LES 2 Def preventie

1 / 27
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Matt. 6: 25-34
Psalm 62 vers 5
In God is al mijn heil, mijn eer,
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijde.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Je kunt aan het einde van deze les benoemen 

 • Wat is het nut van voorlichting, advies en instructie
 • Methode proces (stappenplan) en op verschillende niveaus
 • Rol van zorgverlener + zorgvrager bij methodisch voorlichting, advies en instructie geven

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Welke onderwerpen bespraken
we vorige week?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Gezondheid niet langer vanuit 3 oogpunten bekeken 
(fysiek, geestelijk, sociaal)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Fases van preventie
Primaire preventie

Secundaire preventie

Tertiaire preventie


Voorkomen van ziekte
Opsporen en behandelen van ziekte
Beperken van de gevolgen van een ziekte

Slide 7 - Slide

Micro, individu
Meso, doelgroep
Macro, bevolkingsgroep
Primaire preventie 
Secundaire preventie
Tertiaire preventie
Hielprik bij baby's
Gebruik condoom
Pijnbestrijding
Stervensbegeleiding
Uitstrijkje
Vaccinatie

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

Verschillende soorten preventie
Primaire preventie: activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen.
  
Secundaire preventie: vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben. De ziekte kan daardoor eerder worden behandeld, zodat deze eerder geneest of niet erger wordt.

Tertiaire preventie: voorkomen van complicaties en ziekteverergering bij patiënten. Ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder. 

Slide 9 - Slide

Primaire preventie
Bij primaire preventie is het doel om een ziekte, ongeval of gezondheidsprobleem te voorkomen door het wegnemen van de oorzaak. Dit zijn bijvoorbeeld vaccinaties van baby's en campagnes rondom het stoppen met roken. De doelgroep van primaire preventies is de gezonde bevolking.

Secundaire preventie
Secundaire preventie focust zich op mensen met een ziekte in een vroeg stadium en mensen die ziek zijn, maar waarbij de ziekte nog niet is gediagnosticeerd. Een voorbeeld van secundaire preventie in de zorg is bevolkingsonderzoeken, zoals onderzoeken voor baarmoederhalskanker.

Tertiaire preventie
Bij tertiaire preventie wordt geprobeerd om complicaties bij bedlegerigheid en revalidatie na een herseninfarct te voorkomen. Dit type preventieve zorg richt zich op mensen die al ziek zijn. Daarom wordt tijdens deze preventie patiënten de helpende hand geboden.
Zelfredzaamheid, zelfmanagement, empowerment
Zelfredzaamheid: gaat meer over dagelijkse activiteiten

Zelfmanagement: gaan niet alleen over goed omgaan met de ziekte maar vooral ook een goed leven hebben met de ziekte (binnen zijn eigen mogelijkheden)

Empowerment: de zorgvrager stimuleert om telkens een stapje verder te gaan om doelen te bereiken.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Rol van de verzorgende bij empowerment
Zorgvrager coachen naar meer eigen regie
Tips:

 • kijk en geloof in de kracht van de zorgvrager en spreek hem hierop aan
 • reik de zorgvrager de juiste hulpmiddelen aan
 • ga naast de zorgvrager staan niet boven hem

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting, advies en instructie

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Voorlichting 
Mensen hebben verschillende manieren van leren + onthouden

10 % van wat we lezen
20% van wat we horen
30 % van wat we zien
50 % van wat we tegelijk horen + zien
80 % van wat we zelf zeggen
90 % van wat we zelf zeggen + tegelijk uitvoeren

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Doel Voorlichting, advies, instructie

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Voorbereiding
 • Zorgvrager als individu
 • Leeftijd en begripsvermogen
 • Persoonlijkheid
 • Al aanwezige kennis
 • Cultuur etc.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Uitvoering 

 • Maatwerk--> geen overbodige info
 • Goed luisteren --> welke info is nodig?
 • Kennisverwerking
 • Openstaan voor informatie
 • Doseren van info
 • Motivatie om iets te doen met informatie

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie
Informatie verzamelen of VAI gelukt is

 • Vraag de cliënt of de voorlichting duidelijk is?
 • Achterhalen of de cliënt iets gaat doen met jou info?
 • Maak gebruik van goed voorlichtingsmateriaal

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Methodisch proces

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Zes fasen waarmee je rekening houdt in de voorbereiding en uitvoering van VAI
 1. Openstaan
 2. Begrijpen
 3. Willen 
 4. Kunnen
 5. Doen
 6. Blijven doen 

https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Huidletsel/0417%20Methodische%20voorlichting%20In%20zes%20stappen%20gedragsverandering[1].pdfSlide 19 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan
Stap 1: Voorbereiden
Stap 2: Bepaal de voorlichting behoeften/doel
Stap 3: Bepaal van het voorlichtingsactiviteiten
Stap 4: Uitvoeren van voorlichting bepalen
Stap 5: Tussen door laten samenvatten
Stap 6: Evalueren/afsluiten

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Rollenspel in groepje van 3
 • Je krijgt een casus waarin het geven van voorlichting, advies en instructie centraal staat.
 • Lees de praktijksituatie
 • Verdeel de rol van de zorgvrager, de zorgverlener en de observator.
 • Bereid het rollenspel voor. 
Waar moet je op letten bij het geven van voorlichting? 
het aanbrengen van een duidelijke opbouw en structuur in je voorlichting. Noteer de punten waar jullie rekening mee gaan houden.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen behaald?
Je kunt aan het einde van deze les benoemen:

 • Wat is het nut
 • Methode proces (stappenplan) en op verschillende niveaus
 • Rol van zorgverlener + zorgvrager bij methodisch voorlichting, advies en instructie geven

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Zijn er nog vragen?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk voor 21-11-2023
Lezen 
Boek: Traject Zorg Gezondheidsbevordering en preventie n3
Module 2
 •  H1 t/m H1.4.3

       

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Hoe reageer je op de deze uitspraak, een zorgvrager heeft het advies gekregen om minimaal anderhalve liter te drinken per dag.
"het maakt toch niet uit wat ik drink, cola en sinas vind ik erg lekker dus daar drink ik wel twee liter van"

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Hoe reageer je als VZIG op deze uitspraak van een bewoner in het verpleeghuis:
'Op mijn leeftijd kan een 'griepje' dodelijk zijn. Dus ik ga zo min mogelijk naar buiten, houd ramen en deuren gesloten en doe niet mee aan activiteiten, er zal maar iemand de griep hebben.

Slide 27 - Open question

This item has no instructions