Passend onderwijs en oudere kind

Huiswerk
Filmpjes bekijken: 
digitale geletterdheid en de leerlijn NMICT 

1 / 39
next
Slide 1: Slide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Huiswerk
Filmpjes bekijken: 
digitale geletterdheid en de leerlijn NMICT 

Slide 1 - Slide

Ballonnen-estafette Prowise
Studenten verdelen de klas in 2 groepen...
Maken rij 2 m van het bord. 
Gedurende 1 minuut: wie maakt de meeste tafeltjes?
Welke groeperingsvormen kun je bedenken: bv jongens - meisjes; op niveau; vriendjes; zoals je coop zou doen; elkaar helpen of niet.

Slide 2 - Slide

Waar hebben we nu aan gewerkt?

Slide 3 - Mind map

Wat hebben we hiermee bewerkstelligd?
samenwerken bevorderd
groepsniveau laten tellen (Stevens) --> collectieve succeservaring 
noodzaak creeren tot automatiseren en memoriseren
hoe kun je hiermee differentieren? Slide 4 - Slide

Hoe kun je hiermee differentieren? 
1. je kiest de makkelijkste tafeltjes (1,2,5,10) --> differentiatie op niveau: stimuleren competentieniveau
2a. je maakt 1 sterke rekengroep en een minder sterke rekengroep --> diff op niveau: de sterke rekenaars krijgen alle tafels, de zwakke rekenaars krijgen de makkelijke tafeltjes
2b:  je maakt 1 sterke rekengroep en een minder sterke rekengroep --> diff op tijd: de sterke rekenaars krijgen 1 minuut, de zwakke rekenaars krijgen 2 minuten.
3: groepsverdeling op basis van de diversiteit in het beheersen van tafeltjes... kinderen geven zelf aan voor welke tafeltjes zij willen gaan (eerlijk verdelen)


Slide 5 - Slide

Wat heb je als leraar nodig om de ballonnenestafette te kunnen doen?
backpack
leraar21

Slide 6 - Slide

Leerlijn NMICT - thema 5

Slide 7 - Slide

Leerlijn nieuwe media & ict
 1. Zijn er vragen over het filmpje?
 2. Wat voor gebruiker ben jij (als leraar)?
 3. Wat zou je willen leren als het gaat over nieuwe media & ict?
 4. Tijdens dit thema worden nieuwe media & ict ingezet t.b.v. differentiatie.

Slide 8 - Slide

in hoeverre sta je hierachter en hoe ziet het eruit in je onderwijs?

Slide 9 - Slide

Thema 5: differentiëren met nieuwe media & ict
Doel van de leerlijn nmict thema 5
Je kent digitale tools die je ook kunt inzetten om te differentiëren en probeert minimaal één van deze tools uit in bovenbouw.

Toetsing thema 5
Criterium werkplekbeoordeling feedback slb'er: 
"De student verzamelt in het portfolio bewijs van de inzet van nieuwe media en ict om differentiatie ten aanzien van een les te realiseren.
Dit bewijs bestaat uit drie delen:
[1] bewijsmaterialen van de activiteit (waaronder een lesvoorbereiding) 
[2] feedback van een opleider (mentor, slb'er, schoolopleider) 
[3] een beknopte reflectie over de meerwaarde van deze inzet van nieuwe media en ICT."


Slide 10 - Slide

In aanbod van materiaal houden we waar mogelijk rekening met en oudere kind.
Echter zorg dat je backpack aan brede inzetbaarheid mogelijk maakt. 
Dan heb je altijd iets achter de hand. 

Slide 11 - Slide

Joggen en flitsen
Tafeltjes, Verliefde harten, klokkijken

Waar hebben we nu aan gewerkt? 
Hoe kun je hiermee differentiëren.

vandaag focus op rekenen

Slide 12 - Slide

Wat heb je als leraar nodig om te kunnen joggen en flitsen?
backpack
leraar21

Slide 13 - Slide

99math
Login en doe mee!

Ideaal om zelf ook te oefenen met rekenen (rekentoets p3)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Opdracht
 • Maak viertallen.

 • Probeer als groep zo snel mogelijk grip te krijgen op het programma 99math (verdeel taken).

 • Zorg dat je opgedane informatie kunt 
  delen met de klas. 


timer
20:00

Slide 16 - Slide

Uitwisselen (10 minuten) 
Hoe werkt het?
Voor wie is het?
Wat heb je ervoor nodig?
Kun je dit in jouw klas toepassen? (tijd en materialen)

Slide 17 - Slide

Differentiëren met 99math
in te zetten voor verschillen in....

 • niveau (kinderen indelen in niveau-groepen)
 • tempo (aanbieden verschil in tijd voor hetzelfde aantal sommen)
 • automatiseringsniveau (werken met een tussenstap)
 • memoriseringsniveau (uit het hoofd)
 • sociaal welbevinden (individueel of competitie)
 • leermoment (thuis en op school)
 • convergente of divergente differentiatie (moeilijkere sommen, ander soort sommen, kortere tijd)


Slide 18 - Slide

Wat heb je als leraar nodig om 99MATH te kunnen doen?
backpack
leraar21

Slide 19 - Slide

Welke tool zou je morgen inzetten?

Slide 20 - Poll

Opdracht voor de volgende bijeenkomst (week 4)
 • Ga na welke devices jullie op de basisschool tot je beschikking hebben.

 • Bekijk bijgevoegd filmpje :

 • Bedenk een lesvoorbeeld volgens 
  TPACK
TPACK

Slide 21 - Slide

Entree-ticket
Om deel te kunnen nemen aan de volgende bijeenkomst is een entreeticket vereist.

Dit ticket bestaat uit 
- een lesvoorbeeld volgens TPACK
- een lijstje met devices binnen je school.Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Opdracht voor de volgende bijeenkomst (week 4)
 • Ga na welke devices jullie op de basisschool tot je beschikking hebben.

 • Bekijk onderstaande filmpjes:

TPACK
Quizziz
Meld je aan op Quizziz 
met je Fontys-account 
(microsoft 365 account)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Kan het digibord leiden tot effectiever onderwijs?
De vier sleutels voor een effectieve les:

1. het ontwerpen van een doelgerichte les

2. het volgen van de 'kortste weg naar Rome' door het hanteren van
    een effectief lesmodel
 
3. het stimuleren van actieve betrokkenheid en 

4. het afstemmen op verschillen tussen leerlingen
99math
Digibord + device

Slide 27 - Slide

Doelen workshop differentiëren met nieuwe media & ict (2)
 1. De student kent het TPACKmodel 

 2. De student kent de tool Quizziz

 3. De student kan m.b.v. de tool Quizziz een les ontwerpen met aandacht voor differentiatie.

 4. De student kan het TPACKmodel inzetten om een effectieve les te ontwerpen met inzet van: Lessonup, joggen en flitsen, 99math of Quizziz.Slide 28 - Slide

Entree-ticket
Om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomst is een entreeticket vereist.

Dit ticket bestaat uit 
- lesvoorbeeld volgens TPACK
- een lijstje met devices binnen je school.Slide 29 - Slide

Plickers

Slide 30 - Slide

plickers de vragen
 1. Welk tool heb je ingezet: 99math, ballonnen, joggen en flitsen, geen (van deze) --> doorvragen waarom en hoe was t
 2. Over welke media kun je beschikken in je klas: laptops (snappet, chromebook), tablets zoals ipad,
 3. Is er op school sprake van BYOD? ja of nee

De student die geen entreeticket verdient, doet het werk ter plekke. Hij krijgt nog geen qr code.. codes corresponderen met het nummer in de namenlijst.

Slide 31 - Slide

Hoe kun je met plickers differentieren?
jonge kind
oudere kind

Slide 32 - Slide

Wat zijn voor- en nadelen van Plickers in vergelijking met wisbordjes?

Slide 33 - Mind map

Wat zijn voor- en nadelen van Plickers in 
vergelijking met wisbordjes?
je hebt als leraar direct overzicht
je kunt anoniem antwoorden
iedereen doet mee
jonge kind: lastiger om de lettertjes goed te zetten (wat is alternatief: picto's op de plickers)

antwoorden

Slide 34 - Slide

Hoe kun je met plickers differentiëren?
- op basis van de data die hieruit voortkomt, weet je hoe je moet differentiëren (zie ook 99math)
- je krijgt data over de gehele groep: meten stand van zaken
- jonge kind/oudere kind:
jonge kind: kleuren en vormen oefenen, letters oefenen, rijmen, cijfers
oudere kind: aankomende toetsstof oefenen om na te gaan wat de groep al beheerst en waar je nog aandacht aan moet besteden.


antwoorden

Slide 35 - Slide

Wat heb je als leraar nodig om Plickers te kunnen doen?
backpack
leraar21

Slide 36 - Slide

Welk lesvoorbeeld heb je bedacht? (vul in: lesinhoud - didactiek - nmict)

Slide 37 - Open question

TPACK-les (15 minuten)
Ontwerp een les waarmee je differentieert m.b.v. nieuwe media & ict.

(kaartspel)

Slide 38 - Slide

Terugblik opdracht
De student verzamelt in het portfolio bewijs van de inzet van nieuwe media en ict om differentiatie ten aanzien van een les te realiseren.

Dit bewijs bestaat uit drie delen:
[1] bewijsmaterialen van de activiteit (waaronder een lesvoorbereiding) 
[2] feedback van een opleider (mentor, slb'er, schoolopleider) 
[3] een beknopte reflectie over de meerwaarde van deze inzet van nieuwe media en ICT."

Slide 39 - Slide