רביה

רביה
1 + 1 = 3!
1 / 25
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

רביה
1 + 1 = 3!

Slide 1 - Slide

רביה
היכולת להעמיד צאצאים ולהתרבות היא אחד ממאפייני החיים
כל יצור חי הוא חולייה בשרשרת החיים
בשונה ממאפייני חיים אחרים, המאפשרים את קיום הפרט, הרביה מאפשרת את קיום המין

Slide 2 - Slide

לצאצא הורה אחד והוא זהה לו גנטית
A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 3 - Quiz

מפגש של שני הורים כדי ליצור יחד צאצא אחד שהוא תערובת גנטית של שניהם

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 4 - Quiz

למה צריך חלוקת תאים
גדילה
שיקום
רביה

Slide 5 - Slide

כדי לגדול התא מתחלק ב

A
מיטוזה
B
מיוזה
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 6 - Quiz

כדי לרפא פצעים התא מתחלק ב

A
מיטוזה
B
מיוזה
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 7 - Quiz

מיוזה משמשת ב

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 8 - Quiz

מיטוזה משמשת ב

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 9 - Quiz

לכל צאצא יש גם אב וגם אם

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 10 - Quiz

הצאצאים נוצרים מתא או קבוצת תאים שמקורם בהורה

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 11 - Quiz

הצאצאים זהים זה לזה מבחינה גנטית תורשתית

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 12 - Quiz

הצאצאים זהים להורים מבחינה גנטית

A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 13 - Quiz

בתנאי סביבה קבועים שאינם משתנים יש יתרון ל
A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 14 - Quiz

כשיש שינוי משמעותי בתנאי הסביבה יש יתרון ל
A
רביה אל זוויגית
B
רביה זוויגית
C
שתיהן
D
אף אחת מהן

Slide 15 - Quiz

דרקון קומודו
כדי להתרבות דרקון הקומודו - לטאת כח ענק מטילה ביצים
כמו כל הזוחלים

Slide 16 - Slide

לטאת קומודו יכולה להתרבות עם זכר
זוהי
A
רביה זוויגית
B
רביה אל זוויגית

Slide 17 - Quiz

אך בתנאי שבי כשאין זכר זמין היא יכולה לייצר ביצים גם ללא זכר
זוהי
A
רביה זוויגית
B
רביה אל זוויגית

Slide 18 - Quiz

הפריה
הפרייה חייבת להתקיים בסביבה מימית

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Unit 4 Reproduction

Slide 21 - Slide

Flowers
Flowers are special organs for reproduction of the plant

Slide 22 - Slide

Unit 4: Reproduction

Slide 23 - Slide

 REPRODUCTION 

Slide 24 - Slide

רביה בצמחים

Slide 25 - Slide