Zk Voorlichting advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie
1 / 21
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

V.A.I.
Voorlichting, advies en instructie zijn drie manieren om aan preventie te doen. 

Preventie: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 2 - Slide

Even de verschillen...
Voorlichting ?

Advies ?

Instructie ?

Slide 3 - Slide

Aandachtspunten advies
  • Sluit aan bij het zorgplan
  • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
  • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
  • Betrek de familie bij het advies

Slide 4 - Slide

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 5 - Slide

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 6 - Slide

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 7 - Slide

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 8 - Slide

Methodisch proces V.I.A

Slide 9 - Slide

Voorbereiding

Slide 10 - Slide

Uitvoering


    Je wilt hem laten inzien dat hij invloed heeft op zijn gezondheid.

    Je wilt dat hij weet wat hij kan doen om zijn gezondheid te verbeteren.

    Je streeft ernaar dat zijn zorgvraag vermindert.

    Je vergroot zijn zelfmanagement.

Slide 11 - Slide

Evaluatie

Slide 12 - Slide

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 13 - Quiz

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 14 - Quiz

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 15 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

3 niveaus 
Micro- niveau
niveau van individu en naaste omgeving.
Meso- niveau :
omgeving waarin je functioneert (afd, team) gericht op groepen die iets gemeenschappelijks hebben.
Macro- niveau:
Landelijk niveau. 

Slide 18 - Slide

E-Health
-Apps
-Websites
-Wearables
-Beeldzorg
-Thuismonitoring


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide