Leslijn semester 3 terugblik

Leslijn
Wat weet je nog?


Quiz over de stof van semester 3!

je mag je boek "onderwijsassistent erbij houden"
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Middelbare school

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Leslijn
Wat weet je nog?


Quiz over de stof van semester 3!

je mag je boek "onderwijsassistent erbij houden"

Slide 1 - Slide

Leg in je eigen woorden uit wat "klassenmanagement" is

Slide 2 - Open question

Welke vaardigheid hoort niet bij goed klassenmanagement?
A
alert zijn
B
spreiden van je aandacht
C
zelfredzaamheid stimuleren
D
'erbij' houden van de groep

Slide 3 - Quiz

Het doel van goed klassenmanagement is de situatie en omgeving zo duidelijk en ideaal mogelijk maken, zodat leerlingen alles om zich heen snappen en bij de hand hebben om goed te kunnen leren.
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quiz

Het pedagogisch klimaat gaat over alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het leerproces
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Wat hoort waar bij?
klassenmanagement
pedagogisch handelen
omgangsregels
afspraken over materialen
vermijden van lesonderbrekingen
spreiden van je aandacht
ouderbetrokkenheid
leerlingen verantwoordelijk stellen voor hun eigen leren

Slide 6 - Drag question

Kwaliteiten die leerlingen prettig vinden bij een leerkracht of onderwijsassistent zijn bekend onder de 4 R's.
Welke van deze woorden hoort daar niet bij?
A
redelijkheid
B
regelmaat
C
rust
D
reinheid

Slide 7 - Quiz

Wat doe je als je je grenzen aangeeft?

Slide 8 - Open question

Wat is didactiek?

Slide 9 - Open question

Bij algemene didactiek houd je je bezig met een specifiek vak, en kijk je welke manier van leren hierbij past.
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quiz

Wat wordt bedoeld met "activerende"didactiek?

Slide 11 - Open question

Welke didactische werkvormen ken je allemaal?

Slide 12 - Mind map

Wat hoort bij welke didactische werkvorm?
instructiewerkvorm
samenwerkingsvorm
interactiewerkvorm
De focus ligt op de leerkracht
Het doel hiervan is informatie en ideeën uitwisselen
De nadruk ligt op werken aan een gemeenschappelijk doel

Slide 13 - Drag question

Hoe wordt samenwerkend leren ook wel genoemd?

Slide 14 - Open question

Leg in je eigen woorden uit wat we bedoelen met "beginsituatie"

Slide 15 - Open question

Waarom is het belangrijk om een lesvoorbereiding te maken?

Slide 16 - Open question

Wat zijn kerndoelen?

Slide 17 - Open question

Wat zijn doelen van bewegend leren?
(meerdere antwoorden goed, kies er één)
A
taakgerichtheid bevorderen
B
concentratie bevorderen
C
fit worden
D
overgewicht tegen gaan

Slide 18 - Quiz

Welke van de 6 rollen van de leraar weet je nog?

Slide 19 - Mind map

Slide 20 - Video

Einde van de quiz
De volgende vragen gaan over de stand van zaken m.b.t. semester 3

Slide 21 - Slide

Ben je alweer op stage geweest, of wanneer mag je weer starten?

Slide 22 - Open question

Welke opdrachten van semester 3 (leslijn) moet je nog gaan uitvoeren?

Slide 23 - Open question

Wat is jouw gevoel bij semester 3?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll