HACCP & zelfredzaamheid-regie van de client

Eigen regie houden binnen huishouden
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Eigen regie houden binnen huishouden

Slide 1 - Slide

Programma:

 • doornemen ADL-HDL- HACCP
 • Zelfredzaamheid& eigen regie van de cliënt
 • opdrachten maken, woordweb /begroting en zelfredzaamheidmatrix.
wat zijn de doelen:

 • de student kan de begrippen ADL-HDL-HACCP uitleggen.
 • De student kan aan de hand van praktijk voorbeelden zelfredzaamheid en eigen regie toelichten
 • De student voert opdrachten uit waarin duidelijk wordt dat de student de cliënt kan ondersteunen bij eigen regie.


Slide 2 - Slide

maak een woordweb. open digibib
B1-K1-W3 maak opdracht V2
bespreek dit in tweetallen

Slide 3 - Mind mapHDL is niet alleen huishouden en schoonmaken.
 • zorg voor de leefomgeving
 • zorg voor maaltijden
 • verzorgen van kleding,       linnengoed en schoeisel
 • budgettering.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem wat onder de Europese wetgeving valt. Organisaties die werken met voedsel voorkomen hiermee dat de veiligheid van het eten en drinken in gevaar komt.


Slide 4 - Slide

Financiën is een belangrijk onderdeel wat bij het huishouden hoort. 
In de volgende slide zien jullie een link naar het nibud.
Maak de maandbegroting en bespreek met je medestudent wat opvallend is. ( je hoeft natuurlijk niet je financien letterlijk met getallen te delen)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Hazard
Analysis
Critical
Controle
Points

Gevaren
Analyseren op 
Kritieke
Controle
Punten
HACCP
Bekijk het filmpje bij V2 B1-K1-W3

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Benoem voorbeelden van zelf regie binnen huishouden.

Slide 9 - Open question

eigen regie:

 • Richting geven aan je leven
 • zelf bepalen
 • binnen de grenzen wat     mogelijk is ,eigenaarschap   houden.
zelfredzaamheid:

 • letterlijk betekent het :     jezelf kunnen redden.
 • is het vermogen van   mensen om zichzelf te   redden op alle   levensterreinen met zo min   mogelijk ondersteuning.

Slide 10 - Slide

Wat is je rol als  begeleider?


Jou rol is om die eigen regie te ondersteunen en te stimuleren.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Uitleg zelfredzaamheidmatrix
In de volgende slide zien jullie de link naar de matrix. Deze vul je opnieuw in. Een aantal weken geleden heb je deze ingevuld voor een client aan de hand wat de client zelf kan. Nu ga je deze opnieuw invullen en denk je bij ieder punt na of de client bij dat onderwerp ook zijn eigen regie heeft hierin.
Daarna zie je op de volgende slide de opdracht staan.

Slide 13 - Slide

Opdracht:

 • Neem 10 min. de tijd om deze opdracht     voor jezelf op te schrijven.
 • Bespreek je in duo's de resultaten. Schrijf   op waar de verschillen en overeenkomsten   zijn.
 • Bespreek met een ander duo deze   resultaten.
 • klassikaal nabespreken.

Waarin zou jouw cliënt meer regie kunnen krijgen op het
gebied van HDL en ADL? Hoe kan jij hierin de cliënt
ondersteunen en motiveren? 


Slide 14 - Slide

Einde


Benoem de belangrijkste
kernpunten van deze middag.

Slide 15 - Slide