Grammar 2: Comparisons and Superlatives

Today
1. Homework check 
(Grammarreader page 17, 18, 19)

2. Grammar 2: Comparisons + Superlatives
(Uitleg + oefeningen in deze LessonUp)

3. Homework time
TO DO:- Test Grammar 2
16 November (testweek)

- Test Exam Words 2
27 November
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2-4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Today
1. Homework check 
(Grammarreader page 17, 18, 19)

2. Grammar 2: Comparisons + Superlatives
(Uitleg + oefeningen in deze LessonUp)

3. Homework time
TO DO:- Test Grammar 2
16 November (testweek)

- Test Exam Words 2
27 November

Slide 1 - Slide

Uitleg
Vorige week heb je uitleg gehad over de Future (toekomst) in het Engels. Je had hier ook huiswerk over.

Dit is één van de onderwerpen van je Grammartoets in de toetsweek. 

We gaan nu verder met een 2e onderdeel: De vergelijkende en overtreffende trap

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 4 - Slide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 5 - Slide

Woorden van 2 lettergrepen
Woorden van 2 lettergrepen die eindigen op le/er/ow/y/some krijgen ook
 +er  / + est

Yellow - yellower than - the yellowest
Gentle - gentler than - the gentlest

Let op! Woorden die eindigen op een medeklinker + y krijgen IER/IEST
Happy - happier than - the happiest 

Slide 6 - Slide

Comparatives and superlatives
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Comparative: more
- Superlative: the most
expensive
more expensive
the most expensive

Slide 7 - Slide

Een aantal woorden van 2 lettergrepen krijgen ook more en most

bijvoorbeeld:

famous - more famous - the most famous

boring - more boring - the most boring

Slide 8 - Slide

Uitzonderingen:
Veel = many - more than - the most
Weinig = little - less than - the least
Slecht = bad - worse than - the worst
Goed = good - better than - the best

Slide 9 - Slide

Voorbeelden:
----------------->

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Practice

Slide 13 - Slide

My house is (big)
...
than yours.

Slide 14 - Open question

What is your (bad) ...... subject at school?

Slide 15 - Open question

This is the (interesting) ....
book I have ever read.

Slide 16 - Open question

Who is the (rich) ...
woman on earth?

Slide 17 - Open question

The (little) ..... you can do is study for your test!

Slide 18 - Open question

The weather this summer is even (bad)
... than last summer.

Slide 19 - Open question

Who is the (good) ..... footballplayer in the world?

Slide 20 - Open question

This flower is (beautiful)
... than that one.

Slide 21 - Open question

A holiday by the sea is (good) ...
than a holiday in the mountains.

Slide 22 - Open question

Homework:

Grammarreader page 20 t/m 23

Slide 23 - Slide