Thema 4 Planten

Bas 1

Leerdoel:

Kunnen uitleggen wat etioleren is en waarvoor dit dient

1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Bas 1

Leerdoel:

Kunnen uitleggen wat etioleren is en waarvoor dit dient

Slide 1 - Slide


Etioleren is het laten groeien van planten in het donker.

Hierdoor ontbreekt steunweefsel, waardoor de groenten zacht blijven.

Slide 2 - Slide

Bas 2 Bouw, groei en ontwikkeling van planten

Leerdoelen:

 • Algemene bouw van plantendelen kennen
 • bouw van worteltop kennen en verschillende delen kunnen beschrijven
 • Functie van houtvaten en bastvaten kennen

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide


Opperhuid en waslaagje: beschermen tegen waterverlies en infecties

Onderkant blad: huidmondjes: aanvoer van CO2 en afvoer van O2

Transportvaten in wortels, stengels en bladeren transporteren water met opgeloste stoffen

Slide 5 - Slide


Houtige stengel: houtvaten in jaarringen, bastvaten eromheen

Kruidachtige stengels: hout- en bastvaten in vaatbundels

Vulweefsel zorgt voor fotosynthese, opslag en stevigheid

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Practicum 4

Zoek in het preparaat van de worteltop de drie onderdelen, maak hiervan een schematische tekening.

Maak vervolgens een detailtekening uit elke zone.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wat is cambium?
A
Een periode in de evolutie
B
Een cirkelvormige laag in bladeren
C
Een cirkelvormige laag in wortels

Slide 10 - Quiz

Hoe groeit Cambium?
1. naar binnen; 2. naar buiten; 3. naar opzij
A
alleen 1 is juist
B
alleen 2 is juist
C
alleen 3 is juist
D
alle drie zijn juist

Slide 11 - Quiz

Wat houdt een jaarring in?
A
licht voorjaarshout + donker zomerhout
B
donker voorjaarshout + licht herfsthout
C
licht voorjaarshout + donker herfsthout
D
donker zomerhout + licht herfsthout

Slide 12 - Quiz

Water wordt vervoerd door
A
alle leeftijden houtkanalen
B
jonge houtkanalen
C
oude houtkanalen

Slide 13 - Quiz

Mergstralen worden veroorzaakt door en zorgen voor
A
scheuren in hout; stevigheid
B
diktegroei; stevigheid
C
diktegroei; watertransport
D
scheuren in hout; watertransport

Slide 14 - Quiz

Bij het verwijderen van kurk wordt verwijderd:
1. kurk; 2. bast; 3. kurkcambium
A
alleen 1
B
alleen 2
C
alleen 3
D
alle drie

Slide 15 - Quiz

Bas 3 Transport in planten

Leerdoelen:

 • verschil in transportfunctie tussen hout- en bastvaten kennen
 • oorzaken kunnen noemen waardoor wateropname plaats kan vinden
 • kunnen uitleggen hoe verdamping gereguleerd wordt

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Slide 19 - Link

Slide 20 - Link

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Opname van water en mineralen
 • Actieve opname van mineralen van buiten naar binnen door endodermiscelmembraan heen
 • hierdoor via osmose water opgenomen
 • water met mineralen gaat via celwand: volledig permeabel 
 • kurkbandjes in endodermis voorkómen teruggaan van water
 • water moet daarom omhoog: worteldruk
 • houtvaten zorgen voor transport van water en mineralen

Slide 23 - Slide

Waterpotentiaal
 • optelling van osmotische potentiaal en (turgor)drukpotentiaal
 • waterpotentiaal van zuiver water 0 MPa
 • door stoffen oplossen wordt osmotische potentiaal negatief
 • door osmose wordt de drukpotentiaal positief
 • is van belang bij wateropname door wortels

Slide 24 - Slide

stijgende sapstroom

voornamelijk het gevolg van verdamping en capillaire werking

verschil in waterpotentiaal ook van belang bij watertransport

door verdamping

Slide 25 - Slide

Bas 4 assimilatie en dissimilatie
Leerdoelen:
 • inzicht in gevolg van openen en sluiten huidmondjes
 • grafieken van intensiteit fotosynthese leren gebruiken
 • wat gebeurt er met gevormde glucose

Slide 26 - Slide

Bij planten gaswisseling door huidmondjes, overdag   open, 's nachts dicht.
Door huidmondjes meeste water weg door verdamping; Vooral bij warme, droge of winderige omstandigheden.
Teveel verloren: huidmondjes gaan dicht, daardoor ook minder assimilatie
Video gaswisseling bij planten: gaswisseling via kurkporie

Slide 27 - Slide

video intensiteit: bepalen van intensiteit van fotosynthese: 
In licht: zuurstofafgifte of koolstofdioxide opname maat voor assimilatie
In donker: zuurstof opname of  afgifte koolstofdioxide maat voor dissimilatie
Beperkende factor bepalen: toename levert hogere intensiteit
Compensatiepunt bepalen: assimilatie=dissimilatie

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

P: dissimilatie; constant gedurende dag en nacht; hier: 200 ml zuurstof per uur opgenomen
Q: compensatiepunt
R: 250 ml zuurstof/u afgegeven: -200 ml + 450 ml

Slide 30 - Slide

Opslag assimilatieproducten
Gevormde glucose omgezet in andere koolhydraten, vetten en eiwitten
Eerste omzetting: glucose naar zetmeel: glucose is oplosbaar in water en zodoende invloed op osmose
's Nachts zetmeel naar sacharose en via bastvaten transport
Na transport: opslag of gedissimileerd

Slide 31 - Slide

Bas 6 Auxine
Auxine bevordert lengtegroei door celstrekking
Licht remt auxineproductie, daardoor meer celstrekking aan schaduwzijde: fototropie
Invloed van zwaartekracht op richting groei: geotropie

Slide 32 - Slide

Plantenhormonen en zo
Ethyleen stimuleert rijping van fruit, hormoon dat door fruit zelf afgegeven wordt.
Hierdoor enzymen gemaakt, oa pectinase, waardoor pectine afgebroken wordt en fruit zacht wordt.
Vorming van bloemen onder invloed van een hormoon. Bepalend: nachtlengte (kort of lang)
Stoffen worden ook afgegeven als verdediging bij vraat

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Maak de oefenopdracht fototropie en de 5 opdrachten op papier.

Slide 35 - Slide