Voorlichting, advies en instructie


Hoe zit je erbij vandaag?

1 / 44
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson


Hoe zit je erbij vandaag?

Slide 1 - Slide

Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie

Slide 2 - Slide

Beginnend beroepsbeoefenaar kan:
 • Luisteren
 • Afstemmen op doelgroep/ situatie
 • Afstemmen op juiste kennis - en taalniveau
 • Aan sluiten bij wensen en behoeften doelgroep
 • Uitleg geven over hulpmiddelen
 • Checken of informatie op juiste wijze overkomt. 

Slide 3 - Slide

Kwalificatiedossier
De beginnend beroepsbeoefenaar geeft vraaggericht advies ten behoeve van het versterken van de eigen kracht en
het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van de zorgvrager(s). Zij geeft onder andere voorlichting en
advies over een gezonde leefstijl, veiligheid en hygiëne en het gebruik van (technologische) hulpmiddelen. Zij geeft
zo nodig instructies aan de zorgvrager(s) en eventueel het sociale netwerk voor het uitvoeren van een handeling of
het gebruik van een hulpmiddel. Indien nodig schakelt ze de hulp in van collega's.

Slide 4 - Slide

V.A.I.
Voorlichting, advies en instructie zijn drie manieren om aan preventie te doen. 

Preventie: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 5 - Slide

Even de verschillen...
Voorlichting ?

Advies ?

Instructie ?

Slide 6 - Slide

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 7 - Slide

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 8 - Slide

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 9 - Slide

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 10 - Quiz

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 11 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 12 - Quiz

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 13 - Quiz

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 14 - Slide

Aandachtspunten advies
 • Sluit aan bij het zorgplan
 • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
 • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
 • Betrek de familie bij het advies

Slide 15 - Slide

Hoe geef je VAI?
 • Situatie beschrijven
 • Gedragsfactoren bepalen
 • Doel bepalen

Slide 16 - Slide

Aandachtspunten instructie
Hoe leert een zorgvrager?
Bv met een voorbeeld zien, zelf oplossingen zoekt, direct iets uitproberen, eerst begrijpen voordat hij begint. 
Als je instructie geeft, houd je daar rekening mee. 
Je sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Slide 17 - Slide

Vervolgstappen
Aan wie ga je voorlichting geven
Waarom je voorlichting wil gaan geven
Wat je wil gaan vertellen
Op welke wijze je iets wil gaan vertellen
Waar ga je de voorlichting geven
Wanneer je voorlichting gaat geven
Wie gaat de voorlichting geven

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Welke communicatie
methodieken ken je?

Slide 20 - Mind map

Communicatie methodieken
Luisteren, samenvatten, doorvragen
Pictogrammen, tekeningen
Open vragen, gesloten vragen stellen
Motiverende gespreksvoering
Oplossingsgerichte gespreksvoering
Zorgdossier
En.....

Slide 21 - Slide

Examen adviseert en instrueert over preventie

Slide 22 - Slide

Wanneer kies je voor het gebruik van pictogrammen?
A
Mensen die moeite hebben met lezen
B
Mensen die moeite hebben met schrijven
C
Mensen die moete hebben met begrijpen
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 23 - Quiz

Stel een gesloten vraag

Slide 24 - Mind map

Wanneer zou het stellen van gesloten vragen een goede methode zijn?

Slide 25 - Open question

wat betekent advies?
A
vormen van een mening
B
tip geven of iets aanraden
C
gerichte informatie geven.
D
gericht sturen op gedrag veranderen

Slide 26 - Quiz

Wanneer gebruik je motiverende gespreksvoering
A
Voorlichting over gezond eten
B
Advies over beste kaas om te eten bij dieet
C
Instructie over het gebruik van de weegschaal
D
Geen van allen

Slide 27 - Quiz

Wanneer gebruik je oplossingsgerichte gespreksvoering?
A
Voorlichting over gebruik insuline
B
Advies over gebruik insuline tijdens vakantie
C
Instructie over hoe de pen te gebruiken
D
Geen van allen

Slide 28 - Quiz

Wat zegt jouw organisatie over V.A.I.?
Zoek het op!

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

mesoniveau
GVO geven aan:

A
basisscholen over beleid gezonde voeding.
B
bedrijven over regels en wetten en richtlijnen
C
les programma CAD om middelbare school jongeren alcohol inname te verminderen
D
A B en C zijn goed

Slide 31 - Quiz

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 32 - Quiz

gezondheid gaat over:
het lichamelijke, geestelijke en sociale welbevinden van de mens
A
waar
B
nier waar

Slide 33 - Quiz

mesoniveau...
je richt je op de individuele zorgvrager en zijn omgeving
A
waar
B
niet waar

Slide 34 - Quiz

tertiaire preventie
is niet
A
stervensbegeleiding
B
aanpassen van levensstijl bij diabetes
C
informatie folder over, leven na een beroerte
D
praten over veilig vrijen

Slide 35 - Quiz

voorlichting is bedoeld om te voorkomen dat iemand ziek wordt?
A
waar
B
niet waar

Slide 36 - Quiz

wat hoort niet bij instructie geven
A
een geschreven handleiding
B
onderdeel van een werkinstructie
C
ontwikkelen van gewenst gedrag
D
computer of cd/ dvd, digitaal

Slide 37 - Quiz

primaire preventie is niet
A
voorkomen van ongezondheid
B
voorkomen van gezonde situatie
C
voorkomen van ziekte
D
risico gedrag verminderen

Slide 38 - Quiz

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 39 - Quiz

secundaire preventie is
A
opsporen van ziekten en stoornissen
B
het vroegtijdig behandelen van ziekten en stoornissen
C
het verergeren van een bestaan gzh probleem voorkomen
D
a b en c

Slide 40 - Quiz

vitaal en krachtig zijn
A
psychische gezondheid
B
lichamelijke gezondheid
C
sociaal welbevinden

Slide 41 - Quiz

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 42 - Quiz

microniveau:
voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager en zijn omgeving
A
Waar
B
Niet waar

Slide 43 - Quiz

Slide 44 - Slide