
A
psychische gezondheid
B
lichamelijke gezondheid
C
sociaal welbevinden

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

microniveau:
voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager en zijn omgeving
A
Waar
B
Niet waar

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Wisselligging geven is een voorbeeld van
A
Primaire preventie
B
Secundaire preventie
C
Tertiaire preventie
D
Alle antwoorden mogelijk

Slide 39 - Quiz

Primair: Je voorkomt decubitus
Wat is risicosignalering?
A
Het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico's bij de zorgvrager
B
het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico's bij de zorgvrager die ik vast leg in het zorgleefplan
C
Het in een vroeg stadium signaleren van (gezondheids)risico's bij een zorgvrager die ik vastleg in het zorgpleefplan en waar indien nodig actie op wordt ondernomen
D
Het signaleren van berustcomplicaties bij langdurige bedrust

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Wie zijn er betrokken bij risicosignalering?
A
De zorgvrager en ik als zorgverlener
B
De zorgvrager, de mantelzorger, ik als zorgverlener en rest van mijn team
C
De zorgvrager, ik als zorgverlener en de mantelzorger
D
Ik als zorgverlener en de rest van mijn team.

Slide 41 - Quiz

This item has no instructions

Wie bepaalt hoe de risicosignalering wordt uitgevoerd?
A
De inspectie voor de Gezondheidszorg
B
Het ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport
C
Dit mag mijn organisatie zelfinvullen
D
Alle drie de antwoorden zijn goed

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

Casus: Mw. de Haan is geopereerd aan haar heup en revalideert thuis met rollator. Een zorgprofessional monitort dit nauwkeurig.
Wat kan een voorbeeld zijn van monitoren hiervan?
A
Een poli afspraak maken bij de chirurg binnen een jaar
B
Wekelijks bij mw. de Haan langsgaan om te kijken hoe het lopen gaat
C
Ervoor zorgen dat er wekelijks een schoolmaakster bij mw. de Haan komt
D
Ervoor zorgen dat mw. de Haan wordt geholpen met aankleden

Slide 43 - Quiz

This item has no instructions

Slide 44 - Link

This item has no instructions

Welk (risico-)signaleringsinstrument ben jij tegen gekomen op je BPV?

Slide 45 - Open question

This item has no instructions